19315 metal ballpoint pen 2v1 SECIA red Touch and Multifuntional Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/touch-multifuntional-pens/19315-metal-ballpoint-pen-2v1-secia.html https://www.adorepen.eu/images/products/1720140-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1720140-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1720140-22_03.jpg 1720140-22 12 220 0 Stock >100 8592367019679 29.00 35.09 140 x 10 mm X-20 (67mm) hliník T2 (max 2 barvy) 45 x 6,8 mm ANO - stříbrný 45 x 6,5 mm DUO 53x16x14 / 8,5kg modrá T2+;L A(45x6,8);B(45x6,8);D(45x6,8);G(45x6,8) A(L+45x6,5);B(L+45x6,5);D(L+45x6,5);G(L+45x6,5) 50/500 19316 metal ballpoint pen 2v1 SECIA blue Touch and Multifuntional Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/touch-multifuntional-pens/19316-metal-ballpoint-pen-2v1-secia.html https://www.adorepen.eu/images/products/1720140-42_01.jpg 1720140-42 12 7 0 Stock >1 8592367019686 29.00 35.09 DUO 53x16x14 / 8,5kg modrá T2+;L A(45x6,8);B(45x6,8);D(45x6,8);G(45x6,8) A(L+45x6,5);B(L+45x6,5);D(L+45x6,5);G(L+45x6,5) 140 x 10 mm X-20 (67mm) hliník T2 (max 2 barvy) 45 x 6,8 mm 45 x 6,5 mm ANO - stříbrný 50/500 0 propiska kov 2v1 SECIA 19317 metal ballpoint pen 2v1 SECIA grey Touch and Multifuntional Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/touch-multifuntional-pens/19317-metal-ballpoint-pen-2v1-secia.html https://www.adorepen.eu/images/products/1720140-85_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1720140-85_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1720140-85_03.jpg 1720140-85 12 233 0 Stock >100 8592367019693 29.00 35.09 DUO 53x16x14 / 8,5kg modrá T2+;L A(45x6,8);B(45x6,8);D(45x6,8);G(45x6,8) A(L+45x6,5);B(L+45x6,5);D(L+45x6,5);G(L+45x6,5) 140 x 10 mm X-20 (67mm) hliník T2 (max 2 barvy) 45 x 6,8 mm 45 x 6,5 mm ANO - stříbrný 50/500 0 propiska kov 2v1 SECIA 31826 Metal ball point pen ALTRO red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31826-metal-ball-point-pen-altro.html https://www.adorepen.eu/images/products/1214463-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1214463-22_02_h.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1214463-22_03_h.jpg 1214463-22 12 2 535 0 Stock >1000 8592367026332 19.90 24.08 hliník 140x10 mm velkoobsahová T2+;UV;L A(50x6,2);B(50x6,2);C(50x6,2);G(50x6,2); A(L_plus+50x6,2);B(L_plus+50x6,2);G(L_plus+50x6,2); modrá VO 42×16×18 / 8kg 50/500 0 propiska kov ALTRO 14 g 14 g A(UV2+50x6,2);B(UV2+50x6,2) 31827 Metal ball point pen ALTRO blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31827-metal-ball-point-pen-altro.html https://www.adorepen.eu/images/products/1214463-42_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1214463-42_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1214463-42_03_h.jpg 1214463-42 12 2 224 0 Stock >1000 8592367026349 19.90 24.08 hliník 140x10 mm velkoobsahová T2+;UV;L A(50x6,2);B(50x6,2);C(50x6,2);G(50x6,2); A(L_plus+50x6,2);B(L_plus+50x6,2);G(L_plus+50x6,2); modrá VO 42×16×18 / 8kg 50/500 14 g 0 propiska kov ALTRO 14 g A(UV2+50x6,2);B(UV2+50x6,2) 31828 Metal ball point pen ALTRO turquoise Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31828-metal-ball-point-pen-altro.html https://www.adorepen.eu/images/products/1214463-48_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1214463-48_02_h.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1214463-48_03_h.jpg 1214463-48 12 2 446 0 Stock >1000 8592367026356 19.90 24.08 hliník 140x10 mm velkoobsahová T2+;UV;L A(50x6,2);B(50x6,2);C(50x6,2);G(50x6,2); A(L_plus+50x6,2);B(L_plus+50x6,2);G(L_plus+50x6,2); modrá VO 42×16×18 / 8kg 50/500 0 propiska kov ALTRO 14 g 14 g A(UV2+50x6,2);B(UV2+50x6,2) 31829 Metal ball point pen ALTRO green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31829-metal-ball-point-pen-altro.html https://www.adorepen.eu/images/products/1214463-52_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1214463-52_02_h.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1214463-52_03_h.jpg 1214463-52 12 6 837 0 Stock >1000 8592367026363 19.90 24.08 140x10 mm velkoobsahová T2+;UV;L A(50x6,2);B(50x6,2);C(50x6,2);G(50x6,2); A(L_plus+50x6,2);B(L_plus+50x6,2);G(L_plus+50x6,2); modrá VO 42×16×18 / 8kg 50/500 hliník 0 propiska kov ALTRO 14 g 14 g A(UV2+50x6,2);B(UV2+50x6,2) 31830 Metal ball point pen ALTRO grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31830-metal-ball-point-pen-altro.html https://www.adorepen.eu/images/products/1214463-85_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1214463-85_02_h.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1214463-85_03_h.jpg 1214463-85 12 132 0 Stock >100 8592367026370 19.90 24.08 140x10 mm velkoobsahová T2+;UV;L A(50x6,2);B(50x6,2);C(50x6,2);G(50x6,2); A(L_plus+50x6,2);B(L_plus+50x6,2);G(L_plus+50x6,2); modrá VO 42×16×18 / 8kg 50/500 hliník 0 propiska kov ALTRO 14 g 14 g A(UV2+50x6,2);B(UV2+50x6,2) 19197 metal ballpoint pen AULA red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19197-metal-ballpoint-pen-aula.html https://www.adorepen.eu/images/products/1290580-25_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1290580-25_02.jpg 1290580-25 12 8 107 0 Stock >1000 8592367015121 19.90 24.08 146x10 mm 60x6,5 mm 50/500 VO 42x16x18/ 8kg modrá T2+;L;E A(50x6,8);B(50x6,8);C(25x6,8);G(50x6,8) A(60x6,5);B(60x6,5);C(25x6,5);G(60x6,5) 53x8 F(aula_53+53x9) velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný 19199 metal ballpoint pen AULA blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19199-metal-ballpoint-pen-aula.html https://www.adorepen.eu/images/products/1290580-42_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1290580-42_02.jpg 1290580-42 12 2 987 0 Stock >1000 8592367015138 19.90 24.08 42x16x18/ 8kg 146x10 mm 60x6,5 mm 50/500 modrá T2+;L;E A(50x6,8);B(50x6,8);C(25x6,8);G(50x6,8) A(60x6,5);B(60x6,5);C(25x6,5);G(60x6,5) 53x8 F(aula_53+53x9) VO velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný 19202 metal ballpoint pen AULA black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19202-metal-ballpoint-pen-aula.html https://www.adorepen.eu/images/products/1290580-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1290580-80_02.jpg 1290580-80 12 6 517 0 Stock >1000 8592367017439 19.90 24.08 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný VO 42x16x18/ 8kg modrá T2+;L;E A(50x6,8);B(50x6,8);C(25x6,8);G(50x6,8) A(60x6,5);B(60x6,5);C(25x6,5);G(60x6,5) 53x8 F(aula_53+53x9) 146x10 mm 60x6,5 mm 50/500 18676 Metal ballpoint pen FABRO red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18676-metal-ballpoint-pen-fabro.html https://www.adorepen.eu/images/products/1200530-24_01.jpg 1200530-24 12 488 0 Stock >100 8592367016517 34.00 41.14 cross 40x6 mm mosaz T2+ (max 2barvy) ANO- zlato-šedý 142x12 mm 40x6 mm 50/1000 modrá 18678 Metal ballpoint pen FABRO silver Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18678-metal-ballpoint-pen-fabro.html https://www.adorepen.eu/images/products/1200530-91.jpg 1200530-91 12 371 0 Stock >100 8592367016531 34.00 41.14 cross 40x6 mm mosaz T2+ (max 2barvy) ANO- zlato-šedý 142x12 mm 40x6 mm 50/1000 modrá 18878 metaLl set BP+MP LESINA red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18878-metall-set-bpmp-lesina.html https://www.adorepen.eu/images/products/1203050-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1203050-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203050-22_03.jpg 1203050-22 12 1 396 0 Stock >1000 8592367014063 15.33 18.55 velkoobsahová 6,8x50mm aluminium T3 ANO-stříbrný 18879 metal set BP+MP LESINA blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18879-metal-set-bpmp-lesina.html https://www.adorepen.eu/images/products/1203050-42_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1203050-42_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203050-42_03.jpg 1203050-42 12 946 0 Stock >100 8592367014070 15.33 18.55 velkoobsahová 6,8x50mm aluminium T3 ANO-stříbrný 50451 D/ propiska kov LESINA black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/50451-d--propiska-kov-lesina.html https://www.adorepen.eu/images/products/1203050-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1203050-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203050-80_03.jpg 1203050-80 12 5 794 0 Stock >1000 8592367022921 15.33 18.55 T3 6,8x50mm aluminium ANO-stříbrný velkoobsahová 19221 metal ballpoint pen LIMET red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19221-metal-ballpoint-pen-limet.html https://www.adorepen.eu/images/products/1299100-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1299100-22_02.jpg 1299100-22 12 0 0 Stock >1 8592367015015 12.50 15.13 VO 42x16x18/ 8kg modrá T2+;L A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(40x6,8); A(70x6,5);B(70x6,5);G(70x6,5);C(40x6,5); 144x10 mm 70x6,5 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 19222 metal ballpoint pen LIMET purple Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19222-metal-ballpoint-pen-limet.html https://www.adorepen.eu/images/products/1299100-39_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1299100-39_02.jpg 1299100-39 12 422 0 Stock >100 8592367015022 12.50 15.13 VO 42x16x18/ 8kg modrá 144x10 mm 70x6,5 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný T2+;L A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(40x6,8); A(70x6,5);B(70x6,5);G(70x6,5);C(40x6,5); 19224 metal ballpoint pen LIMET green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19224-metal-ballpoint-pen-limet.html https://www.adorepen.eu/images/products/1299100-54_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1299100-54_02.jpg 1299100-54 12 24 0 Stock >10 8592367015060 12.50 15.13 144x10 mm 70x6,5 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný VO 42x16x18/ 8kg modrá T2+;L A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(40x6,8); A(70x6,5);B(70x6,5);G(70x6,5);C(40x6,5); 18927 metal ballpoint pen MONTA purple Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18927-metal-ballpoint-pen-monta.html https://www.adorepen.eu/images/products/1209590-35_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1209590-35_03.jpg 1209590-35 12 236 0 Stock >100 8592367017484 17.90 21.66 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 140x10 mm 60x6,5 mm 50/500 VO 42x16x16 / 8kg modrá T2+;L A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8) A(L+60x6,5);B(L+60x6,5);G(L+60x6,5) 0 propiska kov MONTA 19184 metal ballpoint pen PERANO red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19184-metal-ballpoint-pen-perano.html https://www.adorepen.eu/images/products/1282750-22.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1282750-22_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1282750-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1282750-22_03.jpg 1282750-22 12 17 208 0 Stock >10000 4.44 5.37 135x10 kov VO ANO - hnědo-šedý A(50x7);B(50x7);G(50x7) velkoobsahová 50/1000 modrá L 19185 metal ballpoint pen PERANO purple Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19185-metal-ballpoint-pen-perano.html https://www.adorepen.eu/images/products/1282750-35.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1282750-35_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1282750-35_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1282750-35_03.jpg 1282750-35 12 13 677 0 Stock >10000 4.44 5.37 135x10 VO kov ANO - hnědo-šedý A(50x7);B(50x7);G(50x7) 50/1000 modrá L velkoobsahová 19187 D/ propiska kov PERANO green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19187-d--propiska-kov-perano.html https://www.adorepen.eu/images/products/1282750-50_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1282750-50_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1282750-50_03.jpg 1282750-50 12 7 504 0 Stock >1000 4.44 5.37 ANO - hnědo-šedý A(50x7);B(50x7);G(50x7) 135x10 kov VO velkoobsahová 50/1000 modrá L 19108 metal ballpoint pen RUFUS red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19108-metal-ballpoint-pen-rufus.html https://www.adorepen.eu/images/products/1221320-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1221320-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1221320-22_03.jpg 1221320-22 12 903 0 Stock >100 8592367019501 14.90 18.03 137x10mm velkoobsahová hliník T2+ ANO - stříbrný 50x6,8mm 65x5,5mm 50/500 VO 42x16x18 / 8kg modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);C(30x6,8);G(50x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);C(L+30x6,5);G(L+50x6,5); 0 propiska kov RUFUS 16,1 g 16,1 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 19109 metal ballpoint pen RUFUS blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19109-metal-ballpoint-pen-rufus.html https://www.adorepen.eu/images/products/1221320-42_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1221320-42_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1221320-42_03.jpg 1221320-42 12 6 341 0 Stock >1000 8592367019518 14.90 18.03 137x10mm velkoobsahová hliník T2+ ANO - stříbrný 50x6,8mm 65x5,5mm 50/500 VO 42x16x18 / 8kg modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);C(30x6,8);G(50x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);C(L+30x6,5);G(L+50x6,5); 0 propiska kov RUFUS 16,1 g 16,1 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 19110 metal ballpoint pen RUFUS green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19110-metal-ballpoint-pen-rufus.html https://www.adorepen.eu/images/products/1221320-52_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1221320-52_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1221320-52_03.jpg 1221320-52 12 4 255 0 Stock >1000 8592367019525 14.90 18.03 137x10mm velkoobsahová VO 42x16x18 / 8kg modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);C(30x6,8);G(50x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);C(L+30x6,5);G(L+50x6,5); hliník T2+ ANO - stříbrný 50x6,8mm 65x5,5mm 50/500 0 propiska kov RUFUS 16,1 g 16,1 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 19111 metal ballpoint pen RUFUS black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19111-metal-ballpoint-pen-rufus.html https://www.adorepen.eu/images/products/1221320-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1221320-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1221320-80_03.jpg 1221320-80 12 3 234 0 Stock >1000 8592367019532 14.90 18.03 VO 42x16x18 / 8kg modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);C(30x6,8);G(50x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);C(L+30x6,5);G(L+50x6,5); 137x10mm velkoobsahová hliník T2+ ANO - stříbrný 50x6,8mm 65x5,5mm 50/500 0 propiska kov RUFUS 16,1 g 16,1 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 19112 metal ballpoint pen RUFUS grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19112-metal-ballpoint-pen-rufus.html https://www.adorepen.eu/images/products/1221320-85_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1221320-85_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1221320-85_03.jpg 1221320-85 12 9 263 0 Stock >1000 8592367019549 14.90 18.03 VO 42x16x18 / 8kg modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);C(30x6,8);G(50x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);C(L+30x6,5);G(L+50x6,5); 137x10mm velkoobsahová hliník T2+ ANO - stříbrný 50x6,8mm 65x5,5mm 50/500 0 propiska kov RUFUS 16,1 g 16,1 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 22496 Metal ballpoint pen RUFUS white Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/22496-metal-ballpoint-pen-rufus.html https://www.adorepen.eu/images/products/1221320-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1221320-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1221320-99_03.jpg 1221320-99 12 9 087 0 Stock >1000 8592367022303 14.90 18.03 VO 42x16x18 / 8kg modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);C(30x6,8);G(50x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);C(L+30x6,5);G(L+50x6,5); 137x10mm velkoobsahová hliník T2+ ANO - stříbrný 50x6,8mm 65x5,5mm 50/500 0 propiska kov RUFUS 16,1 g 16,1 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 18853 metal ballpoint pen SABIA ligth blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18853-metal-ballpoint-pen-sabia.html https://www.adorepen.eu/images/products/1202770-40_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1202770-40_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1202770-40_03.jpg 1202770-40 12 0 0 Stock >1 8592367013905 10.90 13.19 142x10 mm 50x6,5mm 50/500 VO 42x16x18/ 8kg modrá T2+;L A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8) A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5) velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 17692 plastic ballpoint pen ALPE red Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17692-plastic-ballpoint-pen-alpe.html https://www.adorepen.eu/images/products/1193990-24_01.jpg 1193990-24 12 0 0 Stock >1 8592367015343 6.30 7.62 VO 43x31x18/ 8,6kg oranžová T1 A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5) velkoobsahová 50x6,5 mm plast T1 142x10 mm 50/1000 17693 plastic ballpoint pen ALPE pink Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17693-plastic-ballpoint-pen-alpe.html https://www.adorepen.eu/images/products/1193990-34_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1193990-34_02.jpg 1193990-34 12 5 295 0 Stock >1000 8592367015381 6.30 7.62 VO 43x31x18/ 8,6kg oranžová T1 A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5) velkoobsahová 50x6,5 mm plast T1 142x10 mm 50/1000 17694 plastic ballpoint pen ALPE blue Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17694-plastic-ballpoint-pen-alpe.html https://www.adorepen.eu/images/products/1193990-42_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1193990-42_02.jpg 1193990-42 12 45 0 Stock >10 8592367015350 6.30 7.62 VO 43x31x18/ 8,6kg velkoobsahová 50x6,5 mm plast T1 oranžová T1 A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5) 142x10 mm 50/1000 17695 plastic ballpoint pen ALPE turquoise Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17695-plastic-ballpoint-pen-alpe.html https://www.adorepen.eu/images/products/1193990-48_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1193990-48_02.jpg 1193990-48 12 4 924 0 Stock >1000 8592367015367 6.30 7.62 velkoobsahová 50x6,5 mm plast T1 VO 43x31x18/ 8,6kg oranžová T1 A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5) 142x10 mm 50/1000 17696 plastic ballpoint pen ALPE green Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17696-plastic-ballpoint-pen-alpe.html https://www.adorepen.eu/images/products/1193990-52_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1193990-52_02.jpg 1193990-52 12 84 0 Stock >10 8592367015404 6.30 7.62 velkoobsahová 50x6,5 mm plast T1 VO 43x31x18/ 8,6kg oranžová T1 A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5) 142x10 mm 50/1000 24843 plastic ballpoint pen ALPE black Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/24843-plastic-ballpoint-pen-alpe.html https://www.adorepen.eu/images/products/1193990-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1193990-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1193990-80_03.jpg 1193990-80 12 7 979 0 Stock >1000 8592367027155 6.30 7.62 VO 43x31x18/ 8,6kg oranžová T1 A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5) velkoobsahová 50x6,5 mm plast T1 142x10 mm 50/1000 17697 plastic ballpoint pen ALPE silver Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17697-plastic-ballpoint-pen-alpe.html https://www.adorepen.eu/images/products/1193990-91_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1193990-91_02.jpg 1193990-91 12 7 368 0 Stock >1000 8592367015398 6.30 7.62 velkoobsahová 50x6,5 mm plast T1 VO 43x31x18/ 8,6kg oranžová T1 A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5) 142x10 mm 50/1000 28430 Plastic ballpoint pen BISMA orange Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/28430-plastic-ballpoint-pen-bisma.html https://www.adorepen.eu/images/products/1159020-17_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1159020-17_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1159020-17_03.jpg 1159020-17 12 0 0 Stock >1 8592367025250 3.33 4.03 144 x 11 mm plast X20 X-20 (106mm) 50/1000 oranžová T1 A(33x 7);B(33x7);F(25x4) T1 45×31×19 / 10,5kg 28431 Plastic ballpoint pen BISMA red Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/28431-plastic-ballpoint-pen-bisma.html https://www.adorepen.eu/images/products/1159020-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1159020-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1159020-22_03.jpg 1159020-22 12 1 771 0 Stock >1000 8592367025243 3.33 4.03 144 x 11 mm plast X20 X-20 (106mm) 50/1000 oranžová T1 A(33x 7);B(33x7);F(25x4) T1 45×31×19 / 10,5kg 28434 Plastic ballpoint pen BISMA green Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/28434-plastic-ballpoint-pen-bisma.html https://www.adorepen.eu/images/products/1159020-52_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1159020-52_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1159020-52_03.jpg 1159020-52 12 1 841 0 Stock >1000 8592367025212 3.33 4.03 144 x 11 mm plast X20 X-20 (106mm) 50/1000 oranžová T1 A(33x 7);B(33x7);F(25x4) T1 45×31×19 / 10,5kg 28435 Plastic ballpoint pen BISMA light green Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/28435-plastic-ballpoint-pen-bisma.html https://www.adorepen.eu/images/products/1159020-58_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1159020-58_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1159020-58_03.jpg 1159020-58 12 0 0 Stock >1 8592367025205 3.33 4.03 144 x 11 mm plast X20 X-20 (106mm) 50/1000 oranžová T1 A(33x 7);B(33x7);F(25x4) T1 45×31×19 / 10,5kg 18154 plastic ballpoint pen BLERA red Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18154-plastic-ballpoint-pen-blera.html https://www.adorepen.eu/images/products/1122270-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1122270-22_02.jpg 1122270-22 12 2 960 0 Stock >1000 8592367009830 5.50 6.66 velkoobsahová 50x7 mm plast T1 VO 42,5x31x18/ 12kg oranžová T1 A(50x7);B(50x7);G(50x7) 138x11 mm 50/1000 18153 plastic ballpoint pen BLERA pink Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18153-plastic-ballpoint-pen-blera.html https://www.adorepen.eu/images/products/1122270-32_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1122270-32_02.jpg 1122270-32 12 892 0 Stock >100 8592367013172 5.50 6.66 velkoobsahová 50x7 mm plast T1 VO 42,5x31x18/ 12kg oranžová T1 A(50x7);B(50x7);G(50x7) 138x11 mm 50/1000 18223 plastic ballpoint pen BLERA blue Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18223-plastic-ballpoint-pen-blera.html https://www.adorepen.eu/images/products/1122270-42_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1122270-42_02.jpg 1122270-42 12 532 0 Stock >100 8592367009854 5.50 6.66 velkoobsahová 50x7 mm plast T1 VO 42,5x31x18/ 12kg oranžová T1 A(50x7);B(50x7);G(50x7) 138x11 mm 50/1000 18222 plastic ballpoint pen BLERA turquoise Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18222-plastic-ballpoint-pen-blera.html https://www.adorepen.eu/images/products/1122270-48_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1122270-48_02.jpg 1122270-48 12 394 0 Stock >100 8592367013196 5.50 6.66 velkoobsahová 50x7 mm plast T1 VO 42,5x31x18/ 12kg oranžová T1 A(50x7);B(50x7);G(50x7) 138x11 mm 50/1000 18221 plastic ballpoint pen BLERA green Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18221-plastic-ballpoint-pen-blera.html https://www.adorepen.eu/images/products/1122270-52_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1122270-52_02.jpg 1122270-52 12 5 969 0 Stock >1000 8592367009878 5.50 6.66 VO 42,5x31x18/ 12kg oranžová T1 A(50x7);B(50x7);G(50x7) 138x11 mm 50/1000 velkoobsahová 50x7 mm plast T1 18220 plastic ballpoint pen BLERA light green Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18220-plastic-ballpoint-pen-blera.html https://www.adorepen.eu/images/products/1122270-58_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1122270-58_02.jpg 1122270-58 12 5 623 0 Stock >1000 8592367015329 5.50 6.66 VO 42,5x31x18/ 12kg oranžová T1 A(50x7);B(50x7);G(50x7) 138x11 mm 50/1000 velkoobsahová 50x7 mm plast T1 18218 plastic ballpoint pen BLERA orange-brown Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18218-plastic-ballpoint-pen-blera.html https://www.adorepen.eu/images/products/1122270-61_03.jpg 1122270-61 12 3 004 0 Stock >1000 8592367020552 5.50 6.66 VO 42,5x31x18/ 12kg oranžová T1 A(50x7);B(50x7);G(50x7) velkoobsahová plast T1 50x7 mm 50/1000 138x11 mm 18216 plastic ballpoint pen BLERA silver Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18216-plastic-ballpoint-pen-blera.html https://www.adorepen.eu/images/products/1122270-91_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1122270-91_02.jpg 1122270-91 12 0 0 Stock >1 8592367009861 5.50 6.66 VO 42,5x31x18/ 12kg oranžová T1 A(50x7);B(50x7);G(50x7) 138x11 mm 50/1000 velkoobsahová 50x7 mm plast T1 18215 plastic ballpoint pen BLERA white Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18215-plastic-ballpoint-pen-blera.html https://www.adorepen.eu/images/products/1122270-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1122270-99_02.jpg 1122270-99 12 2 0 Stock >1 8592367015312 5.50 6.66 velkoobsahová 50x7 mm plast T1 VO 42,5x31x18/ 12kg oranžová T1;UV A(50x7);B(50x7);G(50x7) 138x11 mm 50/1000 A(60x7);B(60x7);G(60x7) 60x7 mm 17923 plastic ballpoint pen EASO red Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17923-plastic-ballpoint-pen-easo.html https://www.adorepen.eu/images/products/1115360-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1115360-22_02.jpg 1115360-22 12 80 0 Stock >10 8592367016067 3.33 4.03 X20-106mm 50x5 mm plast T1 T1 A(50×5);B(50×5);C(40x5);D(50x5);E(50x5);G(50x5);F(20x5) X20 43x32x18/ 8kg oranžová 147x10 mm 20x5 mm 50/1000 28418 Plastic ballpointpen with FLOW red Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/28418-plastic-ballpointpen-flow.html https://www.adorepen.eu/images/products/1107810-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1107810-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1107810-22_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1107810-22_04.jpg 1107810-22 12 406 0 Stock >100 8592367024543 9.90 11.98 140x 10 mm plast VO velkoobsahová 50/500 T1 D(50x 6,8);E(50x 6,8);C(50x 6,8);G(50x 6,8) T1;E F(F_12+prum.12) prum.12,5 oranžová 58×33×18,5 / 10kg 0 propiska plast FLOW 11,3 g 11,3 g 28419 Plastic ballpoint pen FLOW blue Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/28419-plastic-ballpoint-pen-flow.html https://www.adorepen.eu/images/products/1107810-42_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1107810-42_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1107810-42_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1107810-42_04.jpg 1107810-42 12 717 0 Stock >100 8592367024550 9.90 11.98 140x 10 mm plast VO velkoobsahová 50/500 T1 D(50x 6,8);E(50x 6,8);C(50x 6,8);G(50x 6,8) T1;E F(F_12+prum.12) prum.12,5 oranžová 58×33×18,5 / 10kg 0 propiska plast FLOW 11,3 g 11,3 g 28420 Plastic ballpoint pen FLOW white Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/28420-plastic-ballpoint-pen-flow.html https://www.adorepen.eu/images/products/1107810-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1107810-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1107810-99_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1107810-99_04.jpg 1107810-99 12 994 0 Stock >100 8592367027223 9.90 11.98 140x 10 mm plast VO velkoobsahová 50/500 T1 D(50x 6,8);E(50x 6,8);C(50x 6,8);G(50x 6,8) T1;E F(F_12+prum.12) prum.12,5 oranžová 58×33×18,5 / 10kg 0 propiska plast FLOW 11,3 g 11,3 g 18167 plastic ballpoint pen GROLE red Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18167-plastic-ballpoint-pen-grole.html https://www.adorepen.eu/images/products/1120827-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1120827-22_02.jpg 1120827-22 12 7 053 0 Stock >1000 8592367010591 6.90 8.35 X20-106mm 50x6,5 mm plast T1 141x10 mm 25x4 mm 50/1000 oranžová X20 48x32x22 / 10kg T1;UV A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(20x6,5);F(25x4) 60x6,5 mm A(UV1+50x6,5);B(UV1+50x6,5) 7,8 g 0 propiska plast GROLE 7,8 g 18165 plastic ballpoint pen GROLE blue Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18165-plastic-ballpoint-pen-grole.html https://www.adorepen.eu/images/products/1120827-42_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1120827-42_02.jpg 1120827-42 12 9 692 0 Stock >1000 8592367010621 6.90 8.35 X20-106mm 50x6,5 mm plast T1 141x10 mm 25x4 mm 50/1000 oranžová X20 48x32x22 / 10kg T1;UV A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(20x6,5);F(25x4) 60x6,5 mm A(UV1+50x6,5);B(UV1+50x6,5) 0 propiska plast GROLE 7,8 g 7,8 g 18175 plastic ballpoint pen GROLE light green Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18175-plastic-ballpoint-pen-grole.html https://www.adorepen.eu/images/products/1120827-58_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1120827-58_02.jpg 1120827-58 12 3 907 0 Stock >1000 8592367013561 6.90 8.35 X20-106mm 50x6,5 mm plast T1 141x10 mm 25x4 mm 50/1000 oranžová X20 48x32x22 / 10kg T1;UV A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(20x6,5);F(25x4) 60x6,5 mm A(UV1+50x6,5);B(UV1+50x6,5) 0 propiska plast GROLE 7,8 g 7,8 g 18176 plastic ballpoint pen GROLE white Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18176-plastic-ballpoint-pen-grole.html https://www.adorepen.eu/images/products/1120827-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1120827-99_02.jpg 1120827-99 12 15 405 0 Stock >10000 8592367010584 6.90 8.35 X20-106mm 50x6,5 mm plast T1 141x10 mm 25x4 mm 50/1000 oranžová X20 48x32x22 / 10kg T1;UV A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(20x6,5);F(25x4) 60x6,5 mm A(UV1+50x6,5);B(UV1+50x6,5) 7,8 g 0 propiska plast GROLE 7,8 g 18535 plastic ballpoint pen GROTI orange Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18535-plastic-ballpoint-pen-groti.html https://www.adorepen.eu/images/products/1184995-17_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1184995-17_02.jpg 1184995-17 12 11 067 0 Stock >10000 8592367010720 4.44 5.37 141x12 mm 50/1000 velkoobsahová plast VO 48x31x22/ 11kg oranžová T1 A(40x6);B(40x6);G(40x6) 18536 plastic ballpoint pen GROTI red Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18536-plastic-ballpoint-pen-groti.html https://www.adorepen.eu/images/products/1184995-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1184995-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1184995-22_03.jpg 1184995-22 12 0 0 Stock >1 8592367010690 4.44 5.37 141x12 mm 50/1000 velkoobsahová plast VO 48x31x22/ 11kg oranžová T1 A(40x6);B(40x6);G(40x6) 18537 plastic ballpoint pen GROTI blue Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18537-plastic-ballpoint-pen-groti.html https://www.adorepen.eu/images/products/1184995-42_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1184995-42_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1184995-42_03.jpg 1184995-42 12 2 220 0 Stock >1000 8592367010713 4.44 5.37 141x12 mm 50/1000 velkoobsahová plast VO 48x31x22/ 11kg oranžová T1 A(40x6);B(40x6);G(40x6) 22531 plastic ballpoint pen JOXY yellow Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/22531-plastic-ballpoint-pen-joxy.html https://www.adorepen.eu/images/products/1158470-10_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1158470-10_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1158470-10_03.jpg 1158470-10 12 3 316 0 Stock >1000 8592367022532 5.50 6.66 142x10 mm X-20 (106mm) plast T1 50x7 mm 35x6 mm 50/1000 X20 48×31×20 / 8kg oranžová T1;UV A(50x6);B(50x6);G(50x6);C(50x6);F(30x6) A(100x6);B(100x6);G(100x6) 22533 plastic ballpoint pen JOXY pink Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/22533-plastic-ballpoint-pen-joxy.html https://www.adorepen.eu/images/products/1158470-34_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1158470-34_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1158470-34_03.jpg 1158470-34 12 1 889 0 Stock >1000 8592367022556 5.50 6.66 142x10 mm X-20 (106mm) plast T1 50x7 mm 35x6 mm 50/1000 X20 48×31×20 / 8kg oranžová T1;UV A(50x6);B(50x6);G(50x6);C(50x6);F(30x6) A(100x6);B(100x6);G(100x6) 22535 plastic ballpoint pen JOXY ligth blue Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/22535-plastic-ballpoint-pen-joxy.html https://www.adorepen.eu/images/products/1158470-40_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1158470-40_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1158470-40_03.jpg 1158470-40 12 7 244 0 Stock >1000 8592367022570 5.50 6.66 142x10 mm X-20 (106mm) plast T1 50x7 mm 35x6 mm 50/1000 X20 48×31×20 / 8kg oranžová T1;UV A(50x6);B(50x6);G(50x6);C(50x6);F(30x6) A(100x6);B(100x6);G(100x6) 22538 plastic ballpoint pen JOXY black Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/22538-plastic-ballpoint-pen-joxy.html https://www.adorepen.eu/images/products/1158470-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1158470-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1158470-80_03.jpg 1158470-80 12 2 424 0 Stock >1000 8592367022600 5.50 6.66 142x10 mm X-20 (106mm) plast T1 50x7 mm 35x6 mm 50/1000 X20 48×31×20 / 8kg oranžová T1;UV A(50x6);B(50x6);G(50x6);C(50x6);F(30x6) A(100x6);B(100x6);G(100x6) 22539 plastic ballpoint pen JOXY grey Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/22539-plastic-ballpoint-pen-joxy.html https://www.adorepen.eu/images/products/1158470-85_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1158470-85_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1158470-85_03.jpg 1158470-85 12 1 301 0 Stock >1000 8592367022617 5.50 6.66 142x10 mm X-20 (106mm) plast T1 50x7 mm 35x6 mm 50/1000 X20 48×31×20 / 8kg oranžová T1;UV A(50x6);B(50x6);G(50x6);C(50x6);F(30x6) A(100x6);B(100x6);G(100x6) 17822 plastic ballpoint pen LUPIA yellow Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17822-plastic-ballpoint-pen-lupia.html https://www.adorepen.eu/images/products/1102040-10_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1102040-10_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1102040-10_03.jpg 1102040-10 12 4 505 0 Stock >1000 8592367021191 10.50 12.71 145x10 mm 12/144/1728 X20-106mm mikrohrot 45x6 mm plast T1 X20 54x31x29,5 / 10kg oranžová T1;UV A(45x6,8);B(45x6,8);G(45x6,8); A(UV1+45x6,8);B(UV1+45x6,8);G(UV+45x6,8) 9,3 g 0 propiska plast LUPIA 9,3 g 17824 plastic ballpoint pen LUPIA bordeaux Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17824-plastic-ballpoint-pen-lupia.html https://www.adorepen.eu/images/products/1102040-27_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1102040-27_02.jpg 1102040-27 12 3 010 0 Stock >1000 8592367016593 10.50 12.71 145x10 mm 12/144/1728 X20-106mm mikrohrot 45x6 mm plast T1 X20 54x31x29,5 / 10kg oranžová T1;UV A(45x6,8);B(45x6,8);G(45x6,8); A(UV1+45x6,8);B(UV1+45x6,8);G(UV+45x6,8) 0 propiska plast LUPIA 9,3 g 9,3 g 17825 plastic ballpoint pen LUPIA blue Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17825-plastic-ballpoint-pen-lupia.html https://www.adorepen.eu/images/products/1102040-42_01.jpg 1102040-42 12 435 0 Stock >100 8592367009618 10.50 12.71 145x10 mm 12/144/1728 X20 54x31x29,5 / 10kg oranžová T1;UV A(45x6,8);B(45x6,8);G(45x6,8); X20-106mm mikrohrot 45x6 mm plast T1 A(UV1+45x6,8);B(UV1+45x6,8);G(UV+45x6,8) 0 propiska plast LUPIA 9,3 g 9,3 g 17826 plastic ballpoint pen LUPIA ligth blue Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17826-plastic-ballpoint-pen-lupia.html https://www.adorepen.eu/images/products/1102040-48_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1102040-48_02.jpg 1102040-48 12 1 447 0 Stock >1000 8592367016609 10.50 12.71 145x10 mm 12/144/1728 X20 54x31x29,5 / 10kg oranžová T1;UV A(45x6,8);B(45x6,8);G(45x6,8); X20-106mm mikrohrot 45x6 mm plast T1 A(UV1+45x6,8);B(UV1+45x6,8);G(UV+45x6,8) 0 propiska plast LUPIA 9,3 g 9,3 g 17827 plastic ballpoint pen LUPIA light green Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17827-plastic-ballpoint-pen-lupia.html https://www.adorepen.eu/images/products/1102040-58_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1102040-58_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1102040-58_03.jpg 1102040-58 12 6 494 0 Stock >1000 8592367021184 10.50 12.71 145x10 mm 12/144/1728 X20-106mm mikrohrot 45x6 mm plast T1 X20 54x31x29,5 / 10kg oranžová T1;UV A(45x6,8);B(45x6,8);G(45x6,8); A(UV1+45x6,8);B(UV1+45x6,8);G(UV+45x6,8) 0 propiska plast LUPIA 9,3 g 9,3 g 17828 plastic ballpoint pen LUPIA black Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17828-plastic-ballpoint-pen-lupia.html https://www.adorepen.eu/images/products/1102040-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1102040-80_02.jpg 1102040-80 12 0 0 Stock >1 8592367009595 10.50 12.71 145x10 mm 12/144/1728 X20-106mm mikrohrot 45x6 mm plast T1 X20 54x31x29,5 / 10kg oranžová T1;UV A(45x6,8);B(45x6,8);G(45x6,8); A(UV1+45x6,8);B(UV1+45x6,8);G(UV+45x6,8) 0 propiska plast LUPIA 9,3 g 9,3 g 17794 plastic ballpoint pen LUPIA white Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17794-plastic-ballpoint-pen-lupia.html https://www.adorepen.eu/images/products/1102040-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1102040-99_02.jpg 1102040-99 12 11 245 0 Stock >10000 8592367016616 10.50 12.71 145x10 mm 12/144/1728 X20-106mm mikrohrot 45x6 mm plast T1 X20 54x31x29,5 / 10kg oranžová T1;UV A(45x6,8);B(45x6,8);G(45x6,8) A(UV1+45x6,8);B(UV1+45x6,8);G(UV+45x6,8) 0 propiska plast LUPIA 9,3 g 9,3 g 18485 plastic ballpoint pen LUSIA yellow Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18485-plastic-ballpoint-pen-lusia.html https://www.adorepen.eu/images/products/1181604-10_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1181604-10_02.jpg 1181604-10 12 9 236 0 Stock >1000 8592367014902 4.44 5.37 VO 48x31x22/ 11kg oranžová T1 A(45x6,5);B(45x6,5);G(45x6,5);C(20x6);F(20x4) velkoobsahová 45x6,5 mm plast T1 141x12 mm 20x4 mm 50/1000 18417 plastic ballpoint pen NERA blue Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18417-plastic-ballpoint-pen-nera.html https://www.adorepen.eu/images/products/1180113-42.