O spoločnosti

 

Asociace

ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR

Združuje na otvorenej, nepolitickej platforme malé a stredné podniky, živnostníky a ich organizácie z ČR. Reprezentuje záujmy viac ako 260 tisíc podnikateľských subjektov. Má dôležité postavenie v rámci európskych štruktúr. Asociácia bola založená v roku 2001.

PSI (Promotional Product Service Institute)

Je najvýznamnejšie medzinárodné európske združenie firiem pôsobiacich v oblasti reklamných predmetov. Združenie sídli v nemeckom Düsseldorfu, kde sa každý rok koná začiatkom januára PSI veľtrh.