O spoločnosti

 

ReBRAND

ADO | Inovácia a zmena firemnej identity ako krok k modernizácii a expanzii

V rámci osláv 20. výročia existencie spoločnosti predstavujeme novú firemnú identitu pod značkou ADO. Táto strategická zmena je kľúčovým krokom na ceste k jednoduchšej a modernejšej komunikácii s partnermi a dynamicky reflektuje ambície a otvorenosť firmy na B2B trhu. Nová značka ADO v sebe nesie novú sviežu energiu a zároveň hrdo nadväzuje na dlhoročnú úspešnú tradíciu spoločnosti v poskytovaní kvalitných produktov a služieb.

Ako zavedená firma sa snažíme stále viac prispôsobovať moderným potrebám trhu a všadeprítomnej digitalizácii, aby sme i do budúcna poskytovali našim zákazníkom najlepšie možné riešenia. Sledujeme trendy na trhu a vyhodnocujeme ich potenciál s cieľom včas reagovať.

Kontinuálne posilňujeme nielen naše produktové portfólio a škálu ponúkaných služieb, ale na základe svojich dlhoročných skúseností i odborné poradenstvo pre našich partnerov. Náš tím je pripravený ešte viac naslúchať ich potrebám, prijímať nové nápady a aktívne prichádzať s návrhmi riešení.

Chceme i naďalej čo najviac rozvíjať úspešnú spoluprácu s partnermi – otvorenosť a férovosť vo vzťahu k našim obchodným partnerom sú pre nás kľúčové.

ADO – ambícia, dynamika a otvorenosť

ADO nie je len skratka názvu Adore.

Je to tiež skratka troch kľúčových slov, s ktorými sme sa identifikovali – ambícia, dynamika a otvorenosť. Každé slovo nesie hlboký význam a vyjadruje hodnoty a princípy, s ktorými vstupujeme do novej éry našej firmy.

 

AMBÍCIA

Ambícia nás inšpiruje k neustálemu hľadaniu nových výziev a rozširovaniu nášho pôsobenia. Sme odhodlaní byť lídrom v predaji reklamných pier na domácom trhu a postupne rásť na medzinárodnom poli. Aby sme to dosiahli, priebežne rozširujeme ponúkaný sortiment a zároveň pripravujeme vlastnú produktovú radu „Bohémia“, ktorá reflektuje požiadavky európskeho trhu.

"Ambície nám dodávajú energiu i motiváciu k neustálemu zlepšovaniu a dosahovaniu našich cieľov."

 

DYNAMIKA

Dynamika je podstatou kontinuálneho rozvoja. Sme pevne presvedčení, že k úspechu v stále sa rozvíjajúcom a silne konkurenčnom obchodnom prostredí je nutná schopnosť rýchlej a efektívnej reakcie. Už od nášho počiatku si zakladáme na tom, že sme veľmi flexibilná spoločnosť. Vďaka tomu ponúkame najnovšie trendy a technológie a vychádzame čo najviac v ústrety našim partnerom.

"Dynamika nás poháňa k posilneniu na poli inovácií a k rozvoju ponúkaných služieb partnerom. Chceme byť stále krok pred konkurenciou."

 

OTVORENOSŤ

Otvorenosť je pre nás zásadným princípom. Naša firma kladie veľký dôraz na férovú spoluprácu s obchodnými partnermi. Počúvame ich potreby a ponúkame im transparentné podmienky spolupráce. Aktívne sa zapájame do podpory komunít v rámci neziskového sektora, a i takto posilňujeme dlhodobé a vzájomne prospešné vzťahy.

"Veríme, že otvorenosť a dôvera sú základom úspešnej spolupráce."

 

Nová značka ADO tak presne odráža našu víziu a hodnoty, ktoré sú pre nás zásadné.

Sme ambiciózna, dynamická a otvorená spoločnosť, ktorá sa s vášňou a dôrazom na férovosť angažuje v oblasti reklamných pier. Sme hrdí na to, že našich zákazníkov oslovujeme nielen kvalitou tovarov a služieb, ale tiež osobným prístupom k zákazníkovi, na ktorý sa môžu spoľahnúť.

Ako súčasť tohto významného míľnika v histórii firmy by sme sa radi poďakovali všetkým našim existujúcim partnerom za ich podporu a dôveru. Sme nadšení, že sa spolu s Vami môžeme stále posúvať vpred a naďalej prinášať na trh kvalitné a inovatívne produkty a služby.

Poďme spoločne v ústrety novým výzvam a možnostiam, ktoré pred nami stoja!

Gabriel Izsák
majiteľ spoločnosti