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1180113-42_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1180113-42_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1180113-42_03.jpg 1180113-42 12 2 299 0 Stock >1000 8592367019952 5.90 7.14 oranžová T1 A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(15x5) X20 45x31x19/ 10kg 140x11 mm X-20 s mikrohrotem plast T1 50x6,5 mm 50/1000 18418 plastic ballpoint pen NERA turquoise Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18418-plastic-ballpoint-pen-nera.html https://www.adorepen.eu/images/products/1180113-48.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1180113-48_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1180113-48_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1180113-48_03.jpg 1180113-48 12 868 0 Stock >100 8592367019969 5.90 7.14 oranžová T1 A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(15x5) X20 45x31x19/ 10kg 140x11 mm X-20 s mikrohrotem plast T1 50x6,5 mm 50/1000 22484 plastic ballpoint pen NODO yellow Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/22484-plastic-ballpoint-pen-nodo.html https://www.adorepen.eu/images/products/1100530-10_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1100530-10_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1100530-10_03.jpg 1100530-10 12 9 758 0 Stock >1000 8592367022440 4.22 5.11 145x11mm 32x4 mm 50/1000 velkoobsahová 50x6,5 mm plast A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(50x6,5);F(32x4); T1 VO 48x31x20/ 9kg oranžová 22485 plastic ballpoint pen NODO orange Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/22485-plastic-ballpoint-pen-nodo.html https://www.adorepen.eu/images/products/1100530-17_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1100530-17_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1100530-17_03.jpg 1100530-17 12 6 749 0 Stock >1000 8592367022457 4.22 5.11 145x11mm 32x4 mm 50/1000 velkoobsahová 50x6,5 mm plast A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(50x6,5);F(32x4); T1 VO 48x31x20/ 9kg oranžová 22486 plastic ballpoint pen NODO red Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/22486-plastic-ballpoint-pen-nodo.html https://www.adorepen.eu/images/products/1100530-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1100530-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1100530-22_03.jpg 1100530-22 12 13 301 0 Stock >10000 8592367022464 4.22 5.11 145x11mm 32x4 mm 50/1000 velkoobsahová 50x6,5 mm plast A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(50x6,5);F(32x4); T1 VO 48x31x20/ 9kg oranžová 22482 plastic ballpoint pen NODO green Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/22482-plastic-ballpoint-pen-nodo.html https://www.adorepen.eu/images/products/1100530-52_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1100530-52_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1100530-52_03.jpg 1100530-52 12 2 181 0 Stock >1000 8592367022488 4.22 5.11 145x11mm 32x4 mm 50/1000 velkoobsahová 50x6,5 mm plast A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(50x6,5);F(32x4); T1 VO 48x31x20/ 9kg oranžová 22488 plastic ballpoint pen NODO black Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/22488-plastic-ballpoint-pen-nodo.html https://www.adorepen.eu/images/products/1100530-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1100530-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1100530-80_03.jpg 1100530-80 12 629 0 Stock >100 8592367022495 4.22 5.11 145x11mm 32x4 mm 50/1000 velkoobsahová 50x6,5 mm plast A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(50x6,5);F(32x4); T1 VO 48x31x20/ 9kg oranžová 17952 plastic ballpoint pen PERLA green Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17952-plastic-ballpoint-pen-perla.html https://www.adorepen.eu/images/products/1110804-54_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1110804-54_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1110804-54_03.jpg 1110804-54 12 11 655 0 Stock >10000 8592367021429 5.70 6.90 VO 43x31x18/ 9kg oranžová T1 A(38x6,5);B(38x6,5);G(38x6,5);C(58x6,5);D(35x6,5);E(35x6,5) 148x11 mm velkoobsahová plast T1 38x6,5 mm 50/1000 22551 plastic ballpoint pen PICO yellow Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/22551-plastic-ballpoint-pen-pico.html https://www.adorepen.eu/images/products/1158454-10_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1158454-10_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1158454-10_03.jpg 1158454-10 12 358 0 Stock >100 3.33 4.03 140x9mm 50/1000 X-20 (106mm) 50x5,5 mm plast T1 A(50x5,5);B(50x5,5);G(50x5,5);C(30x5,5); T1;UV X20 oranžová 70x5 mm A(70x5);B(70x5);G(70x5) 22552 plastic ballpoint pen PICO red Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/22552-plastic-ballpoint-pen-pico.html https://www.adorepen.eu/images/products/1158454-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1158454-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1158454-22_03.jpg 1158454-22 12 951 0 Stock >100 3.33 4.03 140x9mm 50/1000 X-20 (106mm) 50x5,5 mm plast T1 A(50x5,5);B(50x5,5);G(50x5,5);C(30x5,5); T1;UV X20 oranžová 70x5 mm A(70x5);B(70x5);G(70x5) 22558 plastic ballpoint pen ROSA yellow Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/22558-plastic-ballpoint-pen-rosa.html https://www.adorepen.eu/images/products/1158453-10_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1158453-10_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1158453-10_03.jpg 1158453-10 12 2 640 0 Stock >1000 8592367022655 3.33 4.03 140x9mm 50/1000 X-20 (106mm) plast A(50x5,5);B(50x5,5);G(50x5,5);C(50x5,5); T1;UV X20 38x31x15 /7kg oranžová A(UV1+70x5);B(UV1+70x5) 6,1 g 22559 plastic ballpoint pen ROSA pink Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/22559-plastic-ballpoint-pen-rosa.html https://www.adorepen.eu/images/products/1158453-34_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1158453-34_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1158453-34_03.jpg 1158453-34 12 1 463 0 Stock >1000 8592367022662 3.33 4.03 140x9mm 50/1000 X-20 (106mm) plast A(50x5,5);B(50x5,5);G(50x5,5);C(50x5,5); T1;UV X20 38x31x15 /7kg oranžová A(UV1+70x5);B(UV1+70x5) 6,1 g 22560 plastic ballpoint pen ROSA ligth blue Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/22560-plastic-ballpoint-pen-rosa.html https://www.adorepen.eu/images/products/1158453-40_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1158453-40_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1158453-40_03.jpg 1158453-40 12 1 098 0 Stock >1000 8592367022679 3.33 4.03 50/1000 X-20 (106mm) plast A(50x5,5);B(50x5,5);G(50x5,5);C(50x5,5); T1;UV X20 38x31x15 /7kg oranžová 140x9mm A(UV1+70x5);B(UV1+70x5) 6,1 g 17856 D/ propiska plast SOMANO blue Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17856-d--propiska-plast-somano.html https://www.adorepen.eu/images/products/1109050-42.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1109050-42_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1109050-42_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1109050-42_03.jpg 1109050-42 12 1 050 0 Stock >1000 8592367006433 3.33 4.03 146x8 plast X20 X-20 (106mm) 50/1000 T1 A(35x5) A(35x5);B(35x5) oranžová 17857 D/ propiska plast SOMANO green Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17857-d--propiska-plast-somano.html https://www.adorepen.eu/images/products/1109050-52.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1109050-52_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1109050-52_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1109050-52_03.jpg 1109050-52 12 19 949 0 Stock >10000 8592367006440 3.33 4.03 plast X20 X-20 (106mm) 50/1000 T1 A(35x5) A(35x5);B(35x5) oranžová 146x8 17870 D/ propiska plast SOMANO black Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17870-d--propiska-plast-somano.html https://www.adorepen.eu/images/products/1109050-80.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1109050-80_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1109050-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1109050-80_03.jpg 1109050-80 12 15 598 0 Stock >10000 8592367006419 3.33 4.03 plast X20 X-20 (106mm) T1 A(35x5) A(35x5);B(35x5) oranžová 146x8 50/1000 18362 plastic ballpoint pen SPILO red Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18362-plastic-ballpoint-pen-spilo.html https://www.adorepen.eu/images/products/1157350-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1157350-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1157350-22_03.jpg 1157350-22 12 84 0 Stock >10 8592367020941 3.33 4.03 135x10 mm X-20 (106mm) plast T1 50x6,8 mm 35x6 mm 50/1000 X20 43x31x19/ 9kg oranžová T1 A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(50x6,5);F(35x6) 18367 plastic ballpoint pen SPILO light green Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18367-plastic-ballpoint-pen-spilo.html https://www.adorepen.eu/images/products/1157350-58_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1157350-58_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1157350-58_03.jpg 1157350-58 12 5 190 0 Stock >1000 8592367020989 3.33 4.03 135x10 mm X-20 (106mm) plast T1 50x6,8 mm 35x6 mm 50/1000 X20 43x31x19/ 9kg oranžová T1 A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(50x6,5);F(35x6) 18366 plastic ballpoint pen SPILO brown Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18366-plastic-ballpoint-pen-spilo.html https://www.adorepen.eu/images/products/1157350-60_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1157350-60_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1157350-60_03.jpg 1157350-60 12 5 737 0 Stock >1000 8592367020996 3.33 4.03 43x31x19/ 9kg oranžová T1 A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(50x6,5);F(35x6) 50x6,8 mm 35x6 mm 50/1000 135x10 mm X-20 (106mm) plast T1 X20 18365 plastic ballpoint pen SPILO black Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18365-plastic-ballpoint-pen-spilo.html https://www.adorepen.eu/images/products/1157350-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1157350-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1157350-80_03.jpg 1157350-80 12 41 0 Stock >10 8592367021009 3.33 4.03 X20 43x31x19/ 9kg oranžová T1 A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(50x6,5);F(35x6) plast T1 50x6,8 mm 35x6 mm 50/1000 135x10 mm X-20 (106mm) 28409 Plastic ballpoint pen SPLEND red Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/28409-plastic-ballpoint-pen-splend.html https://www.adorepen.eu/images/products/1102010-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1102010-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1102010-22_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1102010-22_04.jpg 1102010-22 12 2 008 0 Stock >1000 8592367024857 11.00 13.31 143x13 plast X20 50/1000 A(L_plus+40x6,5);B(L_plus+40x6,5) L oranžová 53×32×24 / 14kg X-20 (45mm) 0 propiska plast SPLEND 28413 Plastic ballpoint pen SPLEND silver Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/28413-plastic-ballpoint-pen-splend.html https://www.adorepen.eu/images/products/1102010-91_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1102010-91_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1102010-91_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1102010-91_04.jpg 1102010-91 12 2 873 0 Stock >1000 8592367027568 11.00 13.31 143x13 plast X20 50/1000 A(L_plus+40x6,5);B(L_plus+40x6,5) L oranžová 53×32×24 / 14kg X-20 (45mm) 0 propiska plast SPLEND 18269 Plastic ballpoint pen TAINO yellow Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18269-plastic-ballpoint-pen-taino.html https://www.adorepen.eu/images/products/1133190-10_01.jpg 1133190-10 12 5 900 0 Stock >1000 8592367014476 4.44 5.37 velkoobsahová plast 131x10 mm 50/1000 VO 42,5x34x16,5/ 8kg oranžová T1 A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(30x6,8) 17772 D/ propiska plast VALE red Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17772-d--propiska-plast-vale.html https://www.adorepen.eu/images/products/1103130-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1103130-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1103130-22_03.jpg 1103130-22 12 11 0 Stock >10 8592367006129 3.33 4.03 145x10 mm plast VO velkoobsahová 50/1000 oranžová T1 A(35x6);B(35x6) 17774 D/ propiska plast VALE purple Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17774-d--propiska-plast-vale.html https://www.adorepen.eu/images/products/1103130-37_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1103130-37_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1103130-37_03.jpg 1103130-37 12 4 792 0 Stock >1000 8592367006136 3.33 4.03 145x10 mm plast VO velkoobsahová 50/1000 oranžová T1 A(35x6);B(35x6) 17725 D/ propiska plast VARDA pink Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17725-d--propiska-plast-varda.html https://www.adorepen.eu/images/products/1100220-34_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1100220-34_02.jpg 1100220-34 12 3 673 0 Stock >1000 8592367007515 4.44 5.37 X20-106mm 7x50mm plast T1 oranžová 17700 plastic ballpoint pen VETRO yellow Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17700-plastic-ballpoint-pen-vetro.html https://www.adorepen.eu/images/products/1100235-10_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1100235-10_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1100235-10_03.jpg 1100235-10 12 190 0 Stock >100 8592367021023 3.35 4.05 T1 VO 55x31x20/ 14kg oranžová T1 A(50x7);B(50x7);G(50x7) 50x7 mm 50/1000 141x13 mm velkoobsahová plast 18022 plastic ballpoint pen VIONE orange Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18022-plastic-ballpoint-pen-vione.html https://www.adorepen.eu/images/products/1120035-19_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1120035-19_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1120035-19_03.jpg 1120035-19 12 15 0 Stock >10 8592367008123 3.90 4.72 X20-106mm 50x6 mm plast T1 143x9 mm 50/1000 X20 47,5x31x20/8,2kg oranžová T1 A(50x6);B(50x6);G(50x6);C(30x6) 18025 plastic ballpoint pen VIONE blue Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18025-plastic-ballpoint-pen-vione.html https://www.adorepen.eu/images/products/1120035-44_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1120035-44_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1120035-44_03.jpg 1120035-44 12 30 0 Stock >10 8592367008154 3.90 4.72 X20-106mm 50x6 mm plast T1 143x9 mm 50/1000 X20 47,5x31x20/8,2kg oranžová T1 A(50x6);B(50x6);G(50x6);C(30x6) 24851 plastic ballpoint pen XEMI yellow Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/24851-plastic-ballpoint-pen-xemi.html https://www.adorepen.eu/images/products/1121710-12_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1121710-12_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1121710-12_03.jpg 1121710-12 12 3 174 0 Stock >1000 8592367023164 9.50 11.50 35x5 mm oranžová A(35x6,8);B(35x6,8);G(35x6,8);C(50x6,8);D(50x6,8);E(50x6,8); X-20 (106mm) plast T1 X20 42x31x18 / 10kg T1; L;UV 140x11 mm 50/1000 F(L_plus+30x4) 30x4 mm 50x6,8 mm A(UV1+35x6,8);B(UV1+35x6,8);D(UV1+50x6,8);E(UV1+50x6,8); ANO - šedý 9,4 g 24852 plastic ballpoint pen XEMI red Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/24852-plastic-ballpoint-pen-xemi.html https://www.adorepen.eu/images/products/1121710-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1121710-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1121710-22_03.jpg 1121710-22 12 10 457 0 Stock >10000 8592367023171 9.50 11.50 35x5 mm oranžová A(35x6,8);B(35x6,8);G(35x6,8);C(50x6,8);D(50x6,8);E(50x6,8); X-20 (106mm) plast T1 X20 42x31x18 / 10kg T1; L;UV 140x11 mm 50/1000 F(L_plus+30x4) 30x4 mm 50x6,8 mm A(UV1+35x6,8);B(UV1+35x6,8);D(UV1+50x6,8);E(UV1+50x6,8); ANO - šedý 9,4 g 24853 plastic ballpoint pen XEMI blue Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/24853-plastic-ballpoint-pen-xemi.html https://www.adorepen.eu/images/products/1121710-44_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1121710-44_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1121710-44_03.jpg 1121710-44 12 3 981 0 Stock >1000 8592367023188 9.50 11.50 35x5 mm oranžová A(35x6,8);B(35x6,8);G(35x6,8);C(50x6,8);D(50x6,8);E(50x6,8); X-20 (106mm) plast T1 X20 42x31x18 / 10kg T1; L;UV 140x11 mm 50/1000 F(L_plus+30x4) 30x4 mm 50x6,8 mm A(UV1+35x6,8);B(UV1+35x6,8);D(UV1+50x6,8);E(UV1+50x6,8); ANO - šedý 9,4 g 24854 plastic ballpoint pen XEMI green Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/24854-plastic-ballpoint-pen-xemi.html https://www.adorepen.eu/images/products/1121710-52_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1121710-52_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1121710-52_03.jpg 1121710-52 12 5 322 0 Stock >1000 8592367023195 9.50 11.50 35x5 mm oranžová A(35x6,8);B(35x6,8);G(35x6,8);C(50x6,8);D(50x6,8);E(50x6,8); X-20 (106mm) plast T1 X20 42x31x18 / 10kg T1; L;UV 140x11 mm 50/1000 F(L_plus+30x4) 30x4 mm 50x6,8 mm A(UV1+35x6,8);B(UV1+35x6,8);D(UV1+50x6,8);E(UV1+50x6,8); ANO - šedý 9,4 g 18001 D/ propiska plast ZADO blue Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18001-d--propiska-plast-zado.html https://www.adorepen.eu/images/products/1116140-42_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1116140-42_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1116140-42_03.jpg 1116140-42 12 14 990 0 Stock >10000 8592367005627 3.33 4.03 50/1000 VO plast velkoobsahová T1 A(30x5);B(30x5) oranžová 146x8 19625 metal set BP+MP BIANA red Gift sets and Boxes https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gift-sets-boxes/19625-metal-set-bpmp-biana.html https://www.adorepen.eu/images/products/1920623-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1920623-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1920623-22_03.jpg 1920623-22 12 356 0 Stock >100 8592367017187 39.00 47.19 kov X20 46x38x24 / 11kg zelená T2+;L;T3 A(60x6);B(60x6);G(60x6);C(20x6) A(50x6);B(50x6);G(50x6);C(20x6);K1(25x50) X20-106mm 50x6 mm T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný 137x9 mm 60x6 mm 100/200 170x42x18 mm plast 0 dárková sada kov BP+MP BIANA 19631 metal set BP+MP BIANA silver Gift sets and Boxes https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gift-sets-boxes/19631-metal-set-bpmp-biana.html https://www.adorepen.eu/images/products/1920623-91_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1920623-91_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1920623-91_03.jpg 1920623-91 12 1 335 0 Stock >1000 8592367012502 39.00 47.19 X20 46x38x24 / 11kg zelená T2+;L;T3 A(60x6);B(60x6);G(60x6);C(20x6) A(50x6);B(50x6);G(50x6);C(20x6);K1(25x50) X20-106mm 50x6 mm kov T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný 137x9 mm 60x6 mm 100/200 170x42x18mm plast 0 dárková sada kov BP+MP BIANA 19528 metaLl set BP+MP LESINA red Gift sets and Boxes https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gift-sets-boxes/19528-metall-set-bpmp-lesina.html https://www.adorepen.eu/images/products/1903053-22_01.jpg 1903053-22 12 774 0 Stock >100 8592367014643 42.22 51.09 T3 ANO-stříbrný T3 aluminium 6,8x50mm 25x50mm 20 19529 D/ sada kov BP+MP LESINA blue Gift sets and Boxes https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gift-sets-boxes/19529-d--sada-kov-bpmp-lesina.html https://www.adorepen.eu/images/products/1903053-42_01.jpg 1903053-42 12 44 0 Stock >10 8592367014650 42.22 51.09 T3 T3 aluminium 6,8x50mm 25x50mm 20 ANO-stříbrný 19527 metal set BP+MP LESINA white Gift sets and Boxes https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gift-sets-boxes/19527-metal-set-bpmp-lesina.html https://www.adorepen.eu/images/products/1903053-99_01.jpg 1903053-99 12 1 118 0 Stock >1000 8592367014636 42.22 51.09 T3 ANO-stříbrný T3 aluminium 6,8x50mm 25x50mm 20 19514 metal set BP+MP SABIA silver Gift sets and Boxes https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gift-sets-boxes/19514-metal-set-bpmp-sabia.html https://www.adorepen.eu/images/products/1902773-91_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1902773-91_02.jpg 1902773-91 12 58 0 Stock >10 8592367014711 75.00 90.75 velkoobsahová 163x48x22 mm plast 50/100 A(L+50x6,8);B(L+50x6,8);G(L+50x6,8) ANO - stříbrný T2+ (max 2barvy) 50x6,8 50x6,8 zelená T2+;L;T3 37x23x29 / 7,5 kg A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);K1(25x50) 142x10 mm kov VO 0 dárková sada kov BP+MP SABIA 48432 Eraser ballpoint pen ERASE blue Gelpens and Rollerpens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gelpens-rollerpens/48432-eraser-ballpoint-pen-erase.html https://www.adorepen.eu/images/products/1510220-44_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1510220-44_01t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1510220-44_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1510220-44_02t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1510220-44_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1510220-44_03t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1510220-44_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1510220-44t_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1510220-44t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1510220-44t_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1510220.jpg 1510220-44 12 1 548 0 Stock >1000 2022-07-28 5000 8592367027124 26.50 32.07 146x11 mm plast erase oranžová T1;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(35x6,8); 50/1000 0 gumovací propiska ERASE A(UV1+70x6,8);B(UV1+70x6,8) 48434 Eraser ballpoint pen ERASE white Gelpens and Rollerpens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gelpens-rollerpens/48434-eraser-ballpoint-pen-erase.html https://www.adorepen.eu/images/products/1510220-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1510220-99_01t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1510220-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1510220-99_02t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1510220-99_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1510220-99_03t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1510220-99_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1510220-99t_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1510220-99t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1510220-99t_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1510220.jpg 1510220-99 12 0 0 Stock >1 2022-07-28 5000 8592367027094 26.50 32.07 146x11 mm plast erase oranžová T1;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(35x6,8); 50/1000 0 gumovací propiska ERASE A(UV1+70x6,8);B(UV1+70x6,8) 48386 Bamboo Mechanical pen RIVET with metal clip grey Mechanical Pencils https://www.adorepen.eu/cz/eshop/mechanical-pencils/48386-bamboo-mechanical-pen-rivet-metal-clip.html https://www.adorepen.eu/images/products/1612850-85_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1612850-85_02.jpg 1612850-85 12 5 549 0 Stock >1000 8592367028329 22.00 26.62 137x10 mm mikrotuhy bambus T1; L A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(50x6,5); A(L_plus+80x6,5);B(L_plus+80x6,5);G(L_plus+80x6,5);C(L_plus+50x6,5); 0 mikrotužka bambus/kov RIVET 31840 mechanical pencil bamboo TURAL natural Mechanical Pencils https://www.adorepen.eu/cz/eshop/mechanical-pencils/31840-mechanical-pencil-bamboo-tural.html https://www.adorepen.eu/images/products/1653547-69_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1653547-69_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1653547-69_03.jpg 1653547-69 12 5 555 0 Stock >1000 8592367026486 21.00 25.41 135x11 mm mikrotuhy 50/1000 T1 A(50x7);B(50x7);C(50x7);F(25x3) ANO- zlato-šedý A(L_plus+50x7);B(L_plus+50x7);C(L_plus+50x7);F(L_plus+25x3);G(L_plus+50x7) T1;L šedá 0 mikrotužka bambus/kov TURAL 48x31x20 /10 kg 31837 metal mechanical pencil AMPIO blue Mechanical Pencils https://www.adorepen.eu/cz/eshop/mechanical-pencils/31837-metal-mechanical-pencil-ampio.html https://www.adorepen.eu/images/products/1621060-42_04.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1621060-42_05.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1621060-42_06.jpg 1621060-42 12 2 599 0 Stock >1000 8592367026455 49.00 59.29 142x11 mm hliník mikrotuhy T2+;L;UV A(50x7);B(50x7);C(30x6);G(50x7); A(L+70x7);B(L+70x7);C(L+30x6);G(L+70x7); šedá 50/500 0 mikrotužka kov AMPIO A(UV2+70x7);B(UV2+70x7) 31838 metal mechanical pencil AMPIO grey Mechanical Pencils https://www.adorepen.eu/cz/eshop/mechanical-pencils/31838-metal-mechanical-pencil-ampio.html https://www.adorepen.eu/images/products/1621060-85_04.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1621060-85_05.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1621060-85_06.jpg 1621060-85 12 994 0 Stock >100 8592367026462 49.00 59.29 142x11 mm hliník mikrotuhy T2+;L;UV A(50x7);B(50x7);C(30x6);G(50x7); A(L+70x7);B(L+70x7);C(L+30x6);G(L+70x7); šedá 50/500 0 mikrotužka kov AMPIO A(UV2+70x7);B(UV2+70x7) 31839 metal mechanical pencil AMPIO white Mechanical Pencils https://www.adorepen.eu/cz/eshop/mechanical-pencils/31839-metal-mechanical-pencil-ampio.html https://www.adorepen.eu/images/products/1621060-99_04.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1621060-99_05.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1621060-99_06.jpg 1621060-99 12 3 008 0 Stock >1000 8592367026479 49.00 59.29 142x11 mm hliník mikrotuhy T2+;L;UV A(50x7);B(50x7);C(30x6);G(50x7); A(L+70x7);B(L+70x7);C(L+30x6);G(L+70x7); šedá 50/500 0 mikrotužka kov AMPIO A(UV2+70x7);B(UV2+70x7) 19377 metal mechanical pencil BIANA red Mechanical Pencils https://www.adorepen.eu/cz/eshop/mechanical-pencils/19377-metal-mechanical-pencil-biana.html https://www.adorepen.eu/images/products/1620620-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1620620-22_03.jpg 1620620-22 12 4 113 0 Stock >1000 8592367026899 14.90 18.03 HB 42x16x16 / 8kg šedá T2+;UV;L A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(20x6,2); A(L+60x6);B(L+60x6);G(L+60x6);C(L+20x6); 137x9 mm ANO - stříbrný 60x6 mm 50/500 mikrotuhy 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) 0 mikrotužka kov BIANA A(UV2+60x6);B(UV2+60x6) 20171 metal mechanical pencil BIANA blue Mechanical Pencils https://www.adorepen.eu/cz/eshop/mechanical-pencils/20171-metal-mechanical-pencil-biana.html https://www.adorepen.eu/images/products/1620620-42_01.jpg 1620620-42 12 4 965 0 Stock >1000 8592367020569 14.90 18.03 HB 42x16x16 / 8kg šedá T2+;UV;L A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(20x6,2); A(L+60x6);B(L+60x6);G(L+60x6);C(L+20x6); 137x9 mm ANO - stříbrný 60x6 mm 50/500 mikrotuhy 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) 0 mikrotužka kov BIANA A(UV2+60x6);B(UV2+60x6) 48385 Mechanical pencil BIANA black Mechanical Pencils https://www.adorepen.eu/cz/eshop/mechanical-pencils/48385-mechanical-pencil-biana.html https://www.adorepen.eu/images/products/1620620-80_02.jpg 1620620-80 12 3 619 0 Stock >1000 8592367027872 14.90 18.03 HB 42x16x16 / 8kg šedá T2+;UV;L A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(20x6,2); A(L+60x6);B(L+60x6);G(L+60x6);C(L+20x6); 137x9 mm ANO - stříbrný 60x6 mm 50/500 mikrotuhy 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) A(UV2+60x6);B(UV2+60x6) 19381 metal mechanical pencil BIANA silver Mechanical Pencils https://www.adorepen.eu/cz/eshop/mechanical-pencils/19381-metal-mechanical-pencil-biana.html https://www.adorepen.eu/images/products/1620620-91_01.jpg 1620620-91 12 3 936 0 Stock >1000 8592367013790 14.90 18.03 HB 42x16x16 / 8kg šedá T2+;UV;L A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(20x6,2); A(L+60x6);B(L+60x6);G(L+60x6);C(L+20x6); 137x9 mm 60x6 mm 50/500 mikrotuhy 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO - stříbrný 0 mikrotužka kov BIANA A(UV2+60x6);B(UV2+60x6) 19353 Mechanical Pen LOBIA Mechanical Pencils https://www.adorepen.eu/cz/eshop/mechanical-pencils/19353-mechanical-pen-lobia.html https://www.adorepen.eu/images/products/1601315-10_02.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1601315-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1601315-99_03.jpg 1601315 12 0 0 Stock >1 21.00 25.41 mikrotuhy 50x6,8 mm hliník T2 ANO - šedý 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 52x16x18 / 10kg šedá T2+;L A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 0 mikrotužka LOBIA 19357 plastic mechanical pencil LUPIA bordeaux Mechanical Pencils https://www.adorepen.eu/cz/eshop/mechanical-pencils/19357-plastic-mechanical-pencil-lupia.html https://www.adorepen.eu/images/products/1602040-27_02.jpg 1602040-27 12 750 0 Stock >100 8592367022167 12.90 15.61 145x10 mm 12/144/1728 mikrotuhy 45x6 mm plast T1 HB 54x31x29,5 / 10kg oranžová T1;UV A(45x6,8);B(45x6,8);G(45x6,8) A(UV1+45x6,8);B(UV1+45x6,8);G(UV+45x6,8) 0 mikrotužka plast LUPIA 19358 plastic mechanical pencil LUPIA blue Mechanical Pencils https://www.adorepen.eu/cz/eshop/mechanical-pencils/19358-plastic-mechanical-pencil-lupia.html https://www.adorepen.eu/images/products/1602040-42_01.jpg 1602040-42 12 4 603 0 Stock >1000 8592367022174 12.90 15.61 145x10 mm 12/144/1728 mikrotuhy 45x6 mm plast T1 HB 54x31x29,5 / 10kg oranžová T1;UV A(45x6,8);B(45x6,8);G(45x6,8) A(UV1+45x6,8);B(UV1+45x6,8);G(UV+45x6,8) 0 mikrotužka plast LUPIA 19359 plastic mechanical pencil LUPIA black Mechanical Pencils https://www.adorepen.eu/cz/eshop/mechanical-pencils/19359-plastic-mechanical-pencil-lupia.html https://www.adorepen.eu/images/products/1602040-80_01.jpg 1602040-80 12 7 502 0 Stock >1000 8592367022181 12.90 15.61 145x10 mm 12/144/1728 mikrotuhy 45x6 mm plast T1 HB 54x31x29,5 / 10kg oranžová T1;UV A(45x6,8);B(45x6,8);G(45x6,8) A(UV1+45x6,8);B(UV1+45x6,8);G(UV+45x6,8) 0 mikrotužka plast LUPIA 19360 plastic mechanical pencil LUPIA white Mechanical Pencils https://www.adorepen.eu/cz/eshop/mechanical-pencils/19360-plastic-mechanical-pencil-lupia.html https://www.adorepen.eu/images/products/1602040-99_01.jpg 1602040-99 12 6 916 0 Stock >1000 8592367022198 12.90 15.61 145x10 mm 12/144/1728 mikrotuhy T1 plast 45x6 mm HB 54x31x29,5 / 10kg oranžová T1;UV A(45x6,8);B(45x6,8);G(45x6,8) A(UV1+45x6,8);B(UV1+45x6,8);G(UV+45x6,8) 0 mikrotužka plast LUPIA 22529 plastic mechanical pencil PRIOLA white Mechanical Pencils https://www.adorepen.eu/cz/eshop/mechanical-pencils/22529-plastic-mechanical-pencil-priola.html https://www.adorepen.eu/images/products/1620130-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1620130-99_02.jpg 1620130-99 12 8 123 0 Stock >1000 8592367022303 11.90 14.40 mikrotuhy 50x6,8 mm plast T1 HB 49,5x30,5x21 / 11kg šedá T1;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8) 145x11 mm 50/1000 A(UV1+50x6,8);B(UV1+50x6,8) 0 mikrotužka plast PRIOLA 19362 plastic mechanical pencil SOLIDLY mix Mechanical Pencils https://www.adorepen.eu/cz/eshop/mechanical-pencils/19362-plastic-mechanical-pencil-solidly.html https://www.adorepen.eu/images/products/1602047-00_01.jpg 1602047-00 12 9 856 0 Stock >1000 6923655500852 12.90 15.61 145x10 mm 12/144/1728 mikrotuhy plast 54x31x29,5 / 10kg šedá 0 mikrotužka plast SOLIDLY 19718 refill to Solidly, Lupia - 107mm, needle 0,5mm red Refills https://www.adorepen.eu/cz/eshop/refills/19718-refill-solidly-lupia-107mm-needle-05mm.html https://www.adorepen.eu/images/products/2100120-20.jpg 2100120-20 12 3 138 0 Stock >1000 8592367024192 2.80 3.39 0 náplň do Solidly, Lupia - 107mm, hrot 0,5mm šedá 19719 refill to Solidly, Lupia - 107mm, needle 0,5mm blue Refills https://www.adorepen.eu/cz/eshop/refills/19719-refill-solidly-lupia-107mm-needle-05mm.html https://www.adorepen.eu/images/products/2100120-40.jpg 2100120-40 12 8 733 0 Stock >1000 2022-07-22 60000 date not confirmed 50000 8592367019341 2.80 3.39 0 náplň do Solidly, Lupia - 107mm, hrot 0,5mm šedá 19721 refill to PEZZI blue Refills https://www.adorepen.eu/cz/eshop/refills/19721-refill-pezzi.html https://www.adorepen.eu/images/products/2100130-40_01.jpg 2100130-40 12 1 213 0 Stock >1000 7.70 9.32 0 náplň gelová do PEZZI šedá 51278 Refill for ERASE blue Refills https://www.adorepen.eu/cz/eshop/refills/51278-refill-erase.html https://www.adorepen.eu/images/products/2110220-40_01.jpg 2110220-40 12 1 042 0 Stock >1000 2022-07-28 4000 date not confirmed 1000 8592367030360 14.30 17.30 0 Náplň pro propisku ERASE šedá 19730 refill Roller - 0,7mm blue Refills https://www.adorepen.eu/cz/eshop/refills/19730-refill-roller-07mm.html https://www.adorepen.eu/images/products/2110010-40.jpg 2110010-40 12 6 464 0 Stock >1000 8592367022877 7.70 9.32 0 náplň Roller - 0,7mm šedá 19723 refill large capacity blue Refills https://www.adorepen.eu/cz/eshop/refills/19723-refill-large-capacity.html https://www.adorepen.eu/images/products/2100140-40.jpg 2100140-40 12 17 472 0 Stock >10000 8592367024956 7.70 9.32 0 náplň VO gelová šedá 19714 refill large capacity plastic - 0,7mm blue Refills https://www.adorepen.eu/cz/eshop/refills/19714-refill-large-capacity-plastic-07mm.html https://www.adorepen.eu/images/products/2100100-40.jpg 2100100-40 12 2 969 0 Stock >1000 8592367011208 2.70 3.27 0 náplň VO plast - 0,7mm šedá 51274 refill large capacity plastic - 1,0mm blue Refills https://www.adorepen.eu/cz/eshop/refills/51274-refill-large-capacity-plastic-10mm.html https://www.adorepen.eu 2100101-40 12 178 398 0 Stock >100000 8592367024161 2.70 3.27 0 náplň VO plast - 1,0mm šedá 51275 refill large capacity plastic silver - 1,0mm blue Refills https://www.adorepen.eu/cz/eshop/refills/51275-refill-large-capacity-plastic-silver-10mm.html https://www.adorepen.eu 2100301-40 12 65 296 0 Stock >10000 8592367030445 3.30 3.99 0 náplň VO plast stříbrná- 1,0mm šedá 19710 refill X20, 107mm white - 0,7mm blue Refills https://www.adorepen.eu/cz/eshop/refills/19710-refill-x20-107mm-white-07mm.html https://www.adorepen.eu/images/products/2100094-40.jpg 2100094-40 12 56 515 0 Stock >10000 8592367019358 1.75 2.12 0 náplň X20, 107mm bílá - 0,7mm šedá 29124 refill X20, 107mm gel, needle 0,5mm blue Refills https://www.adorepen.eu/cz/eshop/refills/29124-refill-x20-107mm-gel-needle-05mm.html https://www.adorepen.eu/images/products/2100990-40_01.jpg 2100990-40 12 6 0 Stock >1 date not confirmed 5004 8592367024307 6.60 7.99 0 náplň X20, 107mm gelová, hrot 0,5mm šedá 29088 refill X20, 107mm semigel - 0,6mm blue Refills https://www.adorepen.eu/cz/eshop/refills/29088-refill-x20-107mm-semigel-06mm.html https://www.adorepen.eu/images/products/2100770-40_01.jpg 2100770-40 12 2 848 0 Stock >1000 2022-07-22 20000 8592367028398 3.90 4.72 0 náplň X20, 107mm semigel, hrot 0,6mm šedá 51277 refill X20, 107mm silver - 1,0mm blue Refills https://www.adorepen.eu/cz/eshop/refills/51277-refill-x20-107mm-silver-10mm.html https://www.adorepen.eu 2100396-40 12 321 0 Stock >100 8592367029647 2.30 2.78 0 náplň X20, 107mm stříbrná - 1,0mm šedá 51276 refill X20, 107mm transparent 1,0mm blue Refills https://www.adorepen.eu/cz/eshop/refills/51276-refill-x20-107mm-transparent-10mm.html https://www.adorepen.eu 2100097-40 12 0 0 Stock >1 8592367021900 1.80 2.18 0 náplň X20, 107mm transparentní - 1,0mm šedá 19707 refill X20, 107mm transparent blue Refills https://www.adorepen.eu/cz/eshop/refills/19707-refill-x20-107mm-transparent.html https://www.adorepen.eu/images/products/2100090-40.jpg 2100090-40 12 107 0 Stock >100 8592367019334 1.80 2.18 0 náplň X20, 107mm transparentní 0,7mm šedá 31852 wooden pencil sharpener ANFI natural Colored Pencils and Pencils https://www.adorepen.eu/cz/eshop/colored-pencils-pencils/31852-wooden-pencil-sharpener-anfi.html https://www.adorepen.eu/images/products/2736500-69_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/2736500-69_02.jpg 2736500-69 12 961 0 Stock >100 8592367026639 6.50 7.87 28x16x12 mm T1 K1(20x10); 24/1008 šedá 0 ořezávátko dřevěné na 1 tužku ANFI 70353 plastic ballpoint pen PERTI red NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/70353-plastic-ballpoint-pen-perti.html https://www.adorepen.eu/images/products/1120164-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1120164-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1120164-22_03.jpg 1120164-22 12 0 0 Stock >1 2022-07-21 10000 8592367030247 6.90 8.35 papír 140x7 mm x20 x20 neměnitelná T1;UV1 A(20x5);B(20x5);C(50x4) C(100x4) 70354 plastic ballpoint pen PERTI blue NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/70354-plastic-ballpoint-pen-perti.html https://www.adorepen.eu/images/products/1120164-44_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1120164-44_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1120164-44_03.jpg 1120164-44 12 0 0 Stock >1 2022-07-21 10000 8592367030254 6.90 8.35 papír 140x7 mm x20 x20 neměnitelná T1;UV1 A(20x5);B(20x5);C(50x4) C(100x4) 70355 plastic ballpoint pen PERTI green NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/70355-plastic-ballpoint-pen-perti.html https://www.adorepen.eu/images/products/1120164-52_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1120164-52_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1120164-52_03.jpg 1120164-52 12 0 0 Stock >1 2022-07-21 10000 8592367030261 6.90 8.35 papír 140x7 mm x20 x20 neměnitelná T1;UV1 A(20x5);B(20x5);C(50x4) C(100x4) 70356 plastic ballpoint pen PERTI natural NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/70356-plastic-ballpoint-pen-perti.html https://www.adorepen.eu/images/products/1120164-69_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1120164-69_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1120164-69_03.jpg 1120164-69 12 0 0 Stock >1 2022-07-21 15000 8592367030278 6.90 8.35 papír 140x7 mm x20 x20 neměnitelná T1;UV1 A(20x5);B(20x5);C(50x4) C(100x4) 70357 plastic ballpoint pen PERTI black NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/70357-plastic-ballpoint-pen-perti.html https://www.adorepen.eu/images/products/1120164-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1120164-80_03.jpg 1120164-80 12 0 0 Stock >1 2022-07-21 10000 8592367030285 6.90 8.35 papír 140x7 mm x20 x20 neměnitelná T1;UV1 A(20x5);B(20x5);C(50x4) C(100x4) 70358 plastic ballpoint pen PERTI white NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/70358-plastic-ballpoint-pen-perti.html https://www.adorepen.eu/images/products/1120164-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1120164-99_03.jpg 1120164-99 12 0 0 Stock >1 2022-07-21 15000 8592367030292 6.90 8.35 papír 140x7 mm x20 x20 neměnitelná T1;UV1 A(20x5);B(20x5);C(50x4) C(100x4) 25054 BREVE short colour pencils 12 pcs. natural Colored Pencils and Pencils https://www.adorepen.eu/cz/eshop/colored-pencils-pencils/25054-breve-short-colour-pencils-12-pcs.html https://www.adorepen.eu/images/products/2510062-69_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/2510062-69_02.jpg 2510062-69 12 2 755 0 Stock >1000 date not confirmed 20000 8592367028336 12.50 15.13 dřevo papír 25/250 K1(50x50) T1 rozměr krabičky 90x90x8 mm 47,5x25x18 / 9kg šedá T3;UV 40x30mm K1(UVS_6+30x20/UVS_30+75x30/UVS_100+75x50) 0 pastelky krátké 12 ks BREVE 19736 BREVE short colored pencils 6 pcs natural Colored Pencils and Pencils https://www.adorepen.eu/cz/eshop/colored-pencils-pencils/19736-breve-short-colored-pencils-6-pcs.html https://www.adorepen.eu/images/products/2510060-69_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/2510060-69_02.jpg 2510060-69 12 0 0 Stock >1 date not confirmed 50000 8592367020491 6.00 7.26 47,5x25x18 / 9kg šedá T3;UV K1(40x30) rozměr krabičky 90x45x8 mm dřevo T1 40x30mm 100/500 K1(UVS_6+30x20/UVS_30+40x30) 0 pastelky krátké 6 ks BREVE 25055 LUMINO Neon colour pencils 5 pcs. mix Colored Pencils and Pencils https://www.adorepen.eu/cz/eshop/colored-pencils-pencils/25055-lumino-neon-colour-pencils-5-pcs.html https://www.adorepen.eu/images/products/2510065-69_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/2510065_00.