O spoločnosti

 

Podporujeme

Nadační fond Gabrielis

Za každé predané pero z katalógu PEN MASTER venujeme tri haliere na všeobecne prospešnú činnosť NF Gabrielis.

Táto aktivita nadväzuje na našu dlhoročnú podporu neziskového sektoru, ktorú chceme týmto krokom posunúť ďalej.
Viedlo to k založeniu nadačného fondu GABRIELIS, z kterého sú transparentne podporované vybrané neziskové projekty v ČR. Prostriedky na tento fond venuje firma ADORE s.r.o. podľa uvedeného záväzku, vždy po skončení štvrťroku a aktuálne sú zapojené neziskové projekty, které firma ADORE už dlhodobo podporuje.
V budúcnosti chystáme rozšírenie aktivít fondu, prípadne možnosti zapojenia našich partnerov priamo do podpory.
Je pred nami ešte veľa práce v tomto smere, tak veríme, že túto našu snahu spolu s nami podporíte a tak sa časom i viac zapojíte do společného diela...

Prečo Nadační fond Gabrielis?
Vnímame obavy niekterých partnerov z našej firemnej prezentácie, preto se snažíme formou Nadačního fondu Gabrielis túto charitatívnu aktivitu preniesť na iný subjekt, ktorý by všetko zastrešoval, aby nedochádzalo k žiadnemu podozreniu zo stretu záujmov. Naopak, by mohol byť pre každého z vás zaujímavým obchodným partnerom v budúcnosti. 

 

Nadační fond Gabrielis organizuje každý rok benefičný večierok, kde prezentuje svoju činnosť a aktivity partnerov fondu.

Bližšie informácie nájdete na www.psanipomaha.cz