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/2510065_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/2510065_02.jpg 2510065 12 16 639 0 Stock >10000 8592367023652 10.50 12.71 47,5x25x18 / 9kg šedá T3;UV K1(40x30); rozměr krabičky 90x40x8 mm dřevo T1 40x30mm 100/500 K1(UVS_6+30x20/UVS_30+100x30/UVS_100+40x30) 0 pastelky LUMINO 5 30231 metal fountain pen VALLI black Gelpens and Rollerpens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gelpens-rollerpens/30231-metal-fountain-pen-valli.html https://www.adorepen.eu/images/products/1402090-80_00t.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1402090-80_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1402090-80_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1402090-80_05.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1402090-80_06.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1402090-80t_00.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1402090-80t_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1402090.jpg 1402090-80 12 2 656 0 Stock >1000 140.00 169.40 40x6,8 mm stainless steel T2 (max 2 barvy) ANO- zlato-šedý modrá 135x12 mm 40x6,8 mm 50/500 T2+;L A(35x6,5);B(35x6,5);C(35x6,5);E(35x6,5);D(35x6,5);G(35x6,5) A(L+35x6,5);B(L+35x6,5);C(L+35x6);E(L+35x6);D(L+35x6);G(L+35x6,5) 0 plnicí pero kov VALLI FP 46243 metal fountain pen VALLI silver Gelpens and Rollerpens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gelpens-rollerpens/46243-metal-fountain-pen-valli.html https://www.adorepen.eu/images/products/1402090-91_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1402090-91_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1402090-91_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1402090-91_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1402090-91_05.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1402090-91_06.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1402090-91_06_.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1402090-91t_00.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1402090-91t_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1402090.jpg 1402090-91 12 1 805 0 Stock >1000 8592367026448 140.00 169.40 40x6,8 mm stainless steel T2 (max 2 barvy) ANO- zlato-šedý modrá 135x12 mm 40x6,8 mm 50/500 T2+;L A(35x6,5);B(35x6,5);C(35x6,5);E(35x6,5);D(35x6,5);G(35x6,5) A(L+35x6,5);B(L+35x6,5);C(L+35x6,5);E(L+35x6,5);D(L+35x6,5);G(L+35x6,5) 0 plnicí pero kov VALLI FP 64517 plnicí pero kov VALLI FP PLUS (laser zdarma) black Gift sets and Boxes https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gift-sets-boxes/64517-plnici-pero-kov-valli-fp-plus-laser-zdarma.html https://www.adorepen.eu/images/products/1402091-80t_01.jpg 1402091-80T 12 0 0 Stock >1 8592367030483 140.00 169.40 40x6,8 mm stainless steel T2 (max 2 barvy) ANO- zlato-šedý modrá 135x12 mm 40x6,8 mm 50/500 T2+;L A(35x6,5);B(35x6,5);C(35x6,5);E(35x6,5);D(35x6,5);G(35x6,5) A(L+35x6,5);B(L+35x6,5);C(L+35x6);E(L+35x6);D(L+35x6);G(L+35x6,5) 64516 plnicí pero kov VALLI FP PLUS (laser zdarma) silver Gift sets and Boxes https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gift-sets-boxes/64516-plnici-pero-kov-valli-fp-plus-laser-zdarma.html https://www.adorepen.eu/images/products/1402091-91t_01.jpg 1402091-91T 12 0 0 Stock >1 8592367030476 140.00 169.40 40x6,8 mm stainless steel T2 (max 2 barvy) ANO- zlato-šedý modrá 135x12 mm 40x6,8 mm 50/500 T2+;L A(35x6,5);B(35x6,5);C(35x6,5);E(35x6,5);D(35x6,5);G(35x6,5) A(L+35x6,5);B(L+35x6,5);C(L+35x6);E(L+35x6);D(L+35x6);G(L+35x6,5) 30002 FINTE + STREPIA portfolio (package of samples 5 pcs) Notebook and Memo pads https://www.adorepen.eu/cz/eshop/notebook-memo-pads/30002-finte-strepia-portfolio-package-samples-5-pcs.html https://www.adorepen.eu/images/products/3030000_01.jpg 3030000 12 0 0 Stock >1 8592367024840 1377.70 1667.02 šedá 0 portfolia FINTE+STREPIA (balíček vzorků 5 ks) 28518 Design notebook FINTE A4 with magnetic closure black Notebook and Memo pads https://www.adorepen.eu/cz/eshop/notebook-memo-pads/28518-design-notebook-finte-a4-magnetic-closure.html https://www.adorepen.eu/images/products/3039084-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/3039084-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/3039084-80_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/3039084-80_04.jpg 3039084-80 12 585 0 Stock >100 8592367024635 349.00 422.29 315x235x15 mm PU, ECO kůže ANO- zlato-šedý K1(45x5) L 1/10 0 portfolio PU FINTE A4 šedá 41,5x26x32,5 / 11,8 kg 28519 Design notebook FINTE A5 with magnetic closure black Notebook and Memo pads https://www.adorepen.eu/cz/eshop/notebook-memo-pads/28519-design-notebook-finte-a5-magnetic-closure.html https://www.adorepen.eu/images/products/3039085-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/3039085-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/3039085-80_03.jpg 3039085-80 12 473 0 Stock >100 8592367024642 399.00 482.79 225x165x20 mm ANO- zlato-šedý K1(L2+45x5) PU, ECO kůže L 1/10 0 portfolio PU FINTE A5 šedá 36,5x30x24,5c, / 8,5 kg 28512 Design notebook STREPIA A4 blue Notebook and Memo pads https://www.adorepen.eu/cz/eshop/notebook-memo-pads/28512-design-notebook-strepia-a4.html https://www.adorepen.eu/images/products/3037074-44_01.jpg 3037074-44 12 248 0 Stock >100 8592367024574 399.00 482.79 315x235x10 mm polyester ANO - stříbrný K1(L2+45x25) L 1/10 0 portfolio textil STREPIA A4 šedá 41x25,5x33 / 10,5 kg 28513 Design notebook STREPIA A4 black Notebook and Memo pads https://www.adorepen.eu/cz/eshop/notebook-memo-pads/28513-design-notebook-strepia-a4.html https://www.adorepen.eu/images/products/3037074-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/3037074-80_02.jpg 3037074-80 12 436 0 Stock >100 8592367024581 399.00 482.79 315x235x10 mm polyester ANO - stříbrný K1(L2+45x25) L 0 portfolio textil STREPIA A4 šedá 41x25,5x33 / 10,5 kg 28514 Design notebook STREPIA A4 grey Notebook and Memo pads https://www.adorepen.eu/cz/eshop/notebook-memo-pads/28514-design-notebook-strepia-a4.html https://www.adorepen.eu/images/products/3037074-85_01.jpg 3037074-85 12 283 0 Stock >100 8592367024598 399.00 482.79 315x235x10 mm polyester ANO - stříbrný K1(L2+45x25) L 0 portfolio textil STREPIA A4 šedá 41x25,5x33 / 10,5 kg 28515 Design notebook STREPIA A5 blue Notebook and Memo pads https://www.adorepen.eu/cz/eshop/notebook-memo-pads/28515-design-notebook-strepia-a5.html https://www.adorepen.eu/images/products/3037075-44_01.jpg 3037075-44 12 476 0 Stock >100 8592367024604 299.00 361.79 235x185x15 mm polyester ANO - stříbrný K1(L2+45x25) L 0 portfolio textil STREPIA A5 šedá 40x40x25 / 11,6 kg 28516 Design notebook STREPIA A5 black Notebook and Memo pads https://www.adorepen.eu/cz/eshop/notebook-memo-pads/28516-design-notebook-strepia-a5.html https://www.adorepen.eu/images/products/3037075-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/3037075-80_02.jpg 3037075-80 12 355 0 Stock >100 8592367024611 299.00 361.79 235x185x15 mm polyester ANO - stříbrný K1(L2+45x25) L 0 portfolio textil STREPIA A5 šedá 40x40x25 / 11,6 kg 28517 Design notebook STREPIA A5 grey Notebook and Memo pads https://www.adorepen.eu/cz/eshop/notebook-memo-pads/28517-design-notebook-strepia-a5.html https://www.adorepen.eu/images/products/3037075-85_01.jpg 3037075-85 12 184 0 Stock >100 8592367024628 299.00 361.79 235x185x15 mm polyester ANO - stříbrný K1(L2+45x25) L 0 portfolio textil STREPIA A5 šedá 40x40x25 / 11,6 kg 31853 ruler, 15 cm RIGHE natural Colored Pencils and Pencils https://www.adorepen.eu/cz/eshop/colored-pencils-pencils/31853-ruler-15-cm-righe.html https://www.adorepen.eu/images/products/2752300-69_01.jpg 2752300-69 12 2 236 0 Stock >1000 8592367026646 11.50 13.92 160x25 mm T1;UV K1(50x15); šedá 100/100 K1(UVS_6+30x15/UVS_30+100x15) 0 pravítko 15 cm, bambus RIGHE 54283 Antibacterial plastic ballpoint pen JESI CLEAN white white Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/54283-antibacterial-plastic-ballpoint-pen-jesi-clean-white.html https://www.adorepen.eu/images/products/1100239-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1100239-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1100239-99_04.jpg 1100239-99 12 0 0 Stock >1 9.80 11.86 VO velkoobsahová 50x7 mm plast T1 55x31x20 / 14kg oranžová T1;UV A(50x7);B(50x7);G(50x7) 50x7 mm A(UV1+50x7);B(UV1+50x7) 141x13 mm 50/1000 0 propiska antibakteriální JESI CLEAN plast 10,9 g 10,9 g 54285 Plastic ANTIBACTERIAL Ballpoint Pen LIDO CLEAN white Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/54285-plastic-antibacterial-ballpoint-pen-lido-clean.html https://www.adorepen.eu/images/products/1155399-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1155399-99_02.jpg 1155399-99 12 48 0 Stock >10 5.70 6.90 20x5 mm 50/1000 80x6,5 mm A(UV1+80x6,5);B(UV1+80x6,5) X-20 (106mm) 50x6,5 mm plast T1 A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(40x6,5);F(20x5); T1;UV X20 42,5x31x18 / 8kg oranžová 138x10mm 0 propiska antibakteriální LIDO CLEAN plast 6 g 6 g 54284 Plastic ANTIBACTERIAL Ballpoint Pen OIRA CLEAN TOUCH white Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/54284-plastic-antibacterial-ballpoint-pen-oira-clean-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1101319-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1101319-99_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1101319-99_04.jpg 1101319-99 12 0 0 Stock >1 2022-08-08 100 14.80 17.91 velkoobsahová 50x6,8 mm plast T1 138x10 mm 50/1000 VO 43x32x18 / 12kg oranžová T1;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(20x6,8);D(20x6,8);E(20x6,8) A(UV1+60x7);B(UV1+60x7) 0 propiska antibakteriální OIRA CLEAN TOUCH plast 70298 plastic ballpoint pen/bambus/Strow/Plastic BORGO STRAW red NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/70298-plastic-ballpoint-pen-bambus-strow-plastic-borgo-straw.html https://www.adorepen.eu/images/products/1193239-20_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1193239-20_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1193239-20_03.jpg 1193239-20 12 0 0 Stock >1 2022-07-21 9800 8592367029791 9.70 11.74 bambus 140x11 mm velkoobsahová VO T1;L+;UV1;UV2 A(50x7);B(50x7);G(50x7);F(30x7);C(40x7); A(70x7);B(70x7);G(70x7);C(40x7); A(70x7);B(70x7);F(30x7) 70299 plastic ballpoint pen/bambus/Strow/Plastic BORGO STRAW blue NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/70299-plastic-ballpoint-pen-bambus-strow-plastic-borgo-straw.html https://www.adorepen.eu/images/products/1193239-40_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1193239-40_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1193239-40_03.jpg 1193239-40 12 0 0 Stock >1 2022-07-21 14800 8592367029807 9.70 11.74 bambus 140x11 mm velkoobsahová VO T1;L+;UV1;UV2 A(50x7);B(50x7);G(50x7);F(30x7);C(40x7); A(70x7);B(70x7);G(70x7);C(40x7); A(70x7);B(70x7);F(30x7) 70300 plastic ballpoint pen/bambus/Strow/Plastic BORGO STRAW light green NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/70300-plastic-ballpoint-pen-bambus-strow-plastic-borgo-straw.html https://www.adorepen.eu/images/products/1193239-58_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1193239-58_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1193239-58_03.jpg 1193239-58 12 0 0 Stock >1 2022-07-21 9500 8592367029814 9.70 11.74 bambus 140x11 mm velkoobsahová VO T1;L+;UV1;UV2 A(50x7);B(50x7);G(50x7);F(30x7);C(40x7); A(70x7);B(70x7);G(70x7);C(40x7); A(70x7);B(70x7);F(30x7) 70301 plastic ballpoint pen/bambus/Strow/Plastic BORGO STRAW natural NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/70301-plastic-ballpoint-pen-bambus-strow-plastic-borgo-straw.html https://www.adorepen.eu/images/products/1193239-69_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1193239-69_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1193239-69_03.jpg 1193239-69 12 0 0 Stock >1 2022-07-21 14800 8592367029821 9.70 11.74 bambus 140x11 mm velkoobsahová VO T1;L+;UV1;UV2 A(50x7);B(50x7);G(50x7);F(30x7);C(40x7); A(70x7);B(70x7);G(70x7);C(40x7); A(70x7);B(70x7);F(30x7) 64461 Bamboo / Wood ballpoint pen NUKAK natural NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/64461-bamboo--wood-ballpoint-pen-nukak.html https://www.adorepen.eu/images/products/1111380-69_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1111380-69_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1111380-69_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1111380-69_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1111380.jpg 1111380-69 12 5 955 0 Stock >1000 8592367029258 21.50 26.02 141x13 mm bambus VO velkoobsahová oranžová T1;UV;L A(UV1+60x6);B(UV1+60x6);F(UV2+40x5); A(50x7);B(50x7);C(50x7);G(50x7);F(25x4,5); A(L_plus+70x7);B(L_plus+70x7);C(L_plus+50x7);G(L_plus+70x7);F(L_plus+25x4,5);D(L_plus+70x7); 0 propiska bambus/dřevo NUKAK 9,2 g 9,2 g 70183 ballpointpen metal QUARA black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/70183-ballpointpen-metal-quara.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201190-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201190-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201190-80_03.jpg 1201190-80 12 0 0 Stock >1 2022-08-19 4990 date not confirmed 10 8592367030384 49.00 59.29 kov, bambus plast, kov, bambus CROSS cross L;L+;T2;UV2 C(55x7);D(55x7);E(55x7) C(55x7);D(55x7);E(55x7) C(55x7);D(55x7);E(55x7);A(25x5);B(25x5) 48462 Metal ballponit pen RIVET grey NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/48462-metal-ballponit-pen-rivet.html https://www.adorepen.eu/images/products/1212859-85_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1212859-85_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212859-85_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212859-85_04.jpg 1212859-85 12 5 921 0 Stock >1000 2022-07-22 10000 8592367027773 19.90 24.08 140x10 mm velkoobsahová bambus/kov T1;L; A(50x7);B(50x7);G(50x7);C(40x7); A(L_plus+50x7);B(L_plus+50x7);G(L_plus+50x7);C(L_plus+40x7); 50/1000 0 propiska bambus/kov RIVET modrá A(UV2+80x6,5);B(UV2+80x6,5) 31312 Bamboo ballpoint pen TURAL natural NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/31312-bamboo-ballpoint-pen-tural.html https://www.adorepen.eu/images/products/1253540-69_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1253540-69_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1253540-69_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1253540-69_04.jpg 1253540-69 12 579 0 Stock >100 2022-07-14 33400 2022-07-22 60000 8592367026851 11.50 13.92 135x11 mm velkoobsahová 50/1000 T1 A(50x7);B(50x7);C(50x7);F(25x3) ANO- zlato-šedý A(L_plus+50x7);B(L_plus+50x7);C(L_plus+50x7);F(L_plus+25x3);G(L_plus+50x7) T1;L modrá 0 propiska bambus/kov TURAL 48x31x20 /10 kg 70109 propiska bambus/kov TURAL BLACK TOUCH * natural NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/70109-propiska-bambus-kov-tural-black-touch-.html https://www.adorepen.eu/images/products/1253548-69t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1253548-69t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1253548-69t_03.jpg 1253548-69T 12 0 0 Stock >1 13.90 16.82 135x11 mm modrá velkoobsahová T1;L A(50x7);B(50x7);C(50x7);F(25x3) A(L_plus+50x7);B(L_plus+50x7);C(L_plus+50x7);F(L_plus+25x3);G(L_plus+50x7) 48x31x20 /10 kg 31314 Bamboo ballpoint pen TURAL TOUCH natural NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/31314-bamboo-ballpoint-pen-tural-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1253547-69_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1253547-69_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1253547-69_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1253547-69t_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1253547-69t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1253547-69t_03.jpg 1253547-69 12 0 0 Stock >1 2022-07-14 30000 8592367028275 13.90 16.82 135x11 mm velkoobsahová 50/1000 T1 A(50x7);B(50x7);C(50x7);F(25x3) ANO- zlato-šedý A(L_plus+50x7);B(L_plus+50x7);C(L_plus+50x7);F(L_plus+25x3);G(L_plus+50x7) T1;L modrá 0 propiska bambus/kov TURAL TOUCH 48x31x20 /10 kg 70103 propiska bambus/kov TURAL TOUCH * natural NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/70103-propiska-bambus-kov-tural-touch-.html https://www.adorepen.eu/images/products/1253547-69t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1253547-69t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1253547-69t_03.jpg 1253547-69T 12 0 0 Stock >1 13.90 16.82 135x11 mm modrá velkoobsahová T1;L A(50x7);B(50x7);C(50x7);F(25x3) A(L_plus+50x7);B(L_plus+50x7);C(L_plus+50x7);F(L_plus+25x3);G(L_plus+50x7) 48x31x20 /10 kg 70181 metal ballpoint pen SEANI in box natural Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/70181-metal-ballpoint-pen-seani-box.html https://www.adorepen.eu/images/products/1222879-69_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1222879-69_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1222879-69_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1222879-69_04.jpg 1222879-69 12 0 0 Stock >1 2022-08-19 4990 date not confirmed 10 8592367030391 94.00 113.74 kov, bambus 135x10 mm CROSS cross L;L+;T1;UV1 C(40x6);D(40x6);E(40x6); C(40x6);D(40x6);E(40x6); C(45x6);D(45x6);E(45x6);A(40x6);B(40x6);F(30x2,5); 46362 Ballpoint pen BORGO with bamboo body black NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/46362-ballpoint-pen-borgo-bamboo-body.html https://www.adorepen.eu/images/products/1193230-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1193230-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1193230-80_03.jpg 1193230-80 12 21 172 0 Stock >10000 8592367026110 10.90 13.19 velkoobsahová 50x7 mm plast/bambus T1 140x11 mm 30x7 mm 50/1000 VO 47,5x31x20 / 10,5kg oranžová T1;L A(50x7);B(50x7);G(50x7);C(40x7);F(30x7) A(L_plus+50x7);B(L_plus+50x7);G(L_plus+50x7);C(L_plus+40x7) 0 propiska bambus/plast BORGO 8,3 g 8,3 g 31316 Ballpoint pen BORGO with bamboo body silver NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/31316-ballpoint-pen-borgo-bamboo-body.html https://www.adorepen.eu/images/products/1193230-91_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1193230-91_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1193230-91_03.jpg 1193230-91 12 17 589 0 Stock >10000 8592367016128 10.90 13.19 velkoobsahová 50x7 mm plast/bambus T1 140x11 mm 30x7 mm 50/1000 VO 47,5x31x20 / 10,5kg oranžová T1;L A(50x7);B(50x7);G(50x7);C(40x7);F(30x7) A(L_plus+50x7);B(L_plus+50x7);G(L_plus+50x7);C(L_plus+40x7) 0 propiska bambus/plast BORGO 8,3 g 8,3 g 64382 Bamboo / Metal ballpoint pen LESNA natural Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/64382-bamboo--metal-ballpoint-pen-lesna.html https://www.adorepen.eu/images/products/1101500-69_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1101500-69_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1101500-69_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1101500-69_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1101500.jpg 1101500-69 12 3 267 0 Stock >1000 2022-07-21 10000 8592367029159 22.90 27.71 140x13 mm bambus VO velkoobsahová oranžová T1;L;UV A(40x7);B(40x7); A(L_plus+40x7);B(L_plus+40x7); 10,3 g 0 propiska bambusová LESNA 10,3 g A(UV1+50x7);B(UV1+50x7) 64462 Bamboo fiber / bamboo ballpoint pen FIBER natural NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/64462-bamboo-fiber--bamboo-ballpoint-pen-fiber.html https://www.adorepen.eu/images/products/1121110-69_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1121110-69_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1121110-69_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1121110-69_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1121110.jpg 1121110-69 12 481 0 Stock >100 2022-07-28 5000 8592367029289 11.90 14.40 140x10 mm plast/bambus X20 X-20 (106mm) oranžová T1;L;UV C(45x6,5);F(45x6,5); F(L_plus+45x6,5); F(UV2+45x6,5); 0 propiska bambusové vlákno/bambus FIBRE 9,6 g 43x32x20 / 10kg 9,6 g 70286 ballpoint pen gel FIBIA GEL yellow Gelpens and Rollerpens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gelpens-rollerpens/70286-ballpoint-pen-gel-fibia-gel.html https://www.adorepen.eu/images/products/1500242-10_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1500242-10_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1500242-10_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1500242-10_04.jpg 1500242-10 12 0 0 Stock >1 2022-08-01 4800 8592367030094 18.50 22.39 UV1 A(33x6,5);B(33x6,5);C(50x5,5) plast 140x12 mm gelová gelová 70287 ballpoint pen gel FIBIA GEL red Gelpens and Rollerpens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gelpens-rollerpens/70287-ballpoint-pen-gel-fibia-gel.html https://www.adorepen.eu/images/products/1500242-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1500242-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1500242-22_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1500242-22_04.jpg 1500242-22 12 0 0 Stock >1 2022-08-01 4800 8592367030100 18.50 22.39 UV1 A(33x6,5);B(33x6,5);C(50x5,5) plast 140x12 mm gelová gelová 70289 ballpoint pen gel FIBIA GEL blue Gelpens and Rollerpens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gelpens-rollerpens/70289-ballpoint-pen-gel-fibia-gel.html https://www.adorepen.eu/images/products/1500242-42_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1500242-42_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1500242-42_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1500242-42_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1500242-42_05.jpg 1500242-42 12 0 0 Stock >1 2022-08-01 4800 8592367030117 18.50 22.39 UV1 A(33x6,5);B(33x6,5);C(50x5,5) plast 140x12 mm gelová gelová 70290 ballpoint pen gel FIBIA GEL light green Gelpens and Rollerpens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gelpens-rollerpens/70290-ballpoint-pen-gel-fibia-gel.html https://www.adorepen.eu/images/products/1500242-58_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1500242-58_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1500242-58_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1500242-58_05.jpg 1500242-58 12 0 0 Stock >1 2022-08-01 4500 8592367030124 18.50 22.39 UV1 A(33x6,5);B(33x6,5);C(50x5,5) plast 140x12 mm gelová gelová 70291 ballpoint pen gel FIBIA GEL black Gelpens and Rollerpens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gelpens-rollerpens/70291-ballpoint-pen-gel-fibia-gel.html https://www.adorepen.eu/images/products/1500242-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1500242-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1500242-80_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1500242-80_04.jpg 1500242-80 12 0 0 Stock >1 2022-08-01 9800 8592367030131 18.50 22.39 UV1 A(33x6,5);B(33x6,5);C(50x5,5) plast 140x12 mm gelová gelová 70292 ballpoint pen gel FIBIA GEL grey Gelpens and Rollerpens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gelpens-rollerpens/70292-ballpoint-pen-gel-fibia-gel.html https://www.adorepen.eu/images/products/1500242-85_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1500242-85_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1500242-85_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1500242-85_04.jpg 1500242-85 12 0 0 Stock >1 2022-08-01 4800 8592367030148 18.50 22.39 UV1 A(33x6,5);B(33x6,5);C(50x5,5) plast 140x12 mm gelová gelová 70293 ballpoint pen gel FIBIA GEL white Gelpens and Rollerpens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gelpens-rollerpens/70293-ballpoint-pen-gel-fibia-gel.html https://www.adorepen.eu/images/products/1500242-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1500242-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1500242-99_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1500242-99_04.jpg 1500242-99 12 0 0 Stock >1 2022-08-01 9800 8592367030155 18.50 22.39 UV1 A(33x6,5);B(33x6,5);C(50x5,5) plast 140x12 mm gelová gelová 19296 Gel pen FINE GEL red Gelpens and Rollerpens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gelpens-rollerpens/19296-gel-pen-fine-gel.html https://www.adorepen.eu/images/products/1580110-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1580110-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1580110-22_03.jpg 1580110-22 12 9 721 0 Stock >1000 8592367021214 10.90 13.19 T1 X20 45x31x19 / 10kg oranžová T1;UV A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(15x5) 50x6,5 mm 50/1000 142x11 mm X-20 s mikrohrotem plast A(UV1+50x6,5);B(UV1+50x6,5) 0 propiska gelová FINE GEL 19297 Gel pen FINE GEL turquoise Gelpens and Rollerpens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gelpens-rollerpens/19297-gel-pen-fine-gel.html https://www.adorepen.eu/images/products/1580110-48_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1580110-48_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1580110-48_03.jpg 1580110-48 12 7 537 0 Stock >1000 8592367021221 10.90 13.19 50/1000 X20 45x31x19 / 10kg oranžová T1;UV A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(15x5) 142x11 mm X-20 s mikrohrotem plast T1 50x6,5 mm A(UV1+50x6,5);B(UV1+50x6,5) 0 propiska gelová FINE GEL 19298 Gel pen FINE GEL black Gelpens and Rollerpens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gelpens-rollerpens/19298-gel-pen-fine-gel.html https://www.adorepen.eu/images/products/1580110-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1580110-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1580110-80_03.jpg 1580110-80 12 3 797 0 Stock >1000 8592367021238 10.90 13.19 X20 45x31x19 / 10kg oranžová T1;UV A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(15x5) 142x11 mm X-20 s mikrohrotem plast T1 50x6,5 mm 50/1000 A(UV1+50x6,5);B(UV1+50x6,5) 0 propiska gelová FINE GEL 70282 ballpoint pen gel GRIGI GEL red Gelpens and Rollerpens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gelpens-rollerpens/70282-ballpoint-pen-gel-grigi-gel.html https://www.adorepen.eu/images/products/1500235-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1500235-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1500235-22_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1500235-22_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1500235-22_05.jpg 1500235-22 12 0 0 Stock >1 2022-08-01 4800 8592367030056 16.50 19.97 plast 140x13 mm gelová gelová T1;UV1;UV2 C(50x5);F(40x6) C(50x5);F(40x6) 70283 ballpoint pen gel GRIGI GEL turquoise Gelpens and Rollerpens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gelpens-rollerpens/70283-ballpoint-pen-gel-grigi-gel.html https://www.adorepen.eu/images/products/1500235-48_02.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1500235-48_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1500235-48_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1500235-48_05.jpg 1500235-48 12 0 0 Stock >1 2022-08-01 4800 8592367030063 16.50 19.97 plast 140x13 mm gelová gelová T1;UV1;UV2 C(50x5);F(40x6) C(50x5);F(40x6) 70281 ballpoint pen gel GRIGI GEL black Gelpens and Rollerpens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gelpens-rollerpens/70281-ballpoint-pen-gel-grigi-gel.html https://www.adorepen.eu/images/products/1500235-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1500235-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1500235-80_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1500235-80_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1500235-80_05.jpg 1500235-80 12 0 0 Stock >1 2022-08-01 9800 8592367030070 16.50 19.97 plast 140x13 mm gelová gelová T1;UV1;UV2 C(50x5);F(40x6) C(50x5);F(40x6) 70280 ballpoint pen gel GRIGI GEL white Gelpens and Rollerpens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gelpens-rollerpens/70280-ballpoint-pen-gel-grigi-gel.html https://www.adorepen.eu/images/products/1500235-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1500235-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1500235-99_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1500235-99_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1500235-99_05.jpg 1500235-99 12 0 0 Stock >1 2022-08-01 9800 8592367030087 16.50 19.97 plast 140x13 mm gelová gelová T1;UV1;UV2 C(50x5);F(40x6) C(50x5);F(40x6) 19292 Gel pen MIRA GEL blue Gelpens and Rollerpens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gelpens-rollerpens/19292-gel-pen-mira-gel.html https://www.adorepen.eu/images/products/1531850-44_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1531850-44_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1531850-44_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1531850-44t_02.jpg 1531850-44 12 8 813 0 Stock >1000 2022-07-21 5000 8592367024444 15.90 19.24 142x10 mm velkoobsahová gelová plast T1 50x6,5 mm 50/1000 VO_GEL 45x31x19 / 11,5kg oranžová T1;UV A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5) 0 propiska gelová MIRA GEL A(UV1+50x6,5);B(UV1+50x6,5) 67094 propiska gelová MIRA GEL blue Gelpens and Rollerpens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gelpens-rollerpens/67094-propiska-gelova-mira-gel.html https://www.adorepen.eu/images/products/1531850-44t_02.jpg 1531850-44T 12 0 0 Stock >1 15.90 19.24 plast 142x10 mm oranžová 45x31x19 / 11,5kg velkoobsahová gelová VO_GEL T1;UV A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5) A(UV1+50x6,5);B(UV1+50x6,5) 19293 Gel pen MIRA GEL black Gelpens and Rollerpens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gelpens-rollerpens/19293-gel-pen-mira-gel.html https://www.adorepen.eu/images/products/1531850-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1531850-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1531850-80_03.jpg 1531850-80 12 10 994 0 Stock >10000 8592367024451 15.90 19.24 142x10 mm velkoobsahová gelová plast T1 50x6,5 mm 50/1000 VO_GEL 45x31x19 / 11,5kg oranžová T1;UV A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5) 0 propiska gelová MIRA GEL A(UV1+50x6,5);B(UV1+50x6,5) 31905 propiska gelová MIRA GEL gold Gelpens and Rollerpens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gelpens-rollerpens/31905-propiska-gelova-mira-gel.html https://www.adorepen.eu/images/products/1531850-92_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1531850-92_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1531850-92_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1531850-92t_02.jpg 1531850-92 12 1 234 0 Stock >1000 8592367026820 15.90 19.24 142x10 mm velkoobsahová gelová plast T1 50x6,5 mm 50/1000 VO_GEL 45x31x19 / 11,5kg oranžová T1;UV A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5) 0 propiska gelová MIRA GEL A(UV1+50x6,5);B(UV1+50x6,5) 67095 propiska gelová MIRA GEL gold Gelpens and Rollerpens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gelpens-rollerpens/67095-propiska-gelova-mira-gel.html https://www.adorepen.eu/images/products/1531850-92t_02.jpg 1531850-92T 12 0 0 Stock >1 15.90 19.24 plast 142x10 mm oranžová 45x31x19 / 11,5kg velkoobsahová gelová VO_GEL T1;UV A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5) A(UV1+50x6,5);B(UV1+50x6,5) 19294 Gel pen MIRA GEL white Gelpens and Rollerpens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gelpens-rollerpens/19294-gel-pen-mira-gel.html https://www.adorepen.eu/images/products/1531850-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1531850-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1531850-99_03.jpg 1531850-99 12 6 936 0 Stock >1000 8592367024468 15.90 19.24 142x10 mm velkoobsahová gelová plast T1 50x6,5 mm 50/1000 VO_GEL 45x31x19 / 11,5kg oranžová T1;UV A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5) 50x6,5 mm A(UV1+50x6,5);B(UV1+50x6,5) 0 propiska gelová MIRA GEL 48320 Eco ballpoint pen COFFI brown NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/48320-eco-ballpoint-pen-coffi.html https://www.adorepen.eu/images/products/1192001-64_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1192001-64_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1192001-64_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1192001-64_06.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1192001.jpg 1192001-64 12 30 424 0 Stock >10000 8592367027766 10.90 13.19 140x12 mm plast/káva velkoobsahová oranžová T1;UV F(35x7); 50/1000 0 propiska káva/plast COFFI 10 g 58x33x18,5 /12kg F(UV2+35x7) 10 g 31766 ballpoint pen KORK with kork body pink Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/31766-ballpoint-pen-kork-kork-body.html https://www.adorepen.eu/images/products/1177950-34_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1177950-34_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1177950-34_03.jpg 1177950-34 12 3 496 0 Stock >1000 8592367025809 10.50 12.71 138x11 mm X-20 (106mm) X20 oranžová T1;L;UV A(50x7);B(50x7);C(40x7);F(30x7);G(50x7) 45×31×19 / 9 kg 50/1000 ks plast/korek A(L_plus+50x7);B(L_plus+50x7);C(L_plus+40x7);G(L_plus+50x7) A(UV1+50x7);B(UV1+50x7);F(UV2+30x7) 0 propiska korková KORK 7,9 g 7,9 g 31767 ballpoint pen KORK with kork body turquoise Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/31767-ballpoint-pen-kork-kork-body.html https://www.adorepen.eu/images/products/1177950-48_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1177950-48_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1177950-48_03.jpg 1177950-48 12 4 849 0 Stock >1000 8592367025816 10.50 12.71 138x11 mm X-20 (106mm) X20 oranžová T1;L;UV A(50x7);B(50x7);C(40x7);F(30x7);G(50x7) 45×31×19 / 9 kg 50/1000 ks plast/korek A(L_plus+50x7);B(L_plus+50x7);C(L_plus+40x7);G(L_plus+50x7) A(UV1+50x7);B(UV1+50x7);F(UV2+30x7) 0 propiska korková KORK 7,9 g 7,9 g 31768 ballpoint pen KORK with kork body black Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/31768-ballpoint-pen-kork-kork-body.html https://www.adorepen.eu/images/products/1177950-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1177950-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1177950-80_03.jpg 1177950-80 12 18 907 0 Stock >10000 8592367025823 10.50 12.71 138x11 mm X-20 (106mm) X20 oranžová T1;L;UV A(50x7);B(50x7);C(40x7);F(30x7);G(50x7) 45×31×19 / 9 kg 50/1000 ks plast/korek A(L_plus+50x7);B(L_plus+50x7);C(L_plus+40x7);G(L_plus+50x7) A(UV1+50x7);B(UV1+50x7);F(UV2+30x7) 0 propiska korková KORK 7,9 g 7,9 g 31769 Plastic ballpoint pen KORK white Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/31769-plastic-ballpoint-pen-kork.html https://www.adorepen.eu/images/products/1177950-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1177950-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1177950-99_03.jpg 1177950-99 12 23 869 0 Stock >10000 8592367025830 10.50 12.71 138x11 mm X-20 (106mm) X20 oranžová T1;L;UV A(50x7);B(50x7);C(40x7);F(30x7);G(50x7) 45×31×19 / 9 kg 50/1000 ks plast/korek A(L_plus+50x7);B(L_plus+50x7);C(L_plus+40x7);G(L_plus+50x7) A(UV1+50x7);B(UV1+50x7);F(UV2+30x7) 0 propiska korková KORK 7,9 g 7,9 g 22825 Metal ballpoint pen ALBA yellow Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/22825-metal-ballpoint-pen-alba.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201311-10_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201311-10_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201311-10_03.jpg 1201311-10 12 2 569 0 Stock >1000 2022-08-10 10000 2022-08-30 20000 date not confirmed 20000 8592367024208 11.90 14.40 hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm 0 propiska kov ALBA 16,3 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 16,3 g 18739 metal ballpoint pen ALBA orange Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18739-metal-ballpoint-pen-alba.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201311-19_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201311-19_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201311-19_03.jpg 1201311-19 12 12 579 0 Stock >10000 2022-08-10 10000 2022-08-30 15000 date not confirmed 20000 8592367013059 11.90 14.40 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 16,3 g 0 propiska kov ALBA 16,3 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 18740 metal ballpoint pen ALBA red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18740-metal-ballpoint-pen-alba.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201311-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201311-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201311-22_03.jpg 1201311-22 12 0 0 Stock >1 2022-08-10 20000 2022-08-30 30000 date not confirmed 40000 date not confirmed 30000 8592367013066 11.90 14.40 hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm 0 propiska kov ALBA 16,3 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 16,3 g 18741 metal ballpoint pen ALBA pink Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18741-metal-ballpoint-pen-alba.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201311-32_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201311-32_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201311-32_03.jpg 1201311-32 12 1 491 0 Stock >1000 2022-08-10 10000 2022-08-30 20000 date not confirmed 20000 8592367013073 11.90 14.40 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 16,3 g 0 propiska kov ALBA 16,3 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 18743 metal ballpoint pen ALBA purple Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18743-metal-ballpoint-pen-alba.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201311-35_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201311-35_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201311-35_03.jpg 1201311-35 12 6 702 0 Stock >1000 2022-08-10 10000 2022-08-30 10000 date not confirmed 10000 8592367013080 11.90 14.40 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 16,3 g 0 propiska kov ALBA 16,3 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 18745 metal ballpoint pen ALBA blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18745-metal-ballpoint-pen-alba.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201311-42_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201311-42_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201311-42_03.jpg 1201311-42 12 0 0 Stock >1 2022-08-10 20000 2022-08-30 40000 date not confirmed 50000 date not confirmed 30000 8592367013097 11.90 14.40 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 0 propiska kov ALBA 16,3 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 16,3 g 18746 metal ballpoint pen ALBA turquoise Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18746-metal-ballpoint-pen-alba.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201311-48_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201311-48_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201311-48_03.jpg 1201311-48 12 1 041 0 Stock >1000 2022-08-10 10000 2022-08-30 20000 date not confirmed 30000 date not confirmed 20000 8292367013103 11.90 14.40 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 0 propiska kov ALBA 16,3 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 16,3 g 18747 metal ballpoint pen ALBA green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18747-metal-ballpoint-pen-alba.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201311-52_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201311-52_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201311-52_03.jpg 1201311-52 12 120 0 Stock >100 2022-08-10 10000 date not confirmed 20000 date not confirmed 30000 8592367013110 11.90 14.40 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 0 propiska kov ALBA 16,3 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 16,3 g 48333 propiska kov ALBA * brown Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/48333-propiska-kov-alba-.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201311-66_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201311-66_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201311-66_03.jpg 1201311-66 12 8 604 0 Stock >1000 2022-08-10 15000 2022-08-30 15000 8592367028343 11.90 14.40 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,8 mm 50/500 VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 0 propiska kov ALBA 16,3 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 16,3 g 18748 metal ballpoint pen ALBA black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18748-metal-ballpoint-pen-alba.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201311-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201311-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201311-80_03.jpg 1201311-80 12 263 0 Stock >100 2022-08-10 20000 2022-08-30 20000 date not confirmed 20000 date not confirmed 20000 8592367013141 11.90 14.40 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 0 propiska kov ALBA 16,3 g 16,3 g 18751 metal ballpoint pen ALBA grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18751-metal-ballpoint-pen-alba.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201311-85_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201311-85_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201311-85_03.jpg 1201311-85 12 38 103 0 Stock >10000 2022-08-10 10000 2022-08-30 30000 date not confirmed 20000 8592367013134 11.90 14.40 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg 0 propiska kov ALBA 16,3 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 16,3 g 18752 metal ballpoint pen ALBA silver Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18752-metal-ballpoint-pen-alba.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201311-91_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201311-91_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201311-91_03.jpg 1201311-91 12 30 498 0 Stock >10000 2022-08-10 10000 date not confirmed 30000 8592367013127 11.90 14.40 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 16,3 g 0 propiska kov ALBA 16,3 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 24991 metal ballpoint pen ALBA TOUCH yellow Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/24991-metal-ballpoint-pen-alba-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201316-10t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201316-10t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201316-10t_03.jpg 1201316-10T 12 0 0 Stock >1 15.80 19.12 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,8 mm 50/500 VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 17,4 g 0 propiska kov ALBA TOUCH 17,4 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 24992 Metal ballpoint pen ALBA TOUCH orange Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/24992-metal-ballpoint-pen-alba-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201316-19t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201316-19t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201316-19t_03.jpg 1201316-19T 12 0 0 Stock >1 15.80 19.12 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,8 mm 50/500 VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); propiska kov ALBA TOUCH 17,4 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 0 17,4 g 24993 Metal ballpoint pen ALBA TOUCH red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/24993-metal-ballpoint-pen-alba-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201316-22t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201316-22t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201316-22t_03.jpg 1201316-22T 12 0 0 Stock >1 15.80 19.12 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,8 mm 50/500 VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 0 propiska kov ALBA TOUCH 17,4 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 17,4 g 24994 Metal ballpoint pen ALBA TOUCH pink Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/24994-metal-ballpoint-pen-alba-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201316-32t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201316-32t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201316-32t_03.jpg 1201316-32T 12 0 0 Stock >1 15.80 19.12 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,8 mm 50/500 VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 0 propiska kov ALBA TOUCH 17,4 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 17,4 g 24995 Metal ballpoint pen ALBA TOUCH purple Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/24995-metal-ballpoint-pen-alba-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201316-35t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201316-35t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201316-35t_03.jpg 1201316-35T 12 0 0 Stock >1 15.80 19.12 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,8 mm 50/500 VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 0 propiska kov ALBA TOUCH 17,4 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 17,4 g 24996 Metal ballpoint pen ALBA TOUCH blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/24996-metal-ballpoint-pen-alba-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201316-42t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201316-42t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201316-42t_03.jpg 1201316-42T 12 0 0 Stock >1 15.80 19.12 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,8 mm 50/500 VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 0 propiska kov ALBA TOUCH 17,4 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 17,4 g 24997 Metal ballpoint pen ALBA TOUCH ligth blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/24997-metal-ballpoint-pen-alba-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201316-48t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201316-48t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201316-48t_03.jpg 1201316-48T 12 0 0 Stock >1 15.80 19.12 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,8 mm 50/500 VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 0 propiska kov ALBA TOUCH 17,4 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 17,4 g 24998 Metal ballpoint pen ALBA TOUCH green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/24998-metal-ballpoint-pen-alba-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201316-52t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201316-52t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201316-52t_03.jpg 1201316-52T 12 0 0 Stock >1 15.80 19.12 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,8 mm 50/500 VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 0 propiska kov ALBA TOUCH 17,4 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 17,4 g 24999 Metal ballpoint pen ALBA TOUCH black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/24999-metal-ballpoint-pen-alba-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201316-80t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201316-80t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201316-80t_03.jpg 1201316-80T 12 0 0 Stock >1 15.80 19.12 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,8 mm 50/500 VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 0 propiska kov ALBA TOUCH 17,4 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 17,4 g 25000 Metal ballpoint pen ALBA TOUCH grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25000-metal-ballpoint-pen-alba-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201316-85t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201316-85t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201316-85t_03.jpg 1201316-85T 12 0 0 Stock >1 15.80 19.12 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,8 mm 50/500 VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 17,4 g propiska kov ALBA TOUCH 17,4 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 0 25001 Metal ballpoint pen ALBA TOUCH silver Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25001-metal-ballpoint-pen-alba-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201316-91t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201316-91t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201316-91t_03.jpg 1201316-91T 12 0 0 Stock >1 15.80 19.12 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,8 mm 50/500 VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 0 propiska kov ALBA TOUCH 17,4 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 17,4 g 31834 Metal ball point pen AMPIO blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31834-metal-ball-point-pen-ampio.html https://www.adorepen.eu/images/products/1221060-42_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1221060-42_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1221060-42_03.jpg 1221060-42 12 2 025 0 Stock >1000 8592367026417 42.00 50.82 142x11 mm hliník velkoobsahová T2+;L;UV A(50x7);B(50x7);C(30x6);G(50x7); A(L+70x7);B(L+70x7);C(L+30x6);G(L+70x7); modrá 50/500 0 propiska kov AMPIO 19,2 g 19,2 g A(UV2+70x7);B(UV2+70x7) 31835 Metal ball point pen AMPIO grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31835-metal-ball-point-pen-ampio.html https://www.adorepen.eu/images/products/1221060-85_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1221060-85_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1221060-85_03.jpg 1221060-85 12 1 398 0 Stock >1000 8592367026424 42.00 50.82 142x11 mm hliník velkoobsahová T2+;L;UV A(50x7);B(50x7);C(30x6);G(50x7); A(L+70x7);B(L+70x7);C(L+30x6);G(L+70x7); modrá 50/500 0 propiska kov AMPIO 19,2 g 19,2 g A(UV2+70x7);B(UV2+70x7) 31836 Metal ball point pen AMPIO white Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31836-metal-ball-point-pen-ampio.html https://www.adorepen.eu/images/products/1221060-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1221060-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1221060-99_03.jpg 1221060-99 12 2 578 0 Stock >1000 8592367026431 42.00 50.82 142x11 mm hliník velkoobsahová T2+;L;UV A(50x7);B(50x7);C(30x6);G(50x7); A(L+70x7);B(L+70x7);C(L+30x6);G(L+70x7); modrá 50/500 0 propiska kov AMPIO 19,2 g 19,2 g A(UV2+70x7);B(UV2+70x7) 28477 Metal ballpoint pen ARMI, rubbered yellow Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28477-metal-ballpoint-pen-armi-rubbered.html https://www.adorepen.eu/images/products/1217275-10_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1217275-10_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1217275-10_03.jpg 1217275-10 12 4 192 0 Stock >1000 2022-08-08 5000 2022-09-10 10000 8592367025335 23.50 28.44 L;UV 144x10 mm X20 50/500 A(L_plus+80x 6,5);B(L_plus+80x 6,5);C(L_plus+50x 6,5);G(L_plus+80x 6,5) hliník X-20 (106mm) modrá 42×16×16 / 7kg 0 propiska kov ARMI SOFT 12,6 g A(UV2+80x 6,5);B(UV2+80x 6,5) 12,6 g 28478 Metal ballpoint pen ARMI, rubbered red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28478-metal-ballpoint-pen-armi-rubbered.html https://www.adorepen.eu/images/products/1217275-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1217275-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1217275-22_03.jpg 1217275-22 12 0 0 Stock >1 2022-08-08 15000 2022-08-10 15000 2022-09-10 20000 8592367025359 23.50 28.44 L;UV 144x10 mm X20 50/500 A(L_plus+80x 6,5);B(L_plus+80x 6,5);C(L_plus+50x 6,5);G(L_plus+80x 6,5) hliník X-20 (106mm) modrá 42×16×16 / 7kg 0 propiska kov ARMI SOFT 12,6 g A(UV2+80x 6,5);B(UV2+80x 6,5) 12,6 g 28479 Metal ballpoint pen ARMI, rubbered blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28479-metal-ballpoint-pen-armi-rubbered.html https://www.adorepen.eu/images/products/1217275-44_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1217275-44_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1217275-44_03.jpg 1217275-44 12 0 0 Stock >1 2022-08-08 10000 2022-08-10 20000 2022-09-10 20000 8592367025342 23.50 28.44 L;UV 144x10 mm X20 50/500 A(L_plus+80x 6,5);B(L_plus+80x 6,5);C(L_plus+50x 6,5);G(L_plus+80x 6,5) hliník X-20 (106mm) modrá 42×16×16 / 7kg 0 propiska kov ARMI SOFT 12,6 g A(UV2+80x 6,5);B(UV2+80x 6,5) 12,6 g 70781 metal ballpoint pen ARMI turquoise Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/70781-metal-ballpoint-pen-armi.html https://www.adorepen.eu/images/products/1217275-48_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1217275-48_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1217275-48_03.jpg 1217275-48 12 0 0 Stock >1 2022-09-10 19800 8592367030308 23.50 28.44 hliník 144x10 mm modrá 12,6 g 42×16×16 / 7kg X-20 (106mm) X20 L;UV A(UV2+80x 6,5);B(UV2+80x 6,5) A(L_plus+80x 6,5);B(L_plus+80x 6,5);C(L_plus+50x 6,5);G(L_plus+80x 6,5) 28480 Metal ballpoint pen ARMI, rubbered light green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28480-metal-ballpoint-pen-armi-rubbered.html https://www.adorepen.eu/images/products/1217275-58_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1217275-58_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1217275-58_03.jpg 1217275-58 12 171 0 Stock >100 2022-08-08 5000 2022-08-10 10000 2022-09-10 10000 8592367025366 23.50 28.44 L;UV 144x10 mm X20 50/500 A(L_plus+80x 6,5);B(L_plus+80x 6,5);C(L_plus+50x 6,5);G(L_plus+80x 6,5) hliník X-20 (106mm) modrá 42×16×16 / 7kg 0 propiska kov ARMI SOFT 12,6 g A(UV2+80x 6,5);B(UV2+80x 6,5) 12,6 g 28481 Metal ballpoint pen ARMI, rubbered black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28481-metal-ballpoint-pen-armi-rubbered.html https://www.adorepen.eu/images/products/1217275-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1217275-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1217275-80_03.jpg 1217275-80 12 0 0 Stock >1 2022-08-08 1450 2022-08-10 20000 2022-09-10 15000 date not confirmed 30000 8592367025373 23.50 28.44 L;UV 144x10 mm X20 50/500 A(L_plus+80x 6,5);B(L_plus+80x 6,5);C(L_plus+50x 6,5);G(L_plus+80x 6,5) hliník X-20 (106mm) modrá 42×16×16 / 7kg 0 propiska kov ARMI SOFT 12,6 g A(UV2+80x 6,5);B(UV2+80x 6,5) 12,6 g 28482 Metal ballpoint pen ARMI, rubbered grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28482-metal-ballpoint-pen-armi-rubbered.html https://www.adorepen.eu/images/products/1217275-88_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1217275-88_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1217275-88_03.jpg 1217275-88 12 0 0 Stock >1 2022-08-08 10000 2022-08-10 10000 2022-09-10 15000 date not confirmed 10000 8592367024918 23.50 28.44 L;UV 144x10 mm X20 50/500 A(L_plus+80x 6,5);B(L_plus+80x 6,5);C(L_plus+50x 6,5);G(L_plus+80x 6,5) hliník X-20 (106mm) modrá 42×16×16 / 7kg 0 propiska kov ARMI SOFT 12,6 g A(UV2+80x 6,5);B(UV2+80x 6,5) 12,6 g 70782 metal ballpoint pen ARMI white Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/70782-metal-ballpoint-pen-armi.html https://www.adorepen.eu/images/products/1217275-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1217275-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1217275-99_03.jpg 1217275-99 12 0 0 Stock >1 2022-09-10 19800 8592367030315 23.50 28.44 hliník 144x10 mm modrá 12,6 g 42×16×16 / 7kg X-20 (106mm) X20 L;UV A(UV2+80x 6,5);B(UV2+80x 6,5) A(L_plus+80x 6,5);B(L_plus+80x 6,5);C(L_plus+50x 6,5);G(L_plus+80x 6,5) 22498 BANZI metal ballpoint pen orange Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/22498-banzi-metal-ballpoint-pen.html https://www.adorepen.eu/images/products/1212600-19_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1212600-19_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212600-19_03.jpg 1212600-19 12 14 227 0 Stock >10000 8592367023928 16.90 20.45 149x9 mm 65x5 mm 50/500 velkoobsahová 50x5 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný VO 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+75x6);B(L+75x6);G(L+75x6);C(L+30x6); 13,4 g 0 propiska kov BANZI 13,4 g A(UV2+75x6);B(UV2+75x6) 22499 BANZI metal ballpoint pen red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/22499-banzi-metal-ballpoint-pen.html https://www.adorepen.eu/images/products/1212600-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1212600-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212600-22_03.jpg 1212600-22 12 29 229 0 Stock >10000 2022-07-22 20000 8592367022969 16.90 20.45 149x9 mm 65x5 mm 50/500 velkoobsahová 50x5 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný VO 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+75x6);B(L+75x6);G(L+75x6);C(L+30x6); 0 propiska kov BANZI 13,4 g A(UV2+75x6);B(UV2+75x6) 13,4 g 22500 BANZI metal ballpoint pen blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/22500-banzi-metal-ballpoint-pen.html https://www.adorepen.eu/images/products/1212600-42-01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1212600-42_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212600-42_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212600-42_03.jpg 1212600-42 12 10 775 0 Stock >10000 2022-07-22 20000 8592367023935 16.90 20.45 149x9 mm 65x5 mm 50/500 velkoobsahová 50x5 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný VO 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+75x6);B(L+75x6);G(L+75x6);C(L+30x6); 0 propiska kov BANZI 13,4 g A(UV2+75x6);B(UV2+75x6) 13,4 g 22501 BANZI metal ballpoint pen turquoise Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/22501-banzi-metal-ballpoint-pen.html https://www.adorepen.eu/images/products/1212600-48_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1212600-48_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212600-48_03.jpg 1212600-48 12 13 643 0 Stock >10000 8592367023942 16.90 20.45 149x9 mm 65x5 mm 50/500 velkoobsahová 50x5 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný VO 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+75x6);B(L+75x6);G(L+75x6);C(L+30x6); 0 propiska kov BANZI 13,4 g A(UV2+75x6);B(UV2+75x6) 13,4 g 22502 BANZI metal ballpoint pen green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/22502-banzi-metal-ballpoint-pen.html https://www.adorepen.eu/images/products/1212600-52-01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1212600-52_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212600-52_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212600-52_03.jpg 1212600-52 12 10 796 0 Stock >10000 2022-07-22 5000 8592367023959 16.90 20.45 149x9 mm 65x5 mm 50/500 velkoobsahová 50x5 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný VO 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+75x6);B(L+75x6);G(L+75x6);C(L+30x6); 0 propiska kov BANZI 13,4 g A(UV2+75x6);B(UV2+75x6) 13,4 g 25013 BANZI metal ballpoint pen black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25013-banzi-metal-ballpoint-pen.html https://www.adorepen.eu/images/products/1212600-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1212600-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212600-80_03.jpg 1212600-80 12 6 669 0 Stock >1000 2022-07-22 10000 8592367023911 16.90 20.45 149x9 mm 65x5 mm 50/500 velkoobsahová 50x5 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný VO 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+75x6);B(L+75x6);G(L+75x6);C(L+30x6); 13,4 g 0 propiska kov BANZI 13,4 g A(UV2+75x6);B(UV2+75x6) 22503 BANZI metal ballpoint pen grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/22503-banzi-metal-ballpoint-pen.html https://www.adorepen.eu/images/products/1212600-85_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1212600-85_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212600-85_03.jpg 1212600-85 12 3 624 0 Stock >1000 2022-07-22 10000 8592367023966 16.90 20.45 149x9 mm 65x5 mm 50/500 velkoobsahová 50x5 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný VO 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+75x6);B(L+75x6);G(L+75x6);C(L+30x6); 0 propiska kov BANZI 13,4 g A(UV2+75x6);B(UV2+75x6) 13,4 g 22504 BANZI metal ballpoint pen silver Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/22504-banzi-metal-ballpoint-pen.html https://www.adorepen.eu/images/products/1212600-91_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1212600-91_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212600-91_03.jpg 1212600-91 12 7 916 0 Stock >1000 2022-07-22 5000 8592367023973 16.90 20.45 149x9 mm 65x5 mm 50/500 velkoobsahová 50x5 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný VO 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+75x6);B(L+75x6);G(L+75x6);C(L+30x6); 0 propiska kov BANZI 13,4 g A(UV2+75x6);B(UV2+75x6) 13,4 g 22505 BANZI metal ballpoint pen white Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/22505-banzi-metal-ballpoint-pen.html https://www.adorepen.eu/images/products/1212600-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1212600-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212600-99_03.jpg 1212600-99 12 25 876 0 Stock >10000 2022-07-22 20000 8592367023980 16.90 20.45 149x9 mm 65x5 mm 50/500 velkoobsahová 50x5 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný VO 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+75x6);B(L+75x6);G(L+75x6);C(L+30x6); 0 propiska kov BANZI 13,4 g A(UV2+75x6);B(UV2+75x6) 13,4 g 19062 metal ballpoint pen BIANA yellow Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19062-metal-ballpoint-pen-biana.html https://www.adorepen.eu/images/products/1220621-14_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1220621-14_02.jpg 1220621-14 12 5 802 0 Stock >1000 8592367012472 11.90 14.40 137x9 mm 60x6 mm 50/500 X20 42x16x16 / 8kg modrá T2+;UV;L A(L+60x6);B(L+60x6);G(L+60x6);C(L+20x6) A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(20x6,2) X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný 0 propiska kov BIANA 7,4 g 7,4 g A(UV2+60x6);B(UV2+60x6) 19063 metal ballpoint pen BIANA orange Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19063-metal-ballpoint-pen-biana.html https://www.adorepen.eu/images/products/1220621-19_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1220621-19_02.jpg 1220621-19 12 1 493 0 Stock >1000 8592367014155 11.90 14.40 137x9 mm 60x6 mm 50/500 X20 42x16x16 / 8kg modrá T2+;UV;L A(L+60x6);B(L+60x6);G(L+60x6);C(L+20x6) A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(20x6,2) X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný 0 propiska kov BIANA 7,4 g 7,4 g A(UV2+60x6);B(UV2+60x6) 19064 metal ballpoint pen BIANA red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19064-metal-ballpoint-pen-biana.html https://www.adorepen.eu/images/products/1220621-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1220621-22_02.jpg 1220621-22 12 4 686 0 Stock >1000 8592367013165 11.90 14.40 X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný 137x9 mm 60x6 mm 50/500 X20 42x16x16 / 8kg modrá T2+;UV;L A(L+60x6);B(L+60x6);G(L+60x6);C(L+20x6) A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(20x6,2) 0 propiska kov BIANA 7,4 g 7,4 g A(UV2+60x6);B(UV2+60x6) 19065 metal ballpoint pen BIANA pink Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19065-metal-ballpoint-pen-biana.html https://www.adorepen.eu/images/products/1220621-32_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1220621-32_02.jpg 1220621-32 12 1 866 0 Stock >1000 8592367012410 11.90 14.40 X20 42x16x16 / 8kg modrá T2+;UV;L A(L+60x6);B(L+60x6);G(L+60x6);C(L+20x6) A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(20x6,2) X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný 137x9 mm 60x6 mm 50/500 7,4 g 0 propiska kov BIANA 7,4 g A(UV2+60x6);B(UV2+60x6) 19067 metal ballpoint pen BIANA blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19067-metal-ballpoint-pen-biana.html https://www.adorepen.eu/images/products/1220621-42_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1220621-42_02.jpg 1220621-42 12 6 784 0 Stock >1000 8592367012441 11.90 14.40 X20 42x16x16 / 8kg modrá T2+;UV;L A(L+60x6);B(L+60x6);G(L+60x6);C(L+20x6) A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(20x6,2) X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný 137x9 mm 60x6 mm 50/500 7,4 g 0 propiska kov BIANA 7,4 g A(UV2+60x6);B(UV2+60x6) 19068 metal ballpoint pen BIANA turquoise Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19068-metal-ballpoint-pen-biana.html https://www.adorepen.eu/images/products/1220621-48_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1220621-48_02.jpg 1220621-48 12 1 370 0 Stock >1000 8592367016487 11.90 14.40 X20 42x16x16 / 8kg modrá T2+;UV;L A(L+60x6);B(L+60x6);G(L+60x6);C(L+20x6) A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(20x6,2) X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný 137x9 mm 60x6 mm 50/500 0 propiska kov BIANA 7,4 g 7,4 g A(UV2+60x6);B(UV2+60x6) 19069 metal ballpoint pen BIANA green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19069-metal-ballpoint-pen-biana.html https://www.adorepen.eu/images/products/1220621-52_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1220621-52_02.jpg 1220621-52 12 5 692 0 Stock >1000 8592367012458 11.90 14.40 X20 42x16x16 / 8kg modrá T2+;UV;L A(L+60x6);B(L+60x6);G(L+60x6);C(L+20x6) A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(20x6,2) X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný 137x9 mm 60x6 mm 50/500 0 propiska kov BIANA 7,4 g 7,4 g A(UV2+60x6);B(UV2+60x6) 19070 metal ballpoint pen BIANA black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19070-metal-ballpoint-pen-biana.html https://www.adorepen.eu/images/products/1220621-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1220621-80_02.jpg 1220621-80 12 7 764 0 Stock >1000 8592367014995 11.90 14.40 X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný X20 42x16x16 / 8kg modrá T2+;UV;L A(L+60x6);B(L+60x6);G(L+60x6);C(L+20x6) A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(20x6,2) 137x9 mm 60x6 mm 50/500 7,4 g 0 propiska kov BIANA 7,4 g A(UV2+60x6);B(UV2+60x6) 19071 metal ballpoint pen BIANA grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19071-metal-ballpoint-pen-biana.html https://www.adorepen.eu/images/products/1220621-85_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1220621-85_02.jpg 1220621-85 12 10 490 0 Stock >10000 8592367012427 11.90 14.40 X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný X20 42x16x16 / 8kg modrá T2+;UV;L A(L+60x6);B(L+60x6);G(L+60x6);C(L+20x6) A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(20x6,2) 137x9 mm 60x6 mm 50/500 0 propiska kov BIANA 7,4 g 7,4 g A(UV2+60x6);B(UV2+60x6) 19072 metal ballpoint pen BIANA silver Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19072-metal-ballpoint-pen-biana.html https://www.adorepen.eu/images/products/1220621-91_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1220621-91_02.jpg 1220621-91 12 7 800 0 Stock >1000 8592367012434 11.90 14.40 X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný X20 42x16x16 / 8kg modrá T2+;UV;L A(L+60x6);B(L+60x6);G(L+60x6);C(L+20x6) A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(20x6,2) 137x9 mm 60x6 mm 50/500 0 propiska kov BIANA 7,4 g 7,4 g A(UV2+60x6);B(UV2+60x6) 19074 metal ballpoint pen BIANA white Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19074-metal-ballpoint-pen-biana.html https://www.adorepen.eu/images/products/1220621-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1220621-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1220621-99_03.jpg 1220621-99 12 13 106 0 Stock >10000 8592367021610 11.90 14.40 modrá T2+;UV;L A(L+60x6);B(L+60x6);G(L+60x6);C(L+20x6) A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(20x6,2) X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný 137x9 mm 60x6 mm 50/500 X20 42x16x16 / 8kg 0 propiska kov BIANA 7,4 g 7,4 g A(UV2+60x6);B(UV2+60x6) 19164 metal ballpoint pen CELESTE in a Box blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19164-metal-ballpoint-pen-celeste-box.html https://www.adorepen.eu/images/products/1237210-44_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1237210-44_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1237210-44_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1237210-44_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1237210-44_05.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1237210-44_06.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1237210-44_07.jpg 1237210-44 12 1 519 0 Stock >1000 8592367021511 59.00 71.39 140x11 mm velkoobsahová hliník T2+ (max 2barvy) 45x7 mm ANO - stříbrný 45x6,8 mm 50/100 GABRIELIS VO 173x38x23 mm plast modrá T2+;L;T3;UV A(45x7);B(45x7);C(35x7);D(35x7);E(35x7);G(45x7);K1(50x25) A(L+45x6,8);B(L+45x6,8);C(L+35x6,8);D(L+35x6,8);E(L+35x6,8);G(L+45x6,8) 0 propiska kov CELESTE v krabičce A(UV2+45x6,8);B(UV2+45x6,8);K1(UVS_6+30x20/UVS_30+100x30) 70671 metal ballpoint pen CITTA orange Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/70671-metal-ballpoint-pen-citta.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201318-19_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201318-19_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201318-19_03.jpg 1201318-19 12 0 0 Stock >1 date not confirmed 9800 8592367029838 17.90 21.66 hliník 140x10 mm velkoobsahová VO L+;T2+;UV2 A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) A(65x6,8);B(65x6,8) A(65x6,8);B(65x6,8);G(65x6,8);C(25x6,8) modrá 70672 metal ballpoint pen CITTA red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/70672-metal-ballpoint-pen-citta.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201318-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201318-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201318-22_03.jpg 1201318-22 12 0 0 Stock >1 date not confirmed 14800 8592367029845 17.90 21.66 hliník 140x10 mm velkoobsahová VO L+;T2+;UV2 A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) A(65x6,8);B(65x6,8) A(65x6,8);B(65x6,8);G(65x6,8);C(25x6,8) modrá 70673 metal ballpoint pen CITTA blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/70673-metal-ballpoint-pen-citta.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201318-42_02.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201318-42_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201318-42_04.jpg 1201318-42 12 0 0 Stock >1 date not confirmed 14800 8592367029852 17.90 21.66 hliník 140x10 mm velkoobsahová VO L+;T2+;UV2 A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) A(65x6,8);B(65x6,8) A(65x6,8);B(65x6,8);G(65x6,8);C(25x6,8) modrá 70674 metal ballpoint pen CITTA green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/70674-metal-ballpoint-pen-citta.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201318-52_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201318-52_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201318-52_03.jpg 1201318-52 12 0 0 Stock >1 date not confirmed 9800 8592367029869 17.90 21.66 hliník 140x10 mm velkoobsahová VO L+;T2+;UV2 A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) A(65x6,8);B(65x6,8) A(65x6,8);B(65x6,8);G(65x6,8);C(25x6,8) modrá 18790 metal ballpoint pen CITTA black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18790-metal-ballpoint-pen-citta.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201318-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201318-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201318-80_03.jpg 1201318-80 12 0 0 Stock >1 date not confirmed 10000 8592367029876 17.90 21.66 velkoobsahová 6,8x50mm hliník T2 ANO-stříbrný 140x10 mm VO L+;T2+;UV2 A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) A(65x6,8);B(65x6,8) A(65x6,8);B(65x6,8);G(65x6,8);C(25x6,8) modrá 18792 metal ballpoint pen CITTA silver Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18792-metal-ballpoint-pen-citta.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201318-91_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201318-91_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201318-91_03.jpg 1201318-91 12 0 0 Stock >1 date not confirmed 9800 8592367011741 17.90 21.66 velkoobsahová 6,8x50mm hliník T2 ANO-stříbrný 140x10 mm VO L+;T2+;UV2 A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) A(65x6,8);B(65x6,8) A(65x6,8);B(65x6,8);G(65x6,8);C(25x6,8) modrá 70151 metal ballpoint pen ELLA bordeaux Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/70151-metal-ballpoint-pen-ella.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211379-25_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211379-25_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211379-25_03.jpg 1211379-25 12 0 0 Stock >1 2022-07-21 9800 8592367029883 23.50 28.44 L;UV A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5); A(L_plus+60x6,5);B(L_plus+60x6,5);C(L_plus+25x6,5);G(L_plus+60x6,5) hliník 145x10 mm X-20 (98mm) X20 modrá 17,9 g 48x16x20 /9,5 kg 70152 metal ballpoint pen ELLA pink Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/70152-metal-ballpoint-pen-ella.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211379-30_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211379-30_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211379-30_03.jpg 1211379-30 12 0 0 Stock >1 2022-07-21 9800 8592367029890 23.50 28.44 L;UV A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5); A(L_plus+60x6,5);B(L_plus+60x6,5);C(L_plus+25x6,5);G(L_plus+60x6,5) hliník 145x10 mm X-20 (98mm) X20 modrá 17,9 g 48x16x20 /9,5 kg 70153 metal ballpoint pen ELLA blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/70153-metal-ballpoint-pen-ella.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211379-44_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211379-44_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211379-44_03-pokus.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211379-44_03.jpg 1211379-44 12 0 0 Stock >1 2022-07-21 14800 8592367029906 23.50 28.44 L;UV A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5); A(L_plus+60x6,5);B(L_plus+60x6,5);C(L_plus+25x6,5);G(L_plus+60x6,5) hliník 145x10 mm X-20 (98mm) X20 modrá 17,9 g 48x16x20 /9,5 kg 70154 metal ballpoint pen ELLA black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/70154-metal-ballpoint-pen-ella.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211379-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211379-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211379-80_03-pokus.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211379-80_03.jpg 1211379-80 12 0 0 Stock >1 2022-07-21 14800 8592367029913 23.50 28.44 L;UV A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5); A(L_plus+60x6,5);B(L_plus+60x6,5);C(L_plus+25x6,5);G(L_plus+60x6,5) hliník 145x10 mm X-20 (98mm) X20 modrá 17,9 g 48x16x20 /9,5 kg 70155 metal ballpoint pen ELLA grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/70155-metal-ballpoint-pen-ella.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211379-82_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211379-82_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211379-82_03.jpg 1211379-82 12 0 0 Stock >1 2022-07-21 9800 8592367029920 23.50 28.44 L;UV A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5); A(L_plus+60x6,5);B(L_plus+60x6,5);C(L_plus+25x6,5);G(L_plus+60x6,5) hliník 145x10 mm X-20 (98mm) X20 modrá 17,9 g 48x16x20 /9,5 kg 70169 metal ballpoint pen GENERO black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/70169-metal-ballpoint-pen-genero.html https://www.adorepen.eu/images/products/1205890-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1205890-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1205890-80_03.jpg 1205890-80 12 899 0 Stock >100 8592367029456 125.00 151.25 140x11 mm VO velkoobsahová L;T2;UV2 A(35x6,5);B(35x6,5) A(35x6,5);B(35x6,5) A(35x6,5);B(35x6,5) 70170 metal ballpoint pen GENERO grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/70170-metal-ballpoint-pen-genero.html https://www.adorepen.eu/images/products/1205890-85_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1205890-85_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1205890-85_03.jpg 1205890-85 12 999 0 Stock >100 8592367029463 125.00 151.25 140x11 mm VO velkoobsahová L;T2;UV2 A(35x6,5);B(35x6,5) A(35x6,5);B(35x6,5) A(35x6,5);B(35x6,5) 70171 metal ballpoint pen GENERO silver Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/70171-metal-ballpoint-pen-genero.html https://www.adorepen.eu/images/products/1205890-91_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1205890-91_02.jpg 1205890-91 12 999 0 Stock >100 8592367029470 125.00 151.25 140x11 mm VO velkoobsahová L;T2;UV2 A(35x6,5);B(35x6,5) A(35x6,5);B(35x6,5) A(35x6,5);B(35x6,5) 28457 Metal ballpoint pen GINALI BLACK silver Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28457-metal-ballpoint-pen-ginali-black.html https://www.adorepen.eu/images/products/1203080-91_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1203080-91_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203080-91_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203080-91t_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203080-91t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203080-91t_03.jpg 1203080-91 12 1 162 0 Stock >1000 8592367029401 89.00 107.69 L 136x11 mm mosaz VO velkoobsahová 50/500 A(L_plus+38x 6,5);B(L_plus+38x 6,5);C(L_plus+40x 6);D(L_plus+40x 6);E(L_plus+40x 6);G(L_plus+40x 6) modrá 0 propiska kov GINALI BLACK 27 g 27 g 25x31x12 / 17 kg 28458 Metal ballpoint pen GINALI BLACK gold Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28458-metal-ballpoint-pen-ginali-black.html https://www.adorepen.eu/images/products/1203080-92_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1203080-92_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203080-92_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203080-92_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203080-92t_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203080-92t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203080-92t_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203080-92t_04.jpg 1203080-92 12 1 287 0 Stock >1000 8592367029418 89.00 107.69 L 136x11 mm mosaz VO velkoobsahová 50/500 A(L_plus+38x 6,5);B(L_plus+38x 6,5);C(L_plus+40x 6);D(L_plus+40x 6);E(L_plus+40x 6);G(L_plus+40x 6) modrá 0 propiska kov GINALI BLACK 27 g 27 g 25x31x12 / 17 kg 66976 propiska kov GINALI BLACK - bez lesku gold Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/66976-propiska-kov-ginali-black-bez-lesku.html https://www.adorepen.eu/images/products/1203081-92_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1203081-92_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203081-92_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203081-92_04.jpg 1203081-92 12 3 0 Stock >1 75.00 90.75 mosaz 136x11 mm modrá 27 g velkoobsahová VO L A(L_plus+38x 6,5);B(L_plus+38x 6,5);C(L_plus+40x 6);D(L_plus+40x 6);E(L_plus+40x 6);G(L_plus+40x 6) 25x31x12 / 17 kg 65146 Metal ballpoint pen GINALI BLACK PLUS silver Gift sets and Boxes https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gift-sets-boxes/65146-metal-ballpoint-pen-ginali-black-plus.html https://www.adorepen.eu/images/products/1203090-91t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1203090-91t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203090-91t_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203090-91t_04.jpg 1203090-91T 12 0 0 Stock >1 8592367029708 129.00 156.09 modrá T3;L 136x11 mm mosaz VO velkoobsahová 1/25 A(L_plus+30x 6,5);B(L_plus+30x 6,5);C(L_plus+40x 6);D(L_plus+40x 6);E(L_plus+40x 6);G(L_plus+40x 6) 25x31x12 / 17 kg K1(40x6);K1(50x6) 65147 Metal ballpoint pen GINALI BLACK PLUS gold Gift sets and Boxes https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gift-sets-boxes/65147-metal-ballpoint-pen-ginali-black-plus.html https://www.adorepen.eu/images/products/1203090-92t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1203090-92t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203090-92t_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203090-92t_04.jpg 1203090-92T 12 0 0 Stock >1 8592367030506 129.00 156.09 modrá T3;L 136x11 mm mosaz VO velkoobsahová 1/25 A(L_plus+30x 6,5);B(L_plus+30x 6,5);C(L_plus+40x 6);D(L_plus+40x 6);E(L_plus+40x 6);G(L_plus+40x 6) 25x31x12 / 17 kg K1(40x6);K1(50x6) 28460 Metal ballpoint pen GINALI GREY silver Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28460-metal-ballpoint-pen-ginali-grey.html https://www.adorepen.eu/images/products/1203085-91_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1203085-91_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203085-91_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203085-91t_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203085-91t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203085-91t_03.jpg 1203085-91 12 884 0 Stock >100 8592367029425 89.00 107.69 136x11 mm mosaz VO velkoobsahová 50/500 A(L_plus+38x 6,5);B(L_plus+38x 6,5);C(L_plus+40x 6);D(L_plus+40x 6);E(L_plus+40x 6);G(L_plus+40x 6) L modrá 0 propiska kov GINALI GREY 27,4 g 27,4 g 25x31x12 / 17 kg 28461 Metal ballpoint pen GINALI GREY gold Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28461-metal-ballpoint-pen-ginali-grey.html https://www.adorepen.eu/images/products/1203085-92_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1203085-92_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203085-92_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203085-92_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203085-92t_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203085-92t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203085-92t_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203085-92t_04.jpg 1203085-92 12 973 0 Stock >100 8592367029432 89.00 107.69 136x11 mm mosaz VO velkoobsahová 50/500 A(L_plus+38x 6,5);B(L_plus+38x 6,5);C(L_plus+40x 6);D(L_plus+40x 6);E(L_plus+40x 6);G(L_plus+40x 6) L modrá 0 propiska kov GINALI GREY 27,4 g 27,4 g 25x31x12 / 17 kg 28462 Metal ballpoint pen GINALI GREY Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28462-metal-ballpoint-pen-ginali-grey.html https://www.adorepen.eu/images/products/1203085-93_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1203085-93_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203085-93_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203085-93t_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203085-93t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203085-93t_03.jpg 1203085-93 12 719 0 Stock >100 8592367029449 89.00 107.69 136x11 mm mosaz VO velkoobsahová 50/500 A(L_plus+38x 6,5);B(L_plus+38x 6,5);C(L_plus+40x 6);D(L_plus+40x 6);E(L_plus+40x 6);G(L_plus+40x 6) L modrá 0 propiska kov GINALI GREY 27,4 g 27,4 g 25x31x12 / 17 kg 66975 propiska kov GINALI GREY - bez lesku gold Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/66975-propiska-kov-ginali-grey-bez-lesku.html https://www.adorepen.eu/images/products/1203086-92_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1203086-92_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203086-92_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203086-92_04.jpg 1203086-92 12 1 264 0 Stock >1000 75.00 90.75 mosaz 136x11 mm modrá 27,4 g velkoobsahová VO L A(L+38x 6,5);B(L+38x 6,5);C(L+40x 6);D(L+40x 6);E(L+40x 6);G(L+40x 6) 25x31x12 / 17 kg 65148 Metal ballpoint pen GINALI GREY PLUS silver Gift sets and Boxes https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gift-sets-boxes/65148-metal-ballpoint-pen-ginali-grey-plus.html https://www.adorepen.eu/images/products/1203095-91t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1203095-91t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203095-91t_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203095-91t_04.jpg 1203095-91T 12 0 0 Stock >1 8592367029715 129.00 156.09 modrá T3;L 136x11 mm mosaz VO velkoobsahová 1/25 A(L_plus+30x 6,5);B(L_plus+30x 6,5);C(L_plus+40x 6);D(L_plus+40x 6);E(L_plus+40x 6);G(L_plus+40x 6) 25x31x12 / 17 kg K1(40x6);K1(50x6) 65149 Metal ballpoint pen GINALI GREY PLUS gold Gift sets and Boxes https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gift-sets-boxes/65149-metal-ballpoint-pen-ginali-grey-plus.html https://www.adorepen.eu/images/products/1203095-92t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1203095-92t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203095-92t_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203095-92t_04.jpg 1203095-92T 12 0 0 Stock >1 8592367029722 129.00 156.09 modrá T3;L 136x11 mm mosaz VO velkoobsahová 1/25 A(L_plus+30x 6,5);B(L_plus+30x 6,5);C(L_plus+40x 6);D(L_plus+40x 6);E(L_plus+40x 6);G(L_plus+40x 6) 25x31x12 / 17 kg K1(40x6);K1(50x6) 65150 Metal ballpoint pen GINALI GREY PLUS Gift sets and Boxes https://www.adorepen.eu/cz/eshop/gift-sets-boxes/65150-metal-ballpoint-pen-ginali-grey-plus.html https://www.adorepen.eu/images/products/1203095-93t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1203095-93t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203095-93t_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1203095-93t_04.jpg 1203095-93T 12 0 0 Stock >1 129.00 156.09 modrá T3;L 136x11 mm mosaz VO velkoobsahová 1/25 A(L_plus+30x 6,5);B(L_plus+30x 6,5);C(L_plus+40x 6);D(L_plus+40x 6);E(L_plus+40x 6);G(L_plus+40x 6) 25x31x12 / 17 kg K1(40x6);K1(50x6) 48341 Metal ballpoint pen GRATTA orange Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/48341-metal-ballpoint-pen-gratta.html https://www.adorepen.eu/images/products/1212850-17_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1212850-17_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212850-17_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212850-17_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212850-17_05.jpg 1212850-17 12 4 601 0 Stock >1000 8592367027902 19.90 24.08 143x10 mm velkoobsahová hliník T2+;L;UV A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(50x6,5); A(L_plus+80x6,5);B(L_plus+80x6,5);G(L_plus+80x6,5);C(L_plus+50x6,5); modrá 50/500 0 propiska kov GRATTA 16,9 g A(UV2+80x6,5);B(UV2+80x6,5) 16,9 g 48x31x12 / 9,5 kg 48342 Metal ballpont pen GRATTA red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/48342-metal-ballpont-pen-gratta.html https://www.adorepen.eu/images/products/1212850-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1212850-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212850-22_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212850-22_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212850-22_05.jpg 1212850-22 12 0 0 Stock >1 2022-07-14 10000 date not confirmed 10000 8592367027919 19.90 24.08 143x10 mm velkoobsahová hliník T2+;L;UV A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(50x6,5); A(L_plus+80x6,5);B(L_plus+80x6,5);G(L_plus+80x6,5);C(L_plus+50x6,5); modrá 50/500 0 propiska kov GRATTA 16,9 g A(UV2+80x6,5);B(UV2+80x6,5) 16,9 g 48x31x12 / 9,5 kg 48343 Metal ballpoint pen GRATTA blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/48343-metal-ballpoint-pen-gratta.html https://www.adorepen.eu/images/products/1212850-42_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1212850-42_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212850-42_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212850-42_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212850-42_05.jpg 1212850-42 12 0 0 Stock >1 2022-07-14 5000 date not confirmed 15000 8592367027926 19.90 24.08 143x10 mm velkoobsahová hliník T2+;L;UV A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(50x6,5); A(L_plus+80x6,5);B(L_plus+80x6,5);G(L_plus+80x6,5);C(L_plus+50x6,5); modrá 50/500 0 propiska kov GRATTA 16,9 g A(UV2+80x6,5);B(UV2+80x6,5) 16,9 g 48x31x12 / 9,5 kg 48344 Metal ballpoint pen GRATTA turquoise Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/48344-metal-ballpoint-pen-gratta.html https://www.adorepen.eu/images/products/1212850-48_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1212850-48_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212850-48_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212850-48_04.jpg 1212850-48 12 10 0 Stock >10 date not confirmed 10000 8592367027933 19.90 24.08 143x10 mm velkoobsahová hliník T2+;L;UV A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(50x6,5); A(L_plus+80x6,5);B(L_plus+80x6,5);G(L_plus+80x6,5);C(L_plus+50x6,5); modrá 50/500 0 propiska kov GRATTA 16,9 g A(UV2+80x6,5);B(UV2+80x6,5) 16,9 g 48x31x12 / 9,5 kg 48345 Metal ballpoint pen GRATTA green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/48345-metal-ballpoint-pen-gratta.html https://www.adorepen.eu/images/products/1212850-52_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1212850-52_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212850-52_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212850-52_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212850-52_05.jpg 1212850-52 12 5 793 0 Stock >1000 date not confirmed 5000 8592367027940 19.90 24.08 143x10 mm velkoobsahová hliník T2+;L;UV A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(50x6,5); A(L_plus+80x6,5);B(L_plus+80x6,5);G(L_plus+80x6,5);C(L_plus+50x6,5); modrá 50/500 0 propiska kov GRATTA 16,9 g A(UV2+80x6,5);B(UV2+80x6,5) 16,9 g 48x31x12 / 9,5 kg 48346 Metal ballponit pen GRATTA black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/48346-metal-ballponit-pen-gratta.html https://www.adorepen.eu/images/products/1212850-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1212850-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212850-80_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212850-80_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212850-80_05.jpg 1212850-80 12 6 504 0 Stock >1000 date not confirmed 5000 8592367027957 19.90 24.08 143x10 mm velkoobsahová hliník T2+;L;UV A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(50x6,5); A(L_plus+80x6,5);B(L_plus+80x6,5);G(L_plus+80x6,5);C(L_plus+50x6,5); modrá 50/500 0 propiska kov GRATTA 16,9 g A(UV2+80x6,5);B(UV2+80x6,5) 16,9 g 48x31x12 / 9,5 kg 48347 Metal ballpoint pen GRATTA silver Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/48347-metal-ballpoint-pen-gratta.html https://www.adorepen.eu/images/products/1212850-91_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1212850-91_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212850-91_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212850-91_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1212850-91_05.jpg 1212850-91 12 114 0 Stock >100 8592367027964 19.90 24.08 143x10 mm velkoobsahová hliník T2+;L;UV A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(50x6,5); A(L_plus+80x6,5);B(L_plus+80x6,5);G(L_plus+80x6,5);C(L_plus+50x6,5); modrá 50/500 0 propiska kov GRATTA 16,9 g A(UV2+80x6,5);B(UV2+80x6,5) 16,9 g 48x31x12 / 9,5 kg 18991 metal ballpoint pen LAURIA orange Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18991-metal-ballpoint-pen-lauria.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210200-19_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210200-19_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210200-19_03.jpg 1210200-19 12 10 880 0 Stock >10000 2022-08-08 5000 8592367017583 14.90 18.03 140x9 mm 65x6 mm 50/500 X20 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný X20-106mm 0 propiska kov LAURIA 12,2 g A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) 12,2 g 18992 metal ballpoint pen LAURIA red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18992-metal-ballpoint-pen-lauria.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210200-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210200-22_02.jpg 1210200-22 12 7 487 0 Stock >1000 2022-07-28 20000 2022-08-08 10000 8592367016913 14.90 18.03 140x9 mm 65x6 mm 50/500 X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný X20 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 12,2 g 0 propiska kov LAURIA 12,2 g A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) 18993 metal ballpoint pen LAURIA bordeaux Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18993-metal-ballpoint-pen-lauria.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210200-27_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210200-27_02.jpg 1210200-27 12 15 483 0 Stock >10000 8592367018603 14.90 18.03 140x9 mm 65x6 mm 50/500 X20-106mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný X20 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 50x6,2 mm 0 propiska kov LAURIA 12,2 g A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) 12,2 g 18994 metal ballpoint pen LAURIA pink Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18994-metal-ballpoint-pen-lauria.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210200-32_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210200-32_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210200-32_03.jpg 1210200-32 12 3 240 0 Stock >1000 8592367017590 14.90 18.03 140x9 mm 65x6 mm 50/500 X20 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný 0 propiska kov LAURIA 12,2 g A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) 12,2 g 18996 metal ballpoint pen LAURIA purple Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18996-metal-ballpoint-pen-lauria.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210200-39_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210200-39_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210200-39_03.jpg 1210200-39 12 2 686 0 Stock >1000 2022-08-08 5000 8592367017606 14.90 18.03 140x9 mm 65x6 mm 50/500 X20 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný 0 propiska kov LAURIA 12,2 g A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) 12,2 g 18997 metal ballpoint pen LAURIA ligth blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18997-metal-ballpoint-pen-lauria.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210200-40_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210200-40_02.JPGhttps://www.adorepen.eu/images/products/1210200-40_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210200-40_03.jpg 1210200-40 12 0 0 Stock >1 2022-08-08 10000 2022-08-10 10000 8592367016937 14.90 18.03 X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný 140x9 mm 65x6 mm 50/500 X20 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 0 propiska kov LAURIA 12,2 g A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) 12,2 g 18998 metal ballpoint pen LAURIA blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18998-metal-ballpoint-pen-lauria.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210200-42_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210200-42_02.JPGhttps://www.adorepen.eu/images/products/1210200-42_02.jpg 1210200-42 12 16 190 0 Stock >10000 2022-08-08 10000 2022-08-08 20000 2022-08-10 20000 8592367016944 14.90 18.03 X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný 140x9 mm 65x6 mm 50/500 X20 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); propiska kov LAURIA 12,2 g A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) 0 12,2 g 19000 metal ballpoint pen LAURIA green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19000-metal-ballpoint-pen-lauria.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210200-52_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210200-52_02.jpg 1210200-52 12 432 0 Stock >100 2022-07-28 10000 2022-08-08 10000 2022-08-08 20000 date not confirmed 10000 8592367016951 14.90 18.03 X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný 140x9 mm 65x6 mm 50/500 X20 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 12,2 g 0 propiska kov LAURIA 12,2 g A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) 19001 metal ballpoint pen LAURIA light green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19001-metal-ballpoint-pen-lauria.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210200-58_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210200-58_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210200-58_03.jpg 1210200-58 12 11 494 0 Stock >10000 2022-07-28 2000 2022-08-08 5000 2022-08-10 3000 8592367017613 14.90 18.03 140x9 mm 65x6 mm 50/500 X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný X20 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 0 propiska kov LAURIA 12,2 g A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) 12,2 g 22516 metal ballpoint pen LAURIA black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/22516-metal-ballpoint-pen-lauria.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210200-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210200-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210200-80_03.jpg 1210200-80 12 5 242 0 Stock >1000 2022-07-28 20000 2022-08-08 10000 8592367024215 14.90 18.03 140x9 mm 65x6 mm 50/500 X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný X20 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 0 propiska kov LAURIA 12,2 g A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) 12,2 g 19002 metal ballpoint pen LAURIA grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19002-metal-ballpoint-pen-lauria.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210200-82_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210200-82_02.jpg 1210200-82 12 22 100 0 Stock >10000 2022-08-10 10000 8592367016968 14.90 18.03 X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný 140x9 mm 65x6 mm 50/500 X20 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 0 propiska kov LAURIA 12,2 g A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) 12,2 g 19003 metal ballpoint pen LAURIA silver Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19003-metal-ballpoint-pen-lauria.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210200-91_02.jpg 1210200-91 12 17 408 0 Stock >10000 8592367016975 14.90 18.03 50x6,2 mm 140x9 mm 65x6 mm 50/500 X20-106mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný X20 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 0 propiska kov LAURIA 12,2 g A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) 12,2 g 19004 metal ballpoint pen LAURIA white Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19004-metal-ballpoint-pen-lauria.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210200-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210200-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210200-99_03.jpg 1210200-99 12 0 0 Stock >1 2022-07-28 14000 2022-08-08 50000 2022-08-10 11000 8592367021603 14.90 18.03 X20 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 140x9 mm 65x6 mm 50/500 X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný 0 propiska kov LAURIA 12,2 g A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) 12,2 g 28500 Metal ballpoint pen LAURIA TOUCH orange Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28500-metal-ballpoint-pen-lauria-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-19_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-19_01t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-19_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-19_02t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-19_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-19_03t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-19t_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-19t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-19t_03.jpg 1210207-19 12 2 0 Stock >1 15.90 19.24 145x9 mm 65x6 mm 50/500 X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný X20 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 12,5 g A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) 64944 Metal ballpoint pen LAURIA TOUCH orange Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/64944-metal-ballpoint-pen-lauria-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-19t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-19t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-19t_03.jpg 1210207-19T 12 0 0 Stock >1 8592367017583 15.90 19.24 0 propiska kov LAURIA TOUCH hliník 145x9 mm modrá 12,5 g 42x16x17 / 9 kg X20-106mm X20 T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 12,5 g 28501 Metal ballpoint pen LAURIA TOUCH red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28501-metal-ballpoint-pen-lauria-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-22_01t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-22_02t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-22_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-22_03t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-22t_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-22t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-22t_03.jpg 1210207-22 12 2 194 0 Stock >1000 15.90 19.24 145x9 mm 65x6 mm 50/500 X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný X20 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 12,5 g 0 propiska kov LAURIA TOUCH 12,5 g A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) 64946 Metal ballpoint pen LAURIA TOUCH red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/64946-metal-ballpoint-pen-lauria-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-22t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-22t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-22t_03.jpg 1210207-22T 12 0 0 Stock >1 8592367016913 15.90 19.24 0 propiska kov LAURIA TOUCH hliník 145x9 mm modrá 12,5 g 42x16x17 / 9 kg X20-106mm X20 T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 12,5 g 28502 Metal ballpoint pen LAURIA TOUCH bordeaux Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28502-metal-ballpoint-pen-lauria-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-27_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-27_01t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-27_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-27_02t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-27_03t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-27t_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-27t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-27t_03.jpg 1210207-27 12 4 108 0 Stock >1000 15.90 19.24 145x9 mm 65x6 mm 50/500 X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný X20 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 0 propiska kov LAURIA TOUCH 12,5 g A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) 12,5 g 64948 Metal ballpoint pen LAURIA TOUCH bordeaux Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/64948-metal-ballpoint-pen-lauria-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-27t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-27t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-27t_03.jpg 1210207-27T 12 0 0 Stock >1 8592367018603 15.90 19.24 0 propiska kov LAURIA TOUCH hliník 145x9 mm modrá 12,5 g 42x16x17 / 9 kg X20-106mm X20 T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 12,5 g 28503 Metal ballpoint pen LAURIA TOUCH pink Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28503-metal-ballpoint-pen-lauria-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-32_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-32_01t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-32_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-32_02t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-32_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-32_03t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-32t_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-32t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-32t_03.jpg 1210207-32 12 0 0 Stock >1 15.90 19.24 145x9 mm 65x6 mm 50/500 X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný X20 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 0 propiska kov LAURIA TOUCH 12,5 g A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) 12,5 g 64950 Metal ballpoint pen LAURIA TOUCH pink Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/64950-metal-ballpoint-pen-lauria-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-32t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-32t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-32t_03.jpg 1210207-32T 12 0 0 Stock >1 8592367017590 15.90 19.24 0 propiska kov LAURIA TOUCH hliník 145x9 mm modrá 12,5 g 42x16x17 / 9 kg X20-106mm X20 T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 12,5 g 28504 Metal ballpoint pen LAURIA TOUCH purple Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28504-metal-ballpoint-pen-lauria-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-39_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-39_01t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-39_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-39_02t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-39_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-39_03t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-39t_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-39t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-39t_03.jpg 1210207-39 12 15 0 Stock >10 15.90 19.24 145x9 mm 65x6 mm 50/500 X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný X20 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 0 propiska kov LAURIA TOUCH 12,5 g A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) 12,5 g 64952 Metal ballpoint pen LAURIA TOUCH purple Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/64952-metal-ballpoint-pen-lauria-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-39t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-39t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-39t_03.jpg 1210207-39T 12 0 0 Stock >1 8592367017606 15.90 19.24 0 propiska kov LAURIA TOUCH hliník 145x9 mm modrá 12,5 g 42x16x17 / 9 kg X20-106mm X20 T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 12,5 g 28505 Metal ballpoint pen LAURIA TOUCH ligth blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28505-metal-ballpoint-pen-lauria-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-40_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-40_01t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-40_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-40_02t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-40_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-40_03t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-40t_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-40t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-40t_03.jpg 1210207-40 12 175 0 Stock >100 15.90 19.24 145x9 mm 65x6 mm 50/500 X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný X20 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 0 propiska kov LAURIA TOUCH 12,5 g A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) 12,5 g 64954 Metal ballpoint pen LAURIA TOUCH ligth blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/64954-metal-ballpoint-pen-lauria-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-40t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-40t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-40t_03.jpg 1210207-40T 12 0 0 Stock >1 8592367016937 15.90 19.24 0 propiska kov LAURIA TOUCH hliník 145x9 mm modrá 12,5 g 42x16x17 / 9 kg X20-106mm X20 T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 12,5 g 28506 Metal ballpoint pen LAURIA TOUCH blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28506-metal-ballpoint-pen-lauria-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-42_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-42_01t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-42_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-42_02t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-42_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-42_03t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-42t_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-42t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-42t_03.jpg 1210207-42 12 1 735 0 Stock >1000 8592367024895 15.90 19.24 145x9 mm 65x6 mm 50/500 X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný X20 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 0 propiska kov LAURIA TOUCH 12,5 g A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) 12,5 g 64956 Metal ballpoint pen LAURIA TOUCH blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/64956-metal-ballpoint-pen-lauria-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-42t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-42t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-42t_03.jpg 1210207-42T 12 0 0 Stock >1 8592367016944 15.90 19.24 0 propiska kov LAURIA TOUCH hliník 145x9 mm modrá 12,5 g 42x16x17 / 9 kg X20-106mm X20 T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 12,5 g 28507 Metal ballpoint pen LAURIA TOUCH green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28507-metal-ballpoint-pen-lauria-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-52_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-52_01t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-52_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-52_02t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-52_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-52_03t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-52t_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-52t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-52t_03.jpg 1210207-52 12 2 482 0 Stock >1000 15.90 19.24 145x9 mm 65x6 mm 50/500 X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný X20 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 0 propiska kov LAURIA TOUCH 12,5 g A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) 12,5 g 64958 Metal ballpoint pen LAURIA TOUCH green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/64958-metal-ballpoint-pen-lauria-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-52t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-52t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-52t_03.jpg 1210207-52T 12 0 0 Stock >1 8592367016951 15.90 19.24 X20-106mm X20 T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 0 propiska kov LAURIA TOUCH hliník 145x9 mm modrá 12,5 g 42x16x17 / 9 kg 12,5 g 28508 Metal ballpoint pen LAURIA TOUCH light green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28508-metal-ballpoint-pen-lauria-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-58_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-58_01t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-58_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-58_02t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-58_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-58_03t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-58t_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-58t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-58t_03.jpg 1210207-58 12 0 0 Stock >1 15.90 19.24 145x9 mm 65x6 mm 50/500 X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný X20 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 0 propiska kov LAURIA TOUCH 12,5 g A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) 12,5 g 64960 Metal ballpoint pen LAURIA TOUCH light green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/64960-metal-ballpoint-pen-lauria-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-58t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-58t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-58t_03.jpg 1210207-58T 12 0 0 Stock >1 8592367017613 15.90 19.24 0 propiska kov LAURIA TOUCH hliník 145x9 mm modrá 12,5 g 42x16x17 / 9 kg X20-106mm X20 T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 12,5 g 28509 Metal ballpoint pen LAURIA TOUCH black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28509-metal-ballpoint-pen-lauria-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-80_01t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-80_02t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-80_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-80_03t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-80t_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-80t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-80t_03.jpg 1210207-80 12 6 437 0 Stock >1000 15.90 19.24 145x9 mm 65x6 mm 50/500 X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný X20 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 0 propiska kov LAURIA TOUCH 12,5 g A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) 12,5 g 64962 Metal ballpoint pen LAURIA TOUCH black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/64962-metal-ballpoint-pen-lauria-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-80t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-80t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-80t_03.jpg 1210207-80T 12 0 0 Stock >1 8592367024215 15.90 19.24 0 propiska kov LAURIA TOUCH hliník 145x9 mm modrá 12,5 g 42x16x17 / 9 kg X20-106mm X20 T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 12,5 g 28510 Metal ballpoint pen LAURIA TOUCH grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28510-metal-ballpoint-pen-lauria-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-82_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-82_01t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-82_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-82_02t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-82_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-82_03t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-82t_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-82t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-82t_03.jpg 1210207-82 12 3 662 0 Stock >1000 15.90 19.24 145x9 mm 65x6 mm 50/500 X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný X20 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 0 propiska kov LAURIA TOUCH 12,5 g A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) 12,5 g 64964 Metal ballpoint pen LAURIA TOUCH grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/64964-metal-ballpoint-pen-lauria-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-82t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-82t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-82t_03.jpg 1210207-82T 12 0 0 Stock >1 8592367016968 15.90 19.24 0 propiska kov LAURIA TOUCH hliník 145x9 mm modrá 12,5 g 42x16x17 / 9 kg X20-106mm X20 T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 12,5 g 28497 Metal ballpoint pen LAURIA TOUCH silver Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28497-metal-ballpoint-pen-lauria-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-91_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-91_01t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-91_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-91_02t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-91_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-91_03t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-91t_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-91t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-91t_03.jpg 1210207-91 12 3 0 Stock >1 15.90 19.24 145x9 mm 65x6 mm 50/500 X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný X20 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 0 propiska kov LAURIA TOUCH 12,5 g A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) 12,5 g 64966 Metal ballpoint pen LAURIA TOUCH silver Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/64966-metal-ballpoint-pen-lauria-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-91t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-91t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-91t_03.jpg 1210207-91T 12 0 0 Stock >1 8592367016975 15.90 19.24 0 propiska kov LAURIA TOUCH hliník 145x9 mm modrá 12,5 g 42x16x17 / 9 kg X20-106mm X20 T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 12,5 g 28498 Metal ballpoint pen LAURIA TOUCH white Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28498-metal-ballpoint-pen-lauria-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-99_01t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-99_02t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-99_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-99_03t.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-99t_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-99t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-99t_03.jpg 1210207-99 12 2 385 0 Stock >1000 15.90 19.24 145x9 mm 65x6 mm 50/500 X20-106mm 50x6,2 mm hliník T2+ (max 2barvy) ANO-stříbrný X20 42x16x17 / 9 kg modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 0 propiska kov LAURIA TOUCH 12,5 g A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) 12,5 g 64968 Metal ballpoint pen LAURIA TOUCH white Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/64968-metal-ballpoint-pen-lauria-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-99t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210207-99t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210207-99t_03.jpg 1210207-99T 12 0 0 Stock >1 8592367021603 15.90 19.24 0 propiska kov LAURIA TOUCH hliník 145x9 mm modrá 12,5 g 42x16x17 / 9 kg X20-106mm X20 T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(UV2+65x6);B(UV2+65x6) A(L+65x6);B(L+65x6);G(L+65x6);C(L+30x6); 12,5 g 18777 metal ballpoint pen LOBIA yellow Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18777-metal-ballpoint-pen-lobia.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201315-10_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201315-10_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201315-10_03.jpg 1201315-10 12 4 578 0 Stock >1000 2022-08-30 10000 8592367015084 11.90 14.40 137x10 mm 65x6,8 mm 50/500 VO 52x16x18 / 10kg modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 ANO - šedý 0 propiska kov LOBIA 16,3 g A(UV2+65x6,8);B(UV2+65x6,8) 16,3 g 18780 metal ballpoint pen LOBIA white Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18780-metal-ballpoint-pen-lobia.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201315-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201315-99_02.jpg 1201315-99 12 9 244 0 Stock >1000 2022-08-30 40000 date not confirmed 30000 date not confirmed 20000 8592367015077 11.90 14.40 137x10 mm 65x6,8 mm 50/500 modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); VO 52x16x18 / 10kg velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 ANO - šedý 0 propiska kov LOBIA 16,3 g A(UV2+65x6,8);B(UV2+65x6,8) 16,3 g 25010 Metal ballpoint pen LOBIA TOUCH yellow Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25010-metal-ballpoint-pen-lobia-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201319-10t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201319-10t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201319-10t_03.jpg 1201319-10T 12 0 0 Stock >1 8592367024086 14.90 18.03 140x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO 52x16x18 / 10kg modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 ANO - šedý 0 propiska kov LOBIA TOUCH A(UV2+65x6,8);B(UV2+65x6,8) 25011 Metal ballpoint pen LOBIA TOUCH white Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25011-metal-ballpoint-pen-lobia-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201319-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201319-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201319-99_03.jpg 1201319-99 12 0 0 Stock >1 2022-08-30 5000 8592367028381 14.90 18.03 140x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO 52x16x18 / 10kg modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 ANO - šedý 0 propiska kov LOBIA TOUCH A(UV2+65x6,8);B(UV2+65x6,8) 28470 Metall ballpoint pen LUCEN brown Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28470-metall-ballpoint-pen-lucen.html https://www.adorepen.eu/images/products/1208650-66_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1208650-66_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1208650-66_03.jpg 1208650-66 12 14 492 0 Stock >10000 8592367029333 35.00 42.35 138x10 mm hliník VO velkoobsahová 50/500 L A(L_plus+35x 6);B(L_plus+35x 6);C(L_plus+50x 6);D(L_plus+50x 6);E(L_plus+50x 6);G(L_plus+50x 6) modrá 42×16×19 / 8kg 0 propiska kov LUCEN SOFT 15,5 g 15,5 g 28471 Metal ballpoint pen LUCEN black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28471-metal-ballpoint-pen-lucen.html https://www.adorepen.eu/images/products/1208650-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1208650-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1208650-80_03.jpg 1208650-80 12 0 0 Stock >1 2022-08-08 5000 2022-08-10 5000 8592367029340 35.00 42.35 L 138x10 mm hliník VO velkoobsahová 50/500 A(L_plus+35x 6);B(L_plus+35x 6);C(L_plus+50x 6);D(L_plus+50x 6);E(L_plus+50x 6);G(L_plus+50x 6) modrá 42×16×16 / 8kg 0 propiska kov LUCEN SOFT 15,5 g 15,5 g 28473 Metal ballpoint pen LUCEN white Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28473-metal-ballpoint-pen-lucen.html https://www.adorepen.eu/images/products/1208650-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1208650-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1208650-99_03.jpg 1208650-99 12 4 334 0 Stock >1000 2022-08-10 5000 8592367029357 35.00 42.35 L 138x10 mm hliník VO velkoobsahová 50/500 A(L_plus+35x 6);B(L_plus+35x 6);C(L_plus+50x 6);D(L_plus+50x 6);E(L_plus+50x 6);G(L_plus+50x 6) modrá 42×16×16 / 8 0 propiska kov LUCEN SOFT 15,5 g 15,5 g 25021 Metal ballpoint pen MILANO grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25021-metal-ballpoint-pen-milano.html https://www.adorepen.eu/images/products/1256380-85_01.jpg 1256380-85 12 1 185 0 Stock >1000 8592367023799 145.00 175.45 135x12 mosaz VO velkoobsahová 165x68x30 mm plast 1/50 modrá T2+;L;T3 A(40x6,5);B(40x6,5);G(40x6,5);K1(25x50) T2+ (max 2barvy) 35x7 ANO- zlatý A(L+40x6,3);B(L+40x6,3);G(L+40x6,3) 35x7 0 propiska kov MILANO 18933 metal ballpoint pen MONTA gold Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18933-metal-ballpoint-pen-monta.html https://www.adorepen.eu/images/products/1209590-92_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1209590-92_02.jpg 1209590-92 12 0 0 Stock >1 8592367014032 17.90 21.66 140x10 mm 60x6,5 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný VO 42x16x16 / 8kg modrá T2+;L A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8) A(L+60x6,5);B(L+60x6,5);G(L+60x6,5) 0 propiska kov MONTA 70775 metal ballpoint pen NATIO yellow Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/70775-metal-ballpoint-pen-natio.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211370-12_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211370-12_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211370-12_03.jpg 1211370-12 12 0 0 Stock >1 2022-07-22 14800 8592367030339 19.90 24.08 hliník 145x10 mm modrá 17,9 g 48x16x20 /9,5 kg X-20 (98mm) X20 L;UV A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5); A(L_plus+60x6,5);B(L_plus+60x6,5);C(L_plus+25x6,5);G(L_plus+60x6,5) 48339 propiska kov NATIO SOFT orange Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/48339-propiska-kov-natio-soft.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211370-19_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211370-19_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211370-19_03.jpg 1211370-19 12 18 414 0 Stock >10000 2022-07-14 10000 2022-07-22 20000 8592367028206 19.90 24.08 145x10 mm hliník X20 X-20 (98mm) modrá L;UV ANO - stříbrný A(L_plus+60x6,5);B(L_plus+60x6,5);C(L_plus+25x6,5);G(L_plus+60x6,5) A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5); 48x16x20 /9,5 kg 0 propiska kov NATIO SOFT 17,9 g 17,9 g 46517 metal ballpoint pen NATIO soft red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/46517-metal-ballpoint-pen-natio-soft.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211370-24_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211370-24_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211370-24_03.jpg 1211370-24 12 10 319 0 Stock >10000 2022-07-14 5000 2022-07-22 30000 8592367028213 19.90 24.08 145x10 mm hliník X20 X-20 (98mm) modrá L;UV ANO - stříbrný A(L_plus+60x6,5);B(L_plus+60x6,5);C(L_plus+25x6,5);G(L_plus+60x6,5) A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5); 48x16x20 /9,5 kg 0 propiska kov NATIO SOFT 17,9 g 17,9 g 70776 metal ballpoint pen NATIO pink Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/70776-metal-ballpoint-pen-natio.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211370-34_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211370-34_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211370-34_03.jpg 1211370-34 12 0 0 Stock >1 2022-07-22 14800 8592367030346 19.90 24.08 hliník 145x10 mm modrá 17,9 g 48x16x20 /9,5 kg X-20 (98mm) X20 L;UV A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5); A(L_plus+60x6,5);B(L_plus+60x6,5);C(L_plus+25x6,5);G(L_plus+60x6,5) 70777 metal ballpoint pen NATIO purple Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/70777-metal-ballpoint-pen-natio.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211370-35_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211370-35_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211370-35_03.jpg 1211370-35 12 0 0 Stock >1 2022-07-22 14800 8592367030322 19.90 24.08 hliník 145x10 mm modrá 17,9 g 48x16x20 /9,5 kg X-20 (98mm) X20 L;UV A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5); A(L_plus+60x6,5);B(L_plus+60x6,5);C(L_plus+25x6,5);G(L_plus+60x6,5) 46518 metal ballpoint pen NATIO soft blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/46518-metal-ballpoint-pen-natio-soft.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211370-44_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211370-44_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211370-44_03.jpg 1211370-44 12 4 519 0 Stock >1000 2022-07-14 10000 2022-07-22 40000 8592367028220 19.90 24.08 145x10 mm hliník X20 X-20 (98mm) modrá L;UV ANO - stříbrný A(L_plus+60x6,5);B(L_plus+60x6,5);C(L_plus+25x6,5);G(L_plus+60x6,5) A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5); 48x16x20 /9,5 kg 0 propiska kov NATIO SOFT 17,9 g 17,9 g 48338 propiska kov NATIO SOFT turquoise Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/48338-propiska-kov-natio-soft.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211370-48_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211370-48_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211370-48_03.jpg 1211370-48 12 10 334 0 Stock >10000 2022-07-14 10000 2022-07-22 20000 8592367028237 19.90 24.08 145x10 mm hliník X20 X-20 (98mm) modrá L;UV ANO - stříbrný A(L_plus+60x6,5);B(L_plus+60x6,5);C(L_plus+25x6,5);G(L_plus+60x6,5) A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5); 48x16x20 /9,5 kg 17,9 g 0 propiska kov NATIO SOFT 17,9 g 46519 metal ballpoint pen NATIO soft green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/46519-metal-ballpoint-pen-natio-soft.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211370-54_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211370-54_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211370-54_03.jpg 1211370-54 12 19 793 0 Stock >10000 2022-07-14 10000 2022-07-22 30000 8592367028244 19.90 24.08 145x10 mm hliník X20 X-20 (98mm) modrá L;UV ANO - stříbrný A(L_plus+60x6,5);B(L_plus+60x6,5);C(L_plus+25x6,5);G(L_plus+60x6,5) A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5); 48x16x20 /9,5 kg 0 propiska kov NATIO SOFT 17,9 g 17,9 g 70778 metal ballpoint pen NATIO light green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/70778-metal-ballpoint-pen-natio.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211370-58_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211370-58_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211370-58_03.jpg 1211370-58 12 0 0 Stock >1 2022-07-22 14800 8592367030353 19.90 24.08 hliník 145x10 mm modrá 17,9 g 48x16x20 /9,5 kg X-20 (98mm) X20 L;UV A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5); A(L_plus+60x6,5);B(L_plus+60x6,5);C(L_plus+25x6,5);G(L_plus+60x6,5) 66855 metal ballpoint pen NATIO soft black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/66855-metal-ballpoint-pen-natio-soft.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211370-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211370-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211370-80_03.jpg 1211370-80 12 9 488 0 Stock >1000 2022-07-14 10000 2022-07-22 20000 8592367029326 19.90 24.08 hliník 145x10 mm modrá 17,9 g 48x16x20 /9,5 kg X-20 (98mm) X20 L;UV A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5); A(L_plus+60x6,5);B(L_plus+60x6,5);C(L_plus+25x6,5);G(L_plus+60x6,5) 46520 metal ballpoint pen NATIO soft grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/46520-metal-ballpoint-pen-natio-soft.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211370-82_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211370-82_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211370-82_03.jpg 1211370-82 12 6 285 0 Stock >1000 2022-07-14 10000 2022-07-22 20000 8592367028251 19.90 24.08 145x10 mm hliník X20 X-20 (98mm) modrá L;UV ANO - stříbrný A(L_plus+60x6,5);B(L_plus+60x6,5);C(L_plus+25x6,5);G(L_plus+60x6,5) A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5); 48x16x20 /9,5 kg 0 propiska kov NATIO SOFT 17,9 g 17,9 g 46521 metal ballpoint pen NATIO soft white Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/46521-metal-ballpoint-pen-natio-soft.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211370-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211370-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211370-99_03.jpg 1211370-99 12 7 902 0 Stock >1000 2022-07-14 5000 2022-07-22 15000 8592367028268 19.90 24.08 145x10 mm hliník X20 X-20 (98mm) modrá L;UV ANO - stříbrný A(L_plus+60x6,5);B(L_plus+60x6,5);C(L_plus+25x6,5);G(L_plus+60x6,5) A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5); 48x16x20 /9,5 kg 17,9 g propiska kov NATIO SOFT 17,9 g 0 48335 propiska kov ORIN * red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/48335-propiska-kov-orin-.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201313-24_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201313-24_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201313-24_03.jpg 1201313-24 12 22 130 0 Stock >10000 2022-08-30 30000 date not confirmed 20000 date not confirmed 10000 8592367028350 11.90 14.40 modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 137x10 mm 65x6,8 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 52x16x18 / 10kg VO A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 0 propiska kov ORIN 16,3 g 16,3 g 18766 metal ballpoint pen ORIN bordeaux Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18766-metal-ballpoint-pen-orin.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201313-25_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201313-25_02.jpg 1201313-25 12 19 371 0 Stock >10000 2022-08-30 10000 date not confirmed 10000 8592367016401 11.90 14.40 52x16x18 / 10kg VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 0 propiska kov ORIN 16,3 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 16,3 g 24988 Metal ball point pen ORIN pink Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/24988-metal-ball-point-pen-orin.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201313-32_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201313-32_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201313-32_03.jpg 1201313-32 12 124 0 Stock >100 date not confirmed 20000 date not confirmed 20000 8592367024222 11.90 14.40 52x16x18 / 10kg VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 137x10 mm 65x6,8 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 0 propiska kov ORIN 16,3 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 16,3 g 18767 metal ballpoint pen ORIN ligth blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18767-metal-ballpoint-pen-orin.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201313-40_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201313-40_02.jpg 1201313-40 12 15 708 0 Stock >10000 2022-08-30 10000 8592367016418 11.90 14.40 52x16x18 / 10kg VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 0 propiska kov ORIN 16,3 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 16,3 g 18768 metal ballpoint pen ORIN blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18768-metal-ballpoint-pen-orin.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201313-44_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201313-44_02.jpg 1201313-44 12 34 495 0 Stock >10000 2022-08-30 30000 date not confirmed 30000 date not confirmed 20000 8592367016425 11.90 14.40 52x16x18 / 10kg VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 0 propiska kov ORIN 16,3 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 16,3 g 18769 metal ballpoint pen ORIN blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18769-metal-ballpoint-pen-orin.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201313-45_01.jpg 1201313-45 12 81 801 0 Stock >10000 2022-08-30 30000 date not confirmed 30000 8592367021733 11.90 14.40 52x16x18 / 10kg VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 0 propiska kov ORIN 16,3 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 16,3 g 18770 metal ballpoint pen ORIN turquoise Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18770-metal-ballpoint-pen-orin.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201313-49_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201313-49_02.jpg 1201313-49 12 34 927 0 Stock >10000 2022-08-30 20000 8592367016432 11.90 14.40 52x16x18 / 10kg VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 0 propiska kov ORIN 16,3 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 16,3 g 48337 propiska kov ORIN * green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/48337-propiska-kov-orin-.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201313-50_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201313-50_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201313-50_03.jpg 1201313-50 12 22 425 0 Stock >10000 2022-08-30 10000 8592367028367 11.90 14.40 52x16x18 / 10kg VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 137x10 mm 65x6,8 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 0 propiska kov ORIN 16,3 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 16,3 g 18771 metal ballpoint pen ORIN green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18771-metal-ballpoint-pen-orin.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201313-54_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201313-54_02.jpg 1201313-54 12 34 523 0 Stock >10000 date not confirmed 20000 8592367016449 11.90 14.40 52x16x18 / 10kg VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 0 propiska kov ORIN 16,3 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 16,3 g 22824 Metal ball point pen ORIN light green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/22824-metal-ball-point-pen-orin.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201313-57_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201313-57_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201313-57_03.jpg 1201313-57 12 10 853 0 Stock >10000 2022-08-30 20000 date not confirmed 10000 8592367024239 11.90 14.40 52x16x18 / 10kg VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 16,3 g 0 propiska kov ORIN 16,3 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 22622 metal ballpoint pen ORIN black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/22622-metal-ballpoint-pen-orin.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201313-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201313-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201313-80_03.jpg 1201313-80 12 5 717 0 Stock >1000 date not confirmed 30000 date not confirmed 20000 8592367024246 11.90 14.40 52x16x18 / 10kg VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 0 propiska kov ORIN 16,3 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 16,3 g 18772 metal ballpoint pen ORIN grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18772-metal-ballpoint-pen-orin.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201313-85_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201313-85_02.jpg 1201313-85 12 24 388 0 Stock >10000 2022-08-30 30000 date not confirmed 10000 8592367016456 11.90 14.40 52x16x18 / 10kg VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 0 propiska kov ORIN 16,3 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 16,3 g 18773 metal ballpoint pen ORIN silver Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18773-metal-ballpoint-pen-orin.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201313-91_02.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201313-91_03.jpg 1201313-91 12 23 925 0 Stock >10000 date not confirmed 20000 8592367017156 11.90 14.40 52x16x18 / 10kg velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný VO modrá T2+;L;UV 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 0 propiska kov ORIN 16,3 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 16,3 g 18774 metal ballpoint pen ORIN gold Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18774-metal-ballpoint-pen-orin.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201313-92_02.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201313-92_03.jpg 1201313-92 12 0 0 Stock >1 2022-08-30 15000 date not confirmed 25000 date not confirmed 20000 8592367016463 11.90 14.40 52x16x18 / 10kg 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 0 propiska kov ORIN 16,3 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 16,3 g 69994 propiska kov ORIN TOUCH red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/69994-propiska-kov-orin-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-24t_01.jpg 1201317-24T 12 0 0 Stock >1 14.90 18.03 hliník 140x10 mm modrá 17,4 g 52x16x18 / 10kg velkoobsahová VO T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 25003 Metal ballpointpen ORIN TOUCH bordeaux Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25003-metal-ballpointpen-orin-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-25_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-25_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-25_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-25_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-25t_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-25t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-25t_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-25t_04.jpg 1201317-25 12 3 216 0 Stock >1000 2022-08-30 5000 8592367025618 14.90 18.03 52x16x18 / 10kg VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 140x10 mm 65x6,5 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 0 propiska kov ORIN TOUCH 17,4 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 17,4 g 65042 golyóstoll ORIN TOUCH bordeaux Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/65042-golyostoll-orin-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-25t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-25t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-25t_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-25t_04.jpg 1201317-25T 12 0 0 Stock >1 14.40 17.42 52x16x18 / 10kg VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 140x10 mm 65x6,5 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 0 propiska kov ORIN TOUCH 17,4 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 17,4 g 70779 propiska kov ORIN TOUCH bordeaux Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/70779-propiska-kov-orin-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-32t_01.jpg 1201317-32T 12 0 0 Stock >1 14.90 18.03 hliník modrá 17,4 g 52x16x18 / 10kg velkoobsahová VO T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 140x10 mm 65044 Metal ballpointpen ORIN TOUCH ligth blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/65044-metal-ballpointpen-orin-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-40t_02.jpg 1201317-40T 12 0 0 Stock >1 14.90 18.03 52x16x18 / 10kg VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 140x10 mm 65x6,5 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 0 propiska kov ORIN TOUCH 17,4 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 17,4 g 65046 Metal ballpointpen ORIN TOUCH blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/65046-metal-ballpointpen-orin-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-43t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-43t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-43t_03.jpg 1201317-43T 12 0 0 Stock >1 14.90 18.03 52x16x18 / 10kg VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 140x10 mm 65x6,5 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 0 propiska kov ORIN TOUCH 17,4 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 17,4 g 25004 Metal ballpointpen ORIN TOUCH blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25004-metal-ballpointpen-orin-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-44_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-44_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-44_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-44t_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-44t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-44t_03.jpg 1201317-44 12 1 055 0 Stock >1000 2022-08-30 10000 8592367024284 14.90 18.03 52x16x18 / 10kg VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 140x10 mm 65x6,5 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 0 propiska kov ORIN TOUCH 17,4 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 17,4 g 65048 Metal ballpointpen ORIN TOUCH blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/65048-metal-ballpointpen-orin-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-44t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-44t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-44t_03.jpg 1201317-44T 12 0 0 Stock >1 14.90 18.03 52x16x18 / 10kg VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 140x10 mm 65x6,5 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 17,4 g 0 propiska kov ORIN TOUCH 17,4 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 69957 Metal ballpointpen ORIN TOUCH blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/69957-metal-ballpointpen-orin-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-45t_01.jpg 1201317-45 12 0 0 Stock >1 8592367025595 14.90 18.03 hliník 140x10 mm modrá 17,4 g 52x16x18 / 10kg velkoobsahová VO T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 64993 Metal ballpointpen ORIN TOUCH blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/64993-metal-ballpointpen-orin-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-45t_01.jpg 1201317-45T 12 0 0 Stock >1 14.90 18.03 52x16x18 / 10kg VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 140x10 mm 65x6,5 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 17,4 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 0 propiska kov ORIN TOUCH 17,4 g 25357 Metal ballpointpen ORIN TOUCH turquoise Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25357-metal-ballpointpen-orin-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-49_02.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-49t_02.jpg 1201317-49 12 4 948 0 Stock >1000 8592367025588 14.90 18.03 A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 140x10 mm 65x6,5 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 52x16x18 / 10kg VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); 17,4 g 0 propiska kov ORIN TOUCH 17,4 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 65050 Metal ballpointpen ORIN TOUCH turquoise Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/65050-metal-ballpointpen-orin-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-49t_02.jpg 1201317-49T 12 0 0 Stock >1 14.90 18.03 50x6,8 mm 52x16x18 / 10kg VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 140x10 mm 65x6,5 mm 50/500 velkoobsahová hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 0 propiska kov ORIN TOUCH 17,4 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 17,4 g 65052 Metal ballpointpen ORIN TOUCH green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/65052-metal-ballpointpen-orin-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-54t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-54t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-54t_03.jpg 1201317-54T 12 0 0 Stock >1 14.90 18.03 52x16x18 / 10kg VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 140x10 mm 65x6,5 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 0 propiska kov ORIN TOUCH 17,4 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 17,4 g 25359 Metal ballpointpen ORIN TOUCH light green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25359-metal-ballpointpen-orin-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-57_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-57_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-57t_02.jpg 1201317-57 12 0 0 Stock >1 8592367025564 14.90 18.03 52x16x18 / 10kg VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 140x10 mm 65x6,5 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 0 propiska kov ORIN TOUCH 17,4 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 17,4 g 65054 Metal ballpointpen ORIN TOUCH light green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/65054-metal-ballpointpen-orin-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-57t_02.jpg 1201317-57T 12 0 0 Stock >1 14.90 18.03 52x16x18 / 10kg VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 140x10 mm 65x6,5 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 0 propiska kov ORIN TOUCH 17,4 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 17,4 g 25006 Metal ballpointpen ORIN TOUCH black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25006-metal-ballpointpen-orin-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-80_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-80t_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-80t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-80t_03.jpg 1201317-80 12 2 957 0 Stock >1000 2022-08-30 5000 8592367025540 14.90 18.03 52x16x18 / 10kg VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 140x10 mm 65x6,5 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 0 propiska kov ORIN TOUCH 17,4 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 17,4 g 65056 Metal ballpointpen ORIN TOUCH black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/65056-metal-ballpointpen-orin-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-80t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-80t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-80t_03.jpg 1201317-80T 12 0 0 Stock >1 14.90 18.03 0 propiska kov ORIN TOUCH hliník 140x10 mm modrá 17,4 g 52x16x18 / 10kg velkoobsahová VO T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 17,4 g 25007 Metal ballpointpen ORIN TOUCH grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25007-metal-ballpointpen-orin-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-85_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-85_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-85_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-85t_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-85t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-85t_03.jpg 1201317-85 12 5 284 0 Stock >1000 8592367025557 14.90 18.03 52x16x18 / 10kg VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 140x10 mm 65x6,5 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 0 propiska kov ORIN TOUCH 17,4 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 17,4 g 65058 Metal ballpointpen ORIN TOUCH grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/65058-metal-ballpointpen-orin-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-85t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-85t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-85t_03.jpg 1201317-85T 12 0 0 Stock >1 14.90 18.03 0 propiska kov ORIN TOUCH hliník 140x10 mm modrá 17,4 g 52x16x18 / 10kg velkoobsahová VO T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 17,4 g 25008 Metal ballpointpen ORIN TOUCH silver Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25008-metal-ballpointpen-orin-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-91_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-91_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-91_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-91t_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-91t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-91t_03.jpg 1201317-91 12 5 609 0 Stock >1000 8592367025533 14.90 18.03 52x16x18 / 10kg VO modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 140x10 mm 65x6,5 mm 50/500 velkoobsahová 50x6,8 mm hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 0 propiska kov ORIN TOUCH 17,4 g A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 17,4 g 65060 Metal ballpointpen ORIN TOUCH silver Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/65060-metal-ballpointpen-orin-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-91t_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-91t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1201317-91t_03.jpg 1201317-91T 12 0 0 Stock >1 14.90 18.03 0 propiska kov ORIN TOUCH hliník 140x10 mm modrá 17,4 g 52x16x18 / 10kg velkoobsahová VO T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 17,4 g 65062 Metal ballpointpen ORIN TOUCH gold Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/65062-metal-ballpointpen-orin-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-92t_02.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1201317-92t_03.jpg 1201317-92T 12 0 0 Stock >1 8592367028374 14.90 18.03 0 propiska kov ORIN TOUCH hliník 140x10 mm modrá 17,4 g 52x16x18 / 10kg velkoobsahová VO T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8); A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) A(L+65x6,5);B(L+65x6,5);G(L+65x6,5);C(L+25x6,5); 17,4 g 19051 metal ballpoint pen PIAZA ALU black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19051-metal-ballpoint-pen-piaza-alu.html https://www.adorepen.eu/images/products/1220018-80.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1220018-80_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1220018-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1220018-80_03.jpg 1220018-80 12 217 0 Stock >100 2022-07-14 5000 8592367019594 17.90 21.66 cross hliník T2 50 x 4 mm ANO - stříbrný 50 x 4 mm 50/1000 T2+;L A(40x4);B(40x4);C(50x4);D(50x4);E(50x4);G(40x4) A(L+40x4);B(L+40x4);C(L+50x4);D(L+50x4);E(L+50x4);G(L+40x4) CROSS 32x31x15 / 10kg modrá 130x 7,5 mm 0 propiska kov PIAZA ALU 19052 metal ballpoint pen PIAZA ALU white Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19052-metal-ballpoint-pen-piaza-alu.html https://www.adorepen.eu/images/products/1220018-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1220018-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1220018-99_03.jpg 1220018-99 12 77 0 Stock >10 2022-07-14 5000 8592367019600 17.90 21.66 130x 7,5 mm cross hliník T2 50 x 4 mm ANO - stříbrný 50 x 4 mm 50/1000 T2+;L A(40x4);B(40x4);C(50x4);D(50x4);E(50x4);G(40x4) A(L+40x4);B(L+40x4);C(L+50x4);D(L+50x4);E(L+50x4);G(L+40x4) CROSS 32x31x15 / 10kg modrá 0 propiska kov PIAZA ALU 19049 metal ballpoint pen PIAZA BRASS black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19049-metal-ballpoint-pen-piaza-brass.html https://www.adorepen.eu/images/products/1220012-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1220012-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1220012-80_03.jpg 1220012-80 12 0 0 Stock >1 2022-07-14 5000 2022-07-22 10000 8592367019587 23.00 27.83 130x 7,5 mm cross mosaz T2 50 x 4 mm ANO - stříbrný 50 x 4 mm 50/1000 T2+;L A(40x4);B(40x4);C(50x4);D(50x4);E(50x4);G(40x4) A(L+40x4);B(L+40x4);C(L+50x4);D(L+50x4);E(L+50x4);G(L+40x4) CROSS 32x31x15 / 10kg modrá 0 propiska kov PIAZA BRASS 25015 Metal ballpoint pen PIAZA CLICK silver Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25015-metal-ballpoint-pen-piaza-click.html https://www.adorepen.eu/images/products/1220021-91_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1220021-91_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1220021-91_03.jpg 1220021-91 12 0 0 Stock >1 2022-08-08 5000 2022-08-30 5000 8592367023850 22.00 26.62 136 x 7,5 mm stainless steel T2 50 x 4 mm ANO - stříbrný 50 x 4 mm 50/1000 velkoobsahová T2+;L A(40x4);B(40x4);C(50x4);D(50x4);E(50x4);G(40x4) A(L+40x4);B(L+40x4);C(L+50x4);D(L+50x4);E(L+50x4);G(L+40x4) VO 32x31x15 / 10kg modrá 0 propiska kov PIAZA CLICK 13,1 g 13,1 g 19053 metal ballpoint pen PIAZA STEEL silver Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19053-metal-ballpoint-pen-piaza-steel.html https://www.adorepen.eu/images/products/1220019-91_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1220019-91_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1220019-91_03.jpg 1220019-91 12 1 174 0 Stock >1000 2022-07-22 5000 8592367019617 20.00 24.20 130x 7,5 mm stainless steel T2 50 x 4 mm ANO - stříbrný 50 x 4 mm 50/1000 cross T2+;L A(40x4);B(40x4);C(50x4);D(50x4);E(50x4);G(40x4) A(L+40x4);B(L+40x4);C(L+50x4);D(L+50x4);E(L+50x4);G(L+40x4) CROSS 32x31x15 / 10kg modrá 0 propiska kov PIAZA STEEL 25014 Metal ballpoint pen PIAZA STEEL gold Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25014-metal-ballpoint-pen-piaza-steel.html https://www.adorepen.eu/images/products/1220019-92_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1220019-92_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1220019-92_03.jpg 1220019-92 12 2 553 0 Stock >1000 2022-07-22 5000 8592367023867 20.00 24.20 130x 7,5 mm stainless steel T2 50 x 4 mm ANO - stříbrný 50 x 4 mm 50/1000 cross T2+;L A(40x4);B(40x4);C(50x4);D(50x4);E(50x4);G(40x4) A(L+40x4);B(L+40x4);C(L+50x4);D(L+50x4);E(L+50x4);G(L+40x4) CROSS 32x31x15 / 10kg modrá 0 propiska kov PIAZA STEEL 25029 Metal ballpoint pen PIAZA TOUCH blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25029-metal-ballpoint-pen-piaza-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1260440-44_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1260440-44_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1260440-44_03.jpg 1260440-44 12 1 359 0 Stock >1000 date not confirmed 5000 8592367028282 13.00 15.73 137 x 7,6 mm hliník T2 50 x 4 mm ANO - stříbrný 50 x 4 mm 50/1000 cross T2+;L A(40x4);B(40x4);C(50x4);D(50x4);E(50x4);G(40x4) A(L+40x4);B(L+40x4);C(L+50x4);D(L+50x4);E(L+50x4);G(L+40x4) CROSS 32x31x15 / 10kg modrá 0 propiska kov PIAZA TOUCH 25030 Metal ballpoint pen PIAZA TOUCH black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25030-metal-ballpoint-pen-piaza-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1260440-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1260440-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1260440-80_03.jpg 1260440-80 12 2 070 0 Stock >1000 date not confirmed 5000 8592367028299 13.00 15.73 130 x 7,6 mm hliník T2 50 x 4 mm ANO - stříbrný 50 x 4 mm 50/1000 cross T2+;L A(40x4);B(40x4);C(50x4);D(50x4);E(50x4);G(40x4) A(L+40x4);B(L+40x4);C(L+50x4);D(L+50x4);E(L+50x4);G(L+40x4) CROSS 32x31x15 / 10kg modrá 0 propiska kov PIAZA TOUCH 25031 guľôčkové pero kov PIAZA TOUCH grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25031-gulockove-pero-kov-piaza-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1260440-85_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1260440-85_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1260440-85_03.jpg 1260440-85 12 5 369 0 Stock >1000 8592367028305 13.00 15.73 130 x 7,6 mm hliník T2 50 x 4 mm ANO - stříbrný 50 x 4 mm 50/1000 cross T2+;L A(40x4);B(40x4);C(50x4);D(50x4);E(50x4);G(40x4) A(L+40x4);B(L+40x4);C(L+50x4);D(L+50x4);E(L+50x4);G(L+40x4) CROSS 32x31x15 / 10kg modrá 0 propiska kov PIAZA TOUCH 25032 Metal ballpoint pen PIAZA TOUCH silver Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25032-metal-ballpoint-pen-piaza-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1260440-91_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1260440-91_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1260440-91_03.jpg 1260440-91 12 6 070 0 Stock >1000 8592367028312 13.00 15.73 130 x 7,6 mm hliník T2 50 x 4 mm ANO - stříbrný 50 x 4 mm 50/1000 cross T2+;L A(40x4);B(40x4);C(50x4);D(50x4);E(50x4);G(40x4) A(L+40x4);B(L+40x4);C(L+50x4);D(L+50x4);E(L+50x4);G(L+40x4) CROSS 32x31x15 / 10kg modrá 0 propiska kov PIAZA TOUCH 24981 Metal ballpoint pen PRESA red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/24981-metal-ballpoint-pen-presa.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210940-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210940-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210940-22_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210940-22_04.jpg 1210940-22 12 17 0 Stock >10 2022-07-14 5000 date not confirmed 10000 8592367023874 20.90 25.29 modrá L A(L_plus+80x6,5);B(L_plus+80x6,5);C(L_plus+50x6,5);G(L_plus+80x6,5) ANO - stříbrný 80x6,5 mm 50/500 VO 141x10 mm velkoobsahová aluminium 45×16×23 / 9kg 0 propiska kov PRESA 15,3 g 15,3 g 24983 Metal ballpoint pen PRESA blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/24983-metal-ballpoint-pen-presa.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210940-42_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210940-42_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210940-42_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210940-42_04.jpg 1210940-42 12 0 0 Stock >1 2022-07-14 10000 date not confirmed 10000 8592367023881 20.90 25.29 modrá L A(L_plus+80x6,5);B(L_plus+80x6,5);C(L_plus+50x6,5);G(L_plus+80x6,5) ANO - stříbrný 80x6,5 mm 50/500 VO 141x10 mm velkoobsahová aluminium 45×16×23 / 9kg 15,3 g 0 propiska kov PRESA 15,3 g 24984 Metal ballpoint pen PRESA green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/24984-metal-ballpoint-pen-presa.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210940-52_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210940-52_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210940-52_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210940-52_04.jpg 1210940-52 12 1 602 0 Stock >1000 2022-07-14 5000 date not confirmed 5000 8592367023898 20.90 25.29 modrá L A(L_plus+80x6,5);B(L_plus+80x6,5);C(L_plus+50x6,5);G(L_plus+80x6,5) ANO - stříbrný 80x6,5 mm 50/500 VO 141x10 mm velkoobsahová aluminium 45×16×23 / 9kg 0 propiska kov PRESA 15,3 g 15,3 g 24985 Metal ballpoint pen PRESA silver Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/24985-metal-ballpoint-pen-presa.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210940-91_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210940-91_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210940-91_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210940-91_04.jpg 1210940-91 12 3 187 0 Stock >1000 date not confirmed 10000 8592367023904 20.90 25.29 modrá L A(L_plus+80x6,5);B(L_plus+80x6,5);C(L_plus+50x6,5);G(L_plus+80x6,5) ANO - stříbrný 80x6,5 mm 50/500 VO 141x10 mm velkoobsahová aluminium 45×16×23 / 9kg 0 propiska kov PRESA 15,3 g 15,3 g 22507 metal ballpoint pen RENZA NEW orange Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/22507-metal-ballpoint-pen-renza-new.html https://www.adorepen.eu/images/products/1220649-19_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1220649-19_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1220649-19_03.jpg 1220649-19 12 8 611 0 Stock >1000 8592367022327 15.50 18.76 X-20 (106mm) hliník T2+ (max 2barvy) ANO - stříbrný 50x5 mm 137x9 mm 70x5 mm 50/500 X20 42x16x16 / 6kg modrá T2+;L A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+70x6);B(L+70x6);G(L+70x6);C(L+30x6); 0 propiska kov RENZA 13,2 g 13,2 g 22508 metal ballpoint pen RENZA NEW red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/22508-metal-ballpoint-pen-renza-new.html https://www.adorepen.eu/images/products/1220649-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1220649-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1220649-22_03.jpg 1220649-22 12 9 413 0 Stock >1000 8592367022334 15.50 18.76 X-20 (106mm) hliník T2+ (max 2barvy) ANO - stříbrný 50x5 mm 137x9 mm 70x5 mm 50/500 X20 42x16x16 / 6kg modrá T2+;L A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+70x6);B(L+70x6);G(L+70x6);C(L+30x6); 0 propiska kov RENZA 13,2 g 13,2 g 22509 metal ballpoint pen RENZA NEW pink Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/22509-metal-ballpoint-pen-renza-new.html https://www.adorepen.eu/images/products/1220649-34_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1220649-34_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1220649-34_03.jpg 1220649-34 12 9 659 0 Stock >1000 8592367022341 15.50 18.76 X-20 (106mm) hliník T2+ (max 2barvy) ANO - stříbrný 50x5 mm 137x9 mm 70x5 mm 50/500 X20 42x16x16 / 6kg modrá T2+;L A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+70x6);B(L+70x6);G(L+70x6);C(L+30x6); 0 propiska kov RENZA 13,2 g 13,2 g 22510 metal ballpoint pen RENZA NEW blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/22510-metal-ballpoint-pen-renza-new.html https://www.adorepen.eu/images/products/1220649-42_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1220649-42_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1220649-42_03.jpg 1220649-42 12 10 030 0 Stock >10000 8592367022358 15.50 18.76 X-20 (106mm) hliník T2+ (max 2barvy) ANO - stříbrný 50x5 mm 137x9 mm 70x5 mm 50/500 X20 42x16x16 / 6kg modrá T2+;L A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+70x6);B(L+70x6);G(L+70x6);C(L+30x6); 0 propiska kov RENZA 13,2 g 13,2 g 22511 metal ballpoint pen RENZA NEW blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/22511-metal-ballpoint-pen-renza-new.html https://www.adorepen.eu/images/products/1220649-45_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1220649-45_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1220649-45_03.jpg 1220649-45 12 5 0 Stock >1 8592367022365 15.50 18.76 X-20 (106mm) hliník T2+ (max 2barvy) ANO - stříbrný 50x5 mm 137x9 mm 70x5 mm 50/500 X20 42x16x16 / 6kg modrá T2+;L A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+70x6);B(L+70x6);G(L+70x6);C(L+30x6); 0 propiska kov RENZA 13,2 g 13,2 g 22512 metal ballpoint pen RENZA NEW green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/22512-metal-ballpoint-pen-renza-new.html https://www.adorepen.eu/images/products/1220649-52_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1220649-52_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1220649-52_03.jpg 1220649-52 12 7 299 0 Stock >1000 8592367022372 15.50 18.76 X-20 (106mm) hliník T2+ (max 2barvy) ANO - stříbrný 50x5 mm 137x9 mm 70x5 mm 50/500 X20 42x16x16 / 6kg modrá T2+;L A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+70x6);B(L+70x6);G(L+70x6);C(L+30x6); 0 propiska kov RENZA 13,2 g 13,2 g 22513 metal ballpoint pen RENZA NEW light green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/22513-metal-ballpoint-pen-renza-new.html https://www.adorepen.eu/images/products/1220649-58_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1220649-58_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1220649-58_03.jpg 1220649-58 12 8 850 0 Stock >1000 8592367022389 15.50 18.76 X-20 (106mm) hliník T2+ (max 2barvy) ANO - stříbrný 50x5 mm 137x9 mm 70x5 mm 50/500 X20 42x16x16 / 6kg modrá T2+;L A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+70x6);B(L+70x6);G(L+70x6);C(L+30x6); 0 propiska kov RENZA 13,2 g 13,2 g 22514 metal ballpoint pen RENZA NEW grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/22514-metal-ballpoint-pen-renza-new.html https://www.adorepen.eu/images/products/1220649-85_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1220649-85_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1220649-85_03.jpg 1220649-85 12 10 0 Stock >10 8592367022396 15.50 18.76 X-20 (106mm) hliník T2+ (max 2barvy) ANO - stříbrný 50x5 mm 137x9 mm 70x5 mm 50/500 X20 42x16x16 / 6kg modrá T2+;L A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+70x6);B(L+70x6);G(L+70x6);C(L+30x6); 0 propiska kov RENZA 13,2 g 13,2 g 22515 metal ballpoint pen RENZA NEW white Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/22515-metal-ballpoint-pen-renza-new.html https://www.adorepen.eu/images/products/1220649-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1220649-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1220649-99_03.jpg 1220649-99 12 7 820 0 Stock >1000 8592367022402 15.50 18.76 X-20 (106mm) hliník T2+ (max 2barvy) ANO - stříbrný 50x5 mm 137x9 mm 70x5 mm 50/500 X20 42x16x16 / 6kg modrá T2+;L A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(30x6,2); A(L+70x6);B(L+70x6);G(L+70x6);C(L+30x6); 0 propiska kov RENZA 13,2 g 13,2 g 70157 ballpointpen metal SANTE red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/70157-ballpointpen-metal-sante.html https://www.adorepen.eu/images/products/1200219-25_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1200219-25_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1200219-25_03.jpg 1200219-25 12 0 0 Stock >1 2022-08-01 6800 8592367030025 25.00 30.25 hliník 145x11 mm VO velkoobsahová L;T1;UV2 A(90x7,5);B(90x7,5);C(50x7,5);G(90x7,5) A(90x7,5);B(90x7,5) F(30x3,5) modrá 70158 ballpointpen metal SANTE blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/70158-ballpointpen-metal-sante.html https://www.adorepen.eu/images/products/1200219-42_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1200219-42_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1200219-42_03.jpg 1200219-42 12 0 0 Stock >1 2022-08-01 6800 8592367030032 25.00 30.25 hliník 145x11 mm VO velkoobsahová L;T1;UV2 A(90x7,5);B(90x7,5);C(50x7,5);G(90x7,5) A(90x7,5);B(90x7,5) F(30x3,5) modrá 70159 ballpointpen metal SANTE grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/70159-ballpointpen-metal-sante.html https://www.adorepen.eu/images/products/1200219-82_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1200219-82_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1200219-82_03.jpg 1200219-82 12 0 0 Stock >1 2022-08-01 6500 8592367030049 25.00 30.25 hliník 145x11 mm VO velkoobsahová L;T1;UV2 A(90x7,5);B(90x7,5);C(50x7,5);G(90x7,5) A(90x7,5);B(90x7,5) F(30x3,5) modrá 19043 metal ballpoint pen SFERA red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19043-metal-ballpoint-pen-sfera.html https://www.adorepen.eu/images/products/1214460-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1214460-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1214460-22_03.jpg 1214460-22 12 1 062 0 Stock >1000 2022-08-30 10000 8592367021627 16.90 20.45 GABRIELIS 140x10 mm velkoobsahová aluminium T2+ (max 2barvy) 50x6,5 mm ANO - stříbrný 90x6,5 mm 50/500 modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(50x6,2); A(L+90x6,2);B(L+90x6,2);G(L+90x6,2);C(L+50x6,2); VO 42×16×18 / 8kg 14 g 0 propiska kov SFERA 14 g A(UV2+90x6,2);B(UV2+90x6,2) 25331 metal ballpoint pen SFERA pink Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25331-metal-ballpoint-pen-sfera.html https://www.adorepen.eu/images/products/1214460-34_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1214460-34_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1214460-34_03.jpg 1214460-34 12 5 808 0 Stock >1000 16.90 20.45 GABRIELIS 140x10 mm velkoobsahová aluminium T2+ (max 2barvy) 50x6,5 mm ANO - stříbrný 90x6,5 mm 50/500 modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(50x6,2); A(L+90x6,2);B(L+90x6,2);G(L+90x6,2);C(L+50x6,2); VO 42×16×18 / 8kg 0 propiska kov SFERA 14 g A(UV2+90x6,2);B(UV2+90x6,2) 14 g 19044 metal ballpoint pen SFERA blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19044-metal-ballpoint-pen-sfera.html https://www.adorepen.eu/images/products/1214460-42_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1214460-42_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1214460-42_03.jpg 1214460-42 12 2 249 0 Stock >1000 2022-08-30 10000 8592367021634 16.90 20.45 GABRIELIS 140x10 mm velkoobsahová aluminium T2+ (max 2barvy) 50x6,5 mm ANO - stříbrný 90x6,5 mm 50/500 VO modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(50x6,2); A(L+90x6,2);B(L+90x6,2);G(L+90x6,2);C(L+50x6,2); 42×16×18 / 8kg 0 propiska kov SFERA 14 g A(UV2+90x6,2);B(UV2+90x6,2) 14 g 25332 metal ballpoint pen SFERA turquoise Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25332-metal-ballpoint-pen-sfera.html https://www.adorepen.eu/images/products/1214460-48_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1214460-48_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1214460-48_03.jpg 1214460-48 12 10 469 0 Stock >10000 16.90 20.45 GABRIELIS 140x10 mm velkoobsahová aluminium T2+ (max 2barvy) 50x6,5 mm ANO - stříbrný 90x6,5 mm 50/500 modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(50x6,2); A(L+90x6,2);B(L+90x6,2);G(L+90x6,2);C(L+50x6,2); VO 42×16×18 / 8kg 0 propiska kov SFERA 14 g A(UV2+90x6,2);B(UV2+90x6,2) 14 g 19045 metal ballpoint pen SFERA green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19045-metal-ballpoint-pen-sfera.html https://www.adorepen.eu/images/products/1214460-52_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1214460-52_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1214460-52_03.jpg 1214460-52 12 5 733 0 Stock >1000 8592367021641 16.90 20.45 GABRIELIS 140x10 mm velkoobsahová VO modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(50x6,2); A(L+90x6,2);B(L+90x6,2);G(L+90x6,2);C(L+50x6,2); T2+ (max 2barvy) 50x6,5 mm ANO - stříbrný 90x6,5 mm 50/500 aluminium 42×16×18 / 8kg 0 propiska kov SFERA 14 g A(UV2+90x6,2);B(UV2+90x6,2) 14 g 19046 metal ballpoint pen SFERA light green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19046-metal-ballpoint-pen-sfera.html https://www.adorepen.eu/images/products/1214460-58_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1214460-58_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1214460-58_03.jpg 1214460-58 12 15 108 0 Stock >10000 8592367021658 16.90 20.45 VO modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(50x6,2); A(L+90x6,2);B(L+90x6,2);G(L+90x6,2);C(L+50x6,2); GABRIELIS 140x10 mm velkoobsahová aluminium T2+ (max 2barvy) 50x6,5 mm ANO - stříbrný 90x6,5 mm 50/500 42×16×18 / 8kg 0 propiska kov SFERA 14 g A(UV2+90x6,2);B(UV2+90x6,2) 14 g 25333 metal ballpoint pen SFERA black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25333-metal-ballpoint-pen-sfera.html https://www.adorepen.eu/images/products/1214460-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1214460-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1214460-80_03.jpg 1214460-80 12 6 218 0 Stock >1000 16.90 20.45 GABRIELIS 140x10 mm velkoobsahová aluminium T2+ (max 2barvy) 50x6,5 mm ANO - stříbrný 90x6,5 mm 50/500 modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(50x6,2); A(L+90x6,2);B(L+90x6,2);G(L+90x6,2);C(L+50x6,2); VO 42×16×18 / 8kg 0 propiska kov SFERA 14 g A(UV2+90x6,2);B(UV2+90x6,2) 14 g 19047 metal ballpoint pen SFERA grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19047-metal-ballpoint-pen-sfera.html https://www.adorepen.eu/images/products/1214460-85_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1214460-85_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1214460-85_03.jpg 1214460-85 12 3 488 0 Stock >1000 8592367021665 16.90 20.45 VO GABRIELIS 140x10 mm velkoobsahová aluminium T2+ (max 2barvy) 50x6,5 mm ANO - stříbrný 90x6,5 mm 50/500 modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(50x6,2); A(L+90x6,2);B(L+90x6,2);G(L+90x6,2);C(L+50x6,2); 42×16×18 / 8kg 0 propiska kov SFERA 14 g A(UV2+90x6,2);B(UV2+90x6,2) 14 g 19048 metal ballpoint pen SFERA white Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19048-metal-ballpoint-pen-sfera.html https://www.adorepen.eu/images/products/1214460-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1214460-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1214460-99_03.jpg 1214460-99 12 114 0 Stock >100 8592367021672 16.90 20.45 GABRIELIS 140x10 mm velkoobsahová aluminium T2+ (max 2barvy) 50x6,5 mm ANO - stříbrný 90x6,5 mm 50/500 VO modrá T2+;L;UV A(50x6,2);B(50x6,2);G(50x6,2);C(50x6,2); A(L+90x6,2);B(L+90x6,2);G(L+90x6,2);C(L+50x6,2); 42×16×18 / 8kg 14 g A(UV2+90x6,2);B(UV2+90x6,2) 0 propiska kov SFERA 14 g 46504 metal ballpoint pen SIONA soft yellow Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/46504-metal-ballpoint-pen-siona-soft.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210690-10_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210690-10_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210690-10_03.jpg 1210690-10 12 159 0 Stock >100 2022-07-14 5000 2022-07-22 10000 8592367028077 14.90 18.03 hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá L;UV 42x16x18 / 10kg A(L_plus+65x6,5);B(L_plus+65x6,5);G(L_plus+65x6,5);C(L_plus+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 0 propiska kov SIONA SOFT 11,7 g 11,7 g 46505 metal ballpoint pen SIONA soft red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/46505-metal-ballpoint-pen-siona-soft.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210690-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210690-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210690-22_03.jpg 1210690-22 12 6 432 0 Stock >1000 2022-07-22 20000 8592367028084 14.90 18.03 hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá L;UV 42x16x18 / 10kg A(L_plus+65x6,5);B(L_plus+65x6,5);G(L_plus+65x6,5);C(L_plus+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 0 propiska kov SIONA SOFT 11,7 g 11,7 g 46506 metal ballpoint pen SIONA soft pink Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/46506-metal-ballpoint-pen-siona-soft.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210690-34_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210690-34_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210690-34_03.jpg 1210690-34 12 9 0 Stock >1 2022-07-14 5000 2022-07-22 5000 8592367028107 14.90 18.03 hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá L;UV 42x16x18 / 10kg A(L_plus+65x6,5);B(L_plus+65x6,5);G(L_plus+65x6,5);C(L_plus+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 0 propiska kov SIONA SOFT 11,7 g 11,7 g 46507 metal ballpoint pen SIONA soft blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/46507-metal-ballpoint-pen-siona-soft.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210690-42_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210690-42_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210690-42_03.jpg 1210690-42 12 4 201 0 Stock >1000 2022-07-22 30000 8592367028114 14.90 18.03 hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá L;UV 42x16x18 / 10kg A(L_plus+65x6,5);B(L_plus+65x6,5);G(L_plus+65x6,5);C(L_plus+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 0 propiska kov SIONA SOFT 11,7 g 11,7 g 46508 metal ballpoint pen SIONA Soft Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/46508-metal-ballpoint-pen-siona-soft.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210690-44_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210690-44_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210690-44_03.jpg 1210690-44 12 0 0 Stock >1 2022-07-22 20000 8592367028121 14.90 18.03 hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá L;UV 42x16x18 / 10kg A(L_plus+65x6,5);B(L_plus+65x6,5);G(L_plus+65x6,5);C(L_plus+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 0 propiska kov SIONA SOFT 11,7 g 11,7 g 46509 metal ballpoint pen SIONA soft ligth blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/46509-metal-ballpoint-pen-siona-soft.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210690-48_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210690-48_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210690-48_03.jpg 1210690-48 12 11 871 0 Stock >10000 2022-07-22 20000 8592367028138 14.90 18.03 hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá L;UV 42x16x18 / 10kg A(L_plus+65x6,5);B(L_plus+65x6,5);G(L_plus+65x6,5);C(L_plus+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 0 propiska kov SIONA SOFT 11,7 g 11,7 g 46510 metal ballpoint pen SIONA soft green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/46510-metal-ballpoint-pen-siona-soft.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210690-54_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210690-54_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210690-54_03.jpg 1210690-54 12 1 176 0 Stock >1000 2022-07-14 5000 2022-07-14 5000 2022-07-22 10000 8592367028145 14.90 18.03 hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá L;UV 42x16x18 / 10kg A(L_plus+65x6,5);B(L_plus+65x6,5);G(L_plus+65x6,5);C(L_plus+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 0 propiska kov SIONA SOFT 11,7 g 11,7 g 46511 metal ballpoint pen SIONA soft light green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/46511-metal-ballpoint-pen-siona-soft.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210690-58_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210690-58_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210690-58_03.jpg 1210690-58 12 8 147 0 Stock >1000 2022-07-22 10000 8592367028152 14.90 18.03 hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá L;UV 42x16x18 / 10kg A(L_plus+65x6,5);B(L_plus+65x6,5);G(L_plus+65x6,5);C(L_plus+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 0 propiska kov SIONA SOFT 11,7 g 11,7 g 46512 metal ballpoint pen SIONA soft brown Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/46512-metal-ballpoint-pen-siona-soft.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210690-66_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210690-66_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210690-66_03.jpg 1210690-66 12 6 899 0 Stock >1000 2022-07-22 10000 8592367028169 14.90 18.03 hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá L;UV 42x16x18 / 10kg A(L_plus+65x6,5);B(L_plus+65x6,5);G(L_plus+65x6,5);C(L_plus+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 0 propiska kov SIONA SOFT 11,7 g 11,7 g 46513 metal ballpoint pen SIONA soft black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/46513-metal-ballpoint-pen-siona-soft.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210690-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210690-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210690-80_03.jpg 1210690-80 12 0 0 Stock >1 2022-07-14 10000 2022-07-22 20000 8592367028176 14.90 18.03 hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá L;UV 42x16x18 / 10kg A(L_plus+65x6,5);B(L_plus+65x6,5);G(L_plus+65x6,5);C(L_plus+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 0 propiska kov SIONA SOFT 11,7 g 11,7 g 46514 metal ballpoint pen SIONA soft grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/46514-metal-ballpoint-pen-siona-soft.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210690-88_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210690-88_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210690-88_03.jpg 1210690-88 12 3 439 0 Stock >1000 2022-07-22 10000 8592367028183 14.90 18.03 hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá L;UV 42x16x18 / 10kg A(L_plus+65x6,5);B(L_plus+65x6,5);G(L_plus+65x6,5);C(L_plus+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 0 propiska kov SIONA SOFT 11,7 g 11,7 g 46515 metal ballpoint pen SIONA soft white Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/46515-metal-ballpoint-pen-siona-soft.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210690-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210690-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1210690-99_03.jpg 1210690-99 12 5 295 0 Stock >1000 2022-07-22 15000 8592367028190 14.90 18.03 hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá L;UV 42x16x18 / 10kg A(L_plus+65x6,5);B(L_plus+65x6,5);G(L_plus+65x6,5);C(L_plus+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 11,7 g 0 propiska kov SIONA SOFT 11,7 g 50050 metal ballpoint pen SIONA soft TOUCH yellow Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/50050-metal-ballpoint-pen-siona-soft-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210695-10t_02.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210695-10t_03.jpg 1210695-10T 12 0 0 Stock >1 18.80 22.75 hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L_plus+65x6,5);B(L_plus+65x6,5);G(L_plus+65x6,5);C(L_plus+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 0 propiska kov SIONA SOFT TOUCH 50052 metal ballpoint pen SIONA soft TOUCH red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/50052-metal-ballpoint-pen-siona-soft-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210695-22t_02.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210695-22t_03.jpg 1210695-22T 12 0 0 Stock >1 18.80 22.75 hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L_plus+65x6,5);B(L_plus+65x6,5);G(L_plus+65x6,5);C(L_plus+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 0 propiska kov SIONA SOFT TOUCH 50054 metal ballpoint pen SIONA soft TOUCH pink Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/50054-metal-ballpoint-pen-siona-soft-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210695-34t_02.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210695-34t_03.jpg 1210695-34T 12 0 0 Stock >1 18.80 22.75 hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L_plus+65x6,5);B(L_plus+65x6,5);G(L_plus+65x6,5);C(L_plus+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 0 propiska kov SIONA SOFT TOUCH 50056 metal ballpoint pen SIONA soft TOUCH blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/50056-metal-ballpoint-pen-siona-soft-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210695-42t_02.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210695-42t_03.jpg 1210695-42T 12 0 0 Stock >1 18.80 22.75 hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L_plus+65x6,5);B(L_plus+65x6,5);G(L_plus+65x6,5);C(L_plus+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 0 propiska kov SIONA SOFT TOUCH 50058 metal ballpoint pen SIONA soft TOUCH blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/50058-metal-ballpoint-pen-siona-soft-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210695-44t_02.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210695-44t_03.jpg 1210695-44T 12 0 0 Stock >1 18.80 22.75 hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L_plus+65x6,5);B(L_plus+65x6,5);G(L_plus+65x6,5);C(L_plus+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 0 propiska kov SIONA SOFT TOUCH 50060 metal ballpoint pen SIONA soft TOUCH turquoise Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/50060-metal-ballpoint-pen-siona-soft-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210695-48t_02.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210695-48t_03.jpg 1210695-48T 12 0 0 Stock >1 18.80 22.75 hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L_plus+65x6,5);B(L_plus+65x6,5);G(L_plus+65x6,5);C(L_plus+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 0 propiska kov SIONA SOFT TOUCH 50062 metal ballpoint pen SIONA soft TOUCH green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/50062-metal-ballpoint-pen-siona-soft-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210695-54t_02.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210695-54t_03.jpg 1210695-54T 12 0 0 Stock >1 18.80 22.75 hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L_plus+65x6,5);B(L_plus+65x6,5);G(L_plus+65x6,5);C(L_plus+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 0 propiska kov SIONA SOFT TOUCH 50064 metal ballpoint pen SIONA soft TOUCH light green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/50064-metal-ballpoint-pen-siona-soft-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210695-58t_02.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210695-58t_03.jpg 1210695-58T 12 0 0 Stock >1 18.80 22.75 hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L_plus+65x6,5);B(L_plus+65x6,5);G(L_plus+65x6,5);C(L_plus+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 0 propiska kov SIONA SOFT TOUCH 50066 metal ballpoint pen SIONA soft TOUCH brown Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/50066-metal-ballpoint-pen-siona-soft-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210695-66t_02.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210695-66t_03.jpg 1210695-66T 12 0 0 Stock >1 18.80 22.75 hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L_plus+65x6,5);B(L_plus+65x6,5);G(L_plus+65x6,5);C(L_plus+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 0 propiska kov SIONA SOFT TOUCH 50068 metal ballpoint pen SIONA soft TOUCH black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/50068-metal-ballpoint-pen-siona-soft-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210695-80t_02.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210695-80t_03.jpg 1210695-80T 12 0 0 Stock >1 18.80 22.75 hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L_plus+65x6,5);B(L_plus+65x6,5);G(L_plus+65x6,5);C(L_plus+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 0 propiska kov SIONA SOFT TOUCH 50070 metal ballpoint pen SIONA soft TOUCH grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/50070-metal-ballpoint-pen-siona-soft-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210695-88t_02.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210695-88t_03.jpg 1210695-88T 12 0 0 Stock >1 18.80 22.75 hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L_plus+65x6,5);B(L_plus+65x6,5);G(L_plus+65x6,5);C(L_plus+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 0 propiska kov SIONA SOFT TOUCH 50072 metal ballpoint pen SIONA soft TOUCH white Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/50072-metal-ballpoint-pen-siona-soft-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1210695-99t_02.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1210695-99t_03.jpg 1210695-99T 12 0 0 Stock >1 18.80 22.75 hliník T2 (max 2 barvy) ANO-stříbrný 137x10 mm 65x6,5 mm 50/500 VO modrá L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8);C(25x6,8) 52x16x18 / 10kg A(L_plus+65x6,5);B(L_plus+65x6,5);G(L_plus+65x6,5);C(L_plus+25x6,5); velkoobsahová 50x6,8 mm A(UV2+65x6,5);B(UV2+65x6,5) 0 propiska kov SIONA SOFT TOUCH 31792 Metal ball point pen SOTTI red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31792-metal-ball-point-pen-sotti.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211800-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211800-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211800-22_03.jpg 1211800-22 12 20 609 0 Stock >10000 2022-08-08 15000 8592367025632 14.90 18.03 141x8 mm modrá T2+;L;UV X-20 (95mm) A(50x5,5);B(50x5,5);C(30x5,5);G(50x5,5); A(L+60x5,5);B(L+60x5,5);C(L+30x5,5);G(L+60x5,5); 50/500 42×16×18 / 8kg 0 propiska kov SOTTI 10,6 g A(UV2+60x5,5);B(UV2+60x5,5) 10,6 g 31793 Metal ball point pen SOTTI blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31793-metal-ball-point-pen-sotti.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211800-45_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211800-45_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211800-45_03.jpg 1211800-45 12 6 730 0 Stock >1000 2022-08-08 10000 2022-08-30 10000 8592367025656 14.90 18.03 141x8 mm modrá T2+;L;UV X-20 (95mm) A(50x5,5);B(50x5,5);C(30x5,5);G(50x5,5); A(L+60x5,5);B(L+60x5,5);C(L+30x5,5);G(L+60x5,5); 50/500 42×16×18 / 8kg 10,6 g 0 propiska kov SOTTI 10,6 g A(UV2+60x5,5);B(UV2+60x5,5) 31794 Metal ball point pen SOTTI turquoise Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31794-metal-ball-point-pen-sotti.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211800-48_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211800-48_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211800-48_03.jpg 1211800-48 12 4 578 0 Stock >1000 2022-08-08 10000 8592367025649 14.90 18.03 141x8 mm modrá T2+;L;UV X-20 (95mm) A(50x5,5);B(50x5,5);C(30x5,5);G(50x5,5); A(L+60x5,5);B(L+60x5,5);C(L+30x5,5);G(L+60x5,5); 50/500 42×16×18 / 8kg 0 propiska kov SOTTI 10,6 g A(UV2+60x5,5);B(UV2+60x5,5) 10,6 g 31795 Metal ball point pen SOTTI green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31795-metal-ball-point-pen-sotti.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211800-54_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211800-54_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211800-54_03.jpg 1211800-54 12 5 759 0 Stock >1000 2022-08-08 5000 8592367026127 14.90 18.03 141x8 mm modrá T2+;L;UV X-20 (95mm) A(50x5,5);B(50x5,5);C(30x5,5);G(50x5,5); A(L+60x5,5);B(L+60x5,5);C(L+30x5,5);G(L+60x5,5); 50/500 42×16×18 / 8kg 0 propiska kov SOTTI 10,6 g A(UV2+60x5,5);B(UV2+60x5,5) 10,6 g 31796 Metal ball point pen SOTTI light green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31796-metal-ball-point-pen-sotti.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211800-57_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211800-57_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211800-57_03.jpg 1211800-57 12 7 753 0 Stock >1000 2022-08-08 5000 8592367026134 14.90 18.03 141x8 mm modrá T2+;L;UV X-20 (95mm) A(50x5,5);B(50x5,5);C(30x5,5);G(50x5,5); A(L+60x5,5);B(L+60x5,5);C(L+30x5,5);G(L+60x5,5); 50/500 42×16×18 / 8kg 10,6 g 0 propiska kov SOTTI 10,6 g A(UV2+60x5,5);B(UV2+60x5,5) 31797 Metal ball point pen SOTTI black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31797-metal-ball-point-pen-sotti.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211800-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211800-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211800-80_03.jpg 1211800-80 12 9 558 0 Stock >1000 date not confirmed 10000 8592367026141 14.90 18.03 141x8 mm modrá T2+;L;UV X-20 (95mm) A(50x5,5);B(50x5,5);C(30x5,5);G(50x5,5); A(L+60x5,5);B(L+60x5,5);C(L+30x5,5);G(L+60x5,5); 42×16×18 / 8kg 50/500 0 propiska kov SOTTI 10,6 g A(UV2+60x5,5);B(UV2+60x5,5) 10,6 g 31798 Metal ball point pen SOTTI grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31798-metal-ball-point-pen-sotti.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211800-85_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211800-85_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211800-85_03.jpg 1211800-85 12 1 876 0 Stock >1000 2022-08-08 5000 2022-08-30 5000 date not confirmed 10000 8592367026158 14.90 18.03 141x8 mm modrá T2+;L;UV X-20 (95mm) A(50x5,5);B(50x5,5);C(30x5,5);G(50x5,5); A(L+60x5,5);B(L+60x5,5);C(L+30x5,5);G(L+60x5,5); 50/500 42×16×18 / 8kg 0 propiska kov SOTTI 10,6 g A(UV2+60x5,5);B(UV2+60x5,5) 10,6 g 31799 Metal ball point pen SOTTI gold Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31799-metal-ball-point-pen-sotti.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211800-92_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211800-92_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211800-92_03.jpg 1211800-92 12 8 181 0 Stock >1000 8592367026165 14.90 18.03 141x8 mm modrá T2+;L;UV X-20 (95mm) A(50x5,5);B(50x5,5);C(30x5,5);G(50x5,5); A(L+60x5,5);B(L+60x5,5);C(L+30x5,5);G(L+60x5,5); 50/500 42×16×18 / 8kg 0 propiska kov SOTTI 10,6 g A(UV2+60x5,5);B(UV2+60x5,5) 10,6 g 31800 Metal ball point pen SOTTI white Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31800-metal-ball-point-pen-sotti.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211800-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211800-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211800-99_03.jpg 1211800-99 12 0 0 Stock >1 2022-08-08 6000 2022-08-30 30000 8592367026172 14.90 18.03 141x8 mm modrá T2+;L;UV X-20 (95mm) A(50x5,5);B(50x5,5);C(30x5,5);G(50x5,5); A(L+60x5,5);B(L+60x5,5);C(L+30x5,5);G(L+60x5,5); 50/500 42×16×18 / 8kg 10,6 g 0 propiska kov SOTTI 10,6 g A(UV2+60x5,5);B(UV2+60x5,5) 31805 Metal ball point pen SOTTI touch red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31805-metal-ball-point-pen-sotti-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211801-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211801-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211801-22_03.jpg 1211801-22 12 10 209 0 Stock >10000 2022-08-30 10000 8592367026219 16.90 20.45 146x8 mm modrá T2+;L;UV X-20 (95mm) A(50x5,5);B(50x5,5);C(30x5,5);G(50x5,5); A(L+60x5,5);B(L+60x5,5);C(L+30x5,5);G(L+60x5,5); 50/500 42×16×18 / 8kg 0 propiska kov SOTTI touch 10,8 g A(UV2+60x5,5);B(UV2+60x5,5) 10,8 g 31806 Metal ball point pen SOTTI touch blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31806-metal-ball-point-pen-sotti-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211801-45_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211801-45_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211801-45_03.jpg 1211801-45 12 100 0 Stock >100 2022-08-08 10000 2022-08-30 10000 8592367026226 16.90 20.45 146x8 mm modrá T2+;L;UV X-20 (95mm) A(50x5,5);B(50x5,5);C(30x5,5);G(50x5,5); A(L+60x5,5);B(L+60x5,5);C(L+30x5,5);G(L+60x5,5); 50/500 42×16×18 / 8kg 0 propiska kov SOTTI touch 10,8 g A(UV2+60x5,5);B(UV2+60x5,5) 10,8 g 31807 Metal ball point pen SOTTI touch turquoise Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31807-metal-ball-point-pen-sotti-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211801-48_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211801-48_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211801-48_03.jpg 1211801-48 12 5 878 0 Stock >1000 2022-08-08 5000 8592367026233 16.90 20.45 146x8 mm modrá T2+;L;UV X-20 (95mm) A(50x5,5);B(50x5,5);C(30x5,5);G(50x5,5); A(L+60x5,5);B(L+60x5,5);C(L+30x5,5);G(L+60x5,5); 50/500 42×16×18 / 8kg 0 propiska kov SOTTI touch 10,8 g A(UV2+60x5,5);B(UV2+60x5,5) 10,8 g 31808 Metal ball point pen SOTTI touch green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31808-metal-ball-point-pen-sotti-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211801-54_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211801-54_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211801-54_03.jpg 1211801-54 12 6 189 0 Stock >1000 2022-08-08 5000 8592367026240 16.90 20.45 146x8 mm modrá T2+;L;UV X-20 (95mm) A(50x5,5);B(50x5,5);C(30x5,5);G(50x5,5); A(L+60x5,5);B(L+60x5,5);C(L+30x5,5);G(L+60x5,5); 50/500 42×16×18 / 8kg 0 propiska kov SOTTI touch 10,8 g A(UV2+60x5,5);B(UV2+60x5,5) 10,8 g 31809 Metal ball point pen SOTTI touch light green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31809-metal-ball-point-pen-sotti-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211801-57_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211801-57_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211801-57_03.jpg 1211801-57 12 5 759 0 Stock >1000 date not confirmed 5000 8592367026257 16.90 20.45 146x8 mm modrá T2+;L;UV X-20 (95mm) A(50x5,5);B(50x5,5);C(30x5,5);G(50x5,5); A(L+60x5,5);B(L+60x5,5);C(L+30x5,5);G(L+60x5,5); 50/500 42×16×18 / 8kg 0 propiska kov SOTTI touch 10,8 g A(UV2+60x5,5);B(UV2+60x5,5) 10,8 g 31810 Metal ball point pen SOTTI touch black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31810-metal-ball-point-pen-sotti-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211801-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211801-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211801-80_03.jpg 1211801-80 12 6 951 0 Stock >1000 2022-08-08 5000 8592367026264 16.90 20.45 146x8 mm modrá T2+;L;UV X-20 (95mm) A(50x5,5);B(50x5,5);C(30x5,5);G(50x5,5); A(L+60x5,5);B(L+60x5,5);C(L+30x5,5);G(L+60x5,5); 50/500 42×16×18 / 8kg 0 propiska kov SOTTI touch 10,8 g A(UV2+60x5,5);B(UV2+60x5,5) 10,8 g 31811 Metal ball point pen SOTTI touch grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31811-metal-ball-point-pen-sotti-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211801-85_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211801-85_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211801-85_03.jpg 1211801-85 12 598 0 Stock >100 2022-08-08 5000 2022-08-30 5000 date not confirmed 5000 8592367026271 16.90 20.45 146x8 mm modrá T2+;L;UV X-20 (95mm) A(50x5,5);B(50x5,5);C(30x5,5);G(50x5,5); A(L+60x5,5);B(L+60x5,5);C(L+30x5,5);G(L+60x5,5); 50/500 42×16×18 / 8kg 10,8 g 0 propiska kov SOTTI touch 10,8 g A(UV2+60x5,5);B(UV2+60x5,5) 31812 Metal ball point pen SOTTI touch gold Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31812-metal-ball-point-pen-sotti-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211801-92_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211801-92_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211801-92_03.jpg 1211801-92 12 8 115 0 Stock >1000 date not confirmed 5000 8592367026288 16.90 20.45 146x8 mm modrá T2+;L;UV X-20 (95mm) A(50x5,5);B(50x5,5);C(30x5,5);G(50x5,5); A(L+60x5,5);B(L+60x5,5);C(L+30x5,5);G(L+60x5,5); 50/500 42×16×18 / 8kg 0 propiska kov SOTTI touch 10,8 g A(UV2+60x5,5);B(UV2+60x5,5) 10,8 g 31813 Metal ball point pen SOTTI touch white Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31813-metal-ball-point-pen-sotti-touch.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211801-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211801-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211801-99_03.jpg 1211801-99 12 1 297 0 Stock >1000 2022-08-08 10000 2022-08-30 10000 8592367026295 16.90 20.45 146x8 mm modrá T2+;L;UV X-20 (95mm) A(50x5,5);B(50x5,5);C(30x5,5);G(50x5,5); A(L+60x5,5);B(L+60x5,5);C(L+30x5,5);G(L+60x5,5); 50/500 42×16×18 / 8kg 0 propiska kov SOTTI touch 10,8 g A(UV2+60x5,5);B(UV2+60x5,5) 10,8 g 25023 Metal ballpoint pen STELA bordeaux Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25023-metal-ballpoint-pen-stela.html https://www.adorepen.eu/images/products/1260110-27_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1260110-27_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1260110-27_03.jpg 1260110-27 12 3 785 0 Stock >1000 8592367025434 16.90 20.45 modrá T2+;UV;L A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8) A(L+60x6,5);B(L+60x6,5);G(L+60x6,5) 50x6,8 mm ANO - stříbrný 60x6,5 mm 50/500 X20 140x10 mm X-20 (110mm) aluminium T2+ (max 2barvy) 42×16×18 / 7kg 0 propiska kov STELA 17,5 g 17,5 g A(UV2+60x6,5);B(UV2+60x6,5) 25024 Metal ballpoint pen STELA blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25024-metal-ballpoint-pen-stela.html https://www.adorepen.eu/images/products/1260110-44_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1260110-44_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1260110-44_03.jpg 1260110-44 12 4 155 0 Stock >1000 8592367024321 16.90 20.45 modrá T2+;UV;L A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8) A(L+60x6,5);B(L+60x6,5);G(L+60x6,5) 50x6,8 mm ANO - stříbrný 60x6,5 mm 50/500 X20 140x10 mm X-20 (110mm) aluminium T2+ (max 2barvy) 42×16×18 / 7kg 0 propiska kov STELA 17,5 g 17,5 g A(UV2+60x6,5);B(UV2+60x6,5) 25025 Metal ballpoint pen STELA green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25025-metal-ballpoint-pen-stela.html https://www.adorepen.eu/images/products/1260110-54_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1260110-54_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1260110-54_03.jpg 1260110-54 12 4 513 0 Stock >1000 8592367025441 16.90 20.45 modrá T2+;UV;L A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8) A(L+60x6,5);B(L+60x6,5);G(L+60x6,5) 50x6,8 mm ANO - stříbrný 60x6,5 mm 50/500 X20 140x10 mm X-20 (110mm) aluminium T2+ (max 2barvy) 42×16×18 / 7kg 0 propiska kov STELA 17,5 g 17,5 g A(UV2+60x6,5);B(UV2+60x6,5) 25026 Metal ballpoint pen STELA black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25026-metal-ballpoint-pen-stela.html https://www.adorepen.eu/images/products/1260110-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1260110-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1260110-80_03.jpg 1260110-80 12 6 114 0 Stock >1000 8592367025458 16.90 20.45 modrá T2+;UV;L A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8) A(L+60x6,5);B(L+60x6,5);G(L+60x6,5) 50x6,8 mm ANO - stříbrný 60x6,5 mm 50/500 X20 140x10 mm X-20 (110mm) aluminium T2+ (max 2barvy) 42×16×18 / 7kg 0 propiska kov STELA 17,5 g 17,5 g A(UV2+60x6,5);B(UV2+60x6,5) 25027 Metal ballpoint pen STELA grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25027-metal-ballpoint-pen-stela.html https://www.adorepen.eu/images/products/1260110-82_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1260110-82_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1260110-82_03.jpg 1260110-82 12 10 798 0 Stock >10000 8592367025465 16.90 20.45 modrá T2+;UV;L A(50x6,8);B(50x6,8);G(50x6,8) A(L+60x6,5);B(L+60x6,5);G(L+60x6,5) 50x6,8 mm ANO - stříbrný 60x6,5 mm 50/500 X20 140x10 mm velkoobsahová aluminium T2+ (max 2barvy) 42×16×18 / 7kg 0 propiska kov STELA 17,5 g 17,5 g A(UV2+60x6,5);B(UV2+60x6,5) 25017 Metal ballpoint pen TORICO blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25017-metal-ballpoint-pen-torico.html https://www.adorepen.eu/images/products/1221027-42_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1221027-42_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1221027-42_03.jpg 1221027-42 12 6 972 0 Stock >1000 8592367023669 37.00 44.77 VO 46x17x20 / 10kg modrá T2+;L;UV A(32x6,5);B(32x6,5);C(50x6,3);G(32x6,5) A(L+32x6,5);B(L+32x6,5);C(L+50x6,3);G(L+32x6,5) 140x11 mm 50x6,3 mm 50/500 velkoobsahová T2 (max 2 barvy) ANO - stříbrný 50x6,3 mm hliník 0 propiska kov TORICO A(UV2+32x6,5);B(UV2+32x6,5);C(UV2+50x6,3);D(UV2+50x6,3) 25018 Metal balpoint pen TORICO grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25018-metal-balpoint-pen-torico.html https://www.adorepen.eu/images/products/1221027-85_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1221027-85_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1221027-85_03.jpg 1221027-85 12 0 0 Stock >1 8592367023676 37.00 44.77 VO 46x17x20 / 10kg modrá T2+;L;UV A(32x6,5);B(32x6,5);C(50x6,3);G(32x6,5) A(L+32x6,5);B(L+32x6,5);C(L+50x6,3);G(L+32x6,5) 140x11 mm 50x6,3 mm 50/500 velkoobsahová T2 (max 2 barvy) ANO - stříbrný 50x6,3 mm hliník 0 propiska kov TORICO A(UV2+32x6,5);B(UV2+32x6,5);C(UV2+50x6,3);D(UV2+50x6,3) 25019 Metal ballpoint pen TORICO silver Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25019-metal-ballpoint-pen-torico.html https://www.adorepen.eu/images/products/1221027-91_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1221027-91_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1221027-91_03.jpg 1221027-91 12 5 099 0 Stock >1000 8592367023683 37.00 44.77 50x6,3 mm 50/500 velkoobsahová T2 (max 2 barvy) ANO - stříbrný 50x6,3 mm hliník VO 46x17x20 / 10kg modrá T2+;L;UV A(32x6,5);B(32x6,5);C(50x6,3);G(32x6,5) A(L+32x6,5);B(L+32x6,5);C(L+50x6,3);G(L+32x6,5) 140x11 mm 0 propiska kov TORICO A(UV2+32x6,5);B(UV2+32x6,5);C(UV2+50x6,3);D(UV2+50x6,3) 25012 Metal ballpoint pen TRAMONTO silver Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25012-metal-ballpoint-pen-tramonto.html https://www.adorepen.eu/images/products/1206760-91_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1206760-91_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1206760-91_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1206760-91t_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1206760-91t_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1206760-91t_03.jpg 1206760-91 12 740 0 Stock >100 8592367023812 145.00 175.45 140x10 mosaz VO velkoobsahová 165x68x30 mm plast 1/50 modrá T2+;L;T3 A(50x4,5);K1(25x50) T2+ (max 2barvy) 50x4,5 ANO- zlatý A(L+40x4,5) 40x4,5 0 propiska kov TRAMONTO 19158 metal ballpoint pen TUBLA in tube pink Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19158-metal-ballpoint-pen-tubla-tube.html https://www.adorepen.eu/images/products/1230130-30_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1230130-30_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1230130-30_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1230130-30_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1230130-30_05.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1230130-30_06.jpg 1230130-30 12 1 215 0 Stock >1000 8592367021542 65.00 78.65 hliník modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);C(50x6,8);G(50x6,8) A(L+80x6,5);B(L+80x6,5);C(L+45x6,5);G(L+80x6,5);K2(L+50x10);K3(L+50x10) X20 149xO24 mm 50x6,5 mm ANO - stříbrný 80x6,5 mm 50/200 GABRIELIS 140x10 mm X-20 (98mm) hliník T2+ (max 2barvy) 0 propiska kov TUBLA v pouzdře A(UV2+45x6,8);B(UV2+45x6,8);K2(UVS_6+50x10);K3(UVS_6+50x10) 19159 metal ballpoint pen TUBLA in tube blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19159-metal-ballpoint-pen-tubla-tube.html https://www.adorepen.eu/images/products/1230130-40_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1230130-40_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1230130-40_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1230130-40_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1230130-40_05.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1230130-40_06.jpg 1230130-40 12 185 0 Stock >100 8592367021559 65.00 78.65 hliník modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);C(50x6,8);G(50x6,8) A(L+80x6,5);B(L+80x6,5);C(L+45x6,5);G(L+80x6,5);K2(L+50x10);K3(L+50x10) X20 149xO24 mm 50x6,5 mm ANO - stříbrný 80x6,5 mm 50/200 GABRIELIS 140x10 mm X-20 (98mm) hliník T2+ (max 2barvy) 0 propiska kov TUBLA v pouzdře A(UV2+45x6,8);B(UV2+45x6,8);K2(UVS_6+50x10);K3(UVS_6+50x10) 19160 metal ballpoint pen TUBLA in tube light green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19160-metal-ballpoint-pen-tubla-tube.html https://www.adorepen.eu/images/products/1230130-57_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1230130-57_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1230130-57_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1230130-57_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1230130-57_05.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1230130-57_06.jpg 1230130-57 12 2 553 0 Stock >1000 8592367021566 65.00 78.65 hliník modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);C(50x6,8);G(50x6,8) A(L+80x6,5);B(L+80x6,5);C(L+45x6,5);G(L+80x6,5);K2(L+50x10);K3(L+50x10) 50x6,5 mm ANO - stříbrný 80x6,5 mm 50/200 GABRIELIS X20 149xO24 mm 140x10 mm X-20 (98mm) hliník T2+ (max 2barvy) 0 propiska kov TUBLA v pouzdře A(UV2+45x6,8);B(UV2+45x6,8);K2(UVS_6+50x10);K3(UVS_6+50x10) 25020 Metal ballpoint pen TUBLA in tube black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/25020-metal-ballpoint-pen-tubla-tube.html https://www.adorepen.eu/images/products/1230130-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1230130-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1230130-80_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1230130-80_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1230130-80_05.jpg 1230130-80 12 2 298 0 Stock >1000 8592367023782 65.00 78.65 hliník modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);C(50x6,8);G(50x6,8) A(L+80x6,5);B(L+80x6,5);C(L+45x6,5);G(L+80x6,5);K2(L+50x10);K3(L+50x10) 50x6,5 mm ANO - stříbrný 80x6,5 mm 50/200 X20 GABRIELIS 140x10 mm X-20 (98mm) hliník T2+ (max 2barvy) 149xO24 mm 0 propiska kov TUBLA v pouzdře A(UV2+45x6,8);B(UV2+45x6,8);K2(UVS_6+50x10);K3(UVS_6+50x10) 19161 metal ballpoint pen TUBLA in tube white Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/19161-metal-ballpoint-pen-tubla-tube.html https://www.adorepen.eu/images/products/1230130-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1230130-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1230130-99_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1230130-99_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1230130-99_05.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1230130-99_06.jpg 1230130-99 12 4 016 0 Stock >1000 8592367021573 65.00 78.65 hliník modrá T2+;L;UV A(50x6,8);B(50x6,8);C(50x6,8);G(50x6,8) A(L+80x6,5);B(L+80x6,5);C(L+45x6,5);G(L+80x6,5);K2(L+50x10);K3(L+50x10) X20 149xO24 mm 50x6,5 mm ANO - stříbrný 80x6,5 mm 50/200 GABRIELIS 140x10 mm X-20 (98mm) hliník T2+ (max 2barvy) 0 propiska kov TUBLA v pouzdře A(UV2+45x6,8);B(UV2+45x6,8);K2(UVS_6+50x10);K3(UVS_6+50x10) 70762 metal ballpoint pen MARES in box natural NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/70762-metal-ballpoint-pen-mares-box.html https://www.adorepen.eu/images/products/1247029-62_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1247029-62_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1247029-62_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1247029-62_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1247029-62_05.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1247029-62_06.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1247029-62_07.jpg 1247029-62 12 0 0 Stock >1 2022-08-19 3000 8592367030407 145.00 175.45 kov, recyklovaná kůže 135x10 mm CROSS cross L;L+ A(40x6);B(40x6);F(30x2,5) 18812 metal ballpoint pen VALLI Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/18812-metal-ballpoint-pen-valli.html https://www.adorepen.eu/images/products/1202090-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1202090-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1202090-80_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1202090-91_01.jpg 1202090 12 0 0 Stock >1 140.00 169.40 cross 40x6,8 mm stainless steel T2 (max 2 barvy) ANO- zlato-šedý 133x12 mm 40x6,8 mm 50/500 modrá T2+;L A(35x6,5);B(35x6,5);C(35x6,5);E(35x6,5);D(35x6,5);G(35x6,5) A(L+35x6,5);B(L+35x6,5);C(L+35x6,5);E(L+35x6,5);D(L+35x6,5);G(L+35x6,5) 0 propiska kov VALLI 31818 metal ballpoint pen WIRE orange Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31818-metal-ballpoint-pen-wire.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211814-19_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211814-19_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211814-19_03.jpg 1211814-19 12 5 808 0 Stock >1000 2022-08-08 5000 8592367028633 19.90 24.08 140x10 mm hliník velkoobsahová VO T2+;L;UV A(50x6,5);B(50x6,5);C(50x6,5);G(50x6,5) A(L+80x6,5);B(L+80x6,5);C(L+50x6,5);G(L+80x6,5) ANO - stříbrný 42x16x18 /8 modrá 17,2 g A(UV2+80x6,5);B(UV2+80x6,5) 17,2 g 0 propiska kov WIRE 31819 metal ballpoint pen WIRE red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31819-metal-ballpoint-pen-wire.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211814-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211814-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211814-22_03.jpg 1211814-22 12 6 361 0 Stock >1000 2022-08-08 5000 8592367028640 19.90 24.08 140x10 mm hliník velkoobsahová VO T2+;L;UV A(50x6,5);B(50x6,5);C(50x6,5);G(50x6,5) A(L+80x6,5);B(L+80x6,5);C(L+50x6,5);G(L+80x6,5) ANO - stříbrný 42x16x18/8 kg modrá 42x16x18 /8 0 propiska kov WIRE 17,2 g A(UV2+80x6,5);B(UV2+80x6,5) 17,2 g 31820 propiska kov WIRE blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31820-propiska-kov-wire.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211814-44_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211814-44_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211814-44_03.jpg 1211814-44 12 176 0 Stock >100 2022-08-08 5000 2022-08-10 10000 date not confirmed 10000 8592367028657 19.90 24.08 140x10 mm hliník velkoobsahová VO T2+;L;UV A(50x6,5);B(50x6,5);C(50x6,5);G(50x6,5) A(L+80x6,5);B(L+80x6,5);C(L+50x6,5);G(L+80x6,5) ANO - stříbrný 42x16x18/8 kg modrá 42x16x18 /8 0 propiska kov WIRE 17,2 g A(UV2+80x6,5);B(UV2+80x6,5) 17,2 g 31821 metal ballpoint pen WIRE turquoise Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31821-metal-ballpoint-pen-wire.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211814-48_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211814-48_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211814-48_03.jpg 1211814-48 12 5 291 0 Stock >1000 2022-08-08 5000 8592367028664 19.90 24.08 140x10 mm hliník velkoobsahová VO T2+;L;UV A(50x6,5);B(50x6,5);C(50x6,5);G(50x6,5) A(L+80x6,5);B(L+80x6,5);C(L+50x6,5);G(L+80x6,5) ANO - stříbrný 42x16x18/8 kg modrá 42x16x18 /8 0 propiska kov WIRE 17,2 g A(UV2+80x6,5);B(UV2+80x6,5) 17,2 g 31822 metal ballpoint pen WIRE green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31822-metal-ballpoint-pen-wire.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211814-59_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211814-59_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211814-59_03.jpg 1211814-59 12 6 144 0 Stock >1000 8592367028671 19.90 24.08 140x10 mm hliník velkoobsahová VO T2+;L;UV A(50x6,5);B(50x6,5);C(50x6,5);G(50x6,5) A(L+80x6,5);B(L+80x6,5);C(L+50x6,5);G(L+80x6,5) ANO - stříbrný 42x16x18/8 kg modrá 42x16x18 /8 0 propiska kov WIRE 17,2 g A(UV2+80x6,5);B(UV2+80x6,5) 17,2 g 31823 metal ballpoint pen WIRE grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31823-metal-ballpoint-pen-wire.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211814-85_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211814-85_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211814-85_03.jpg 1211814-85 12 2 847 0 Stock >1000 2022-08-08 5000 8592367028688 19.90 24.08 140x10 mm hliník velkoobsahová VO T2+;L;UV A(50x6,5);B(50x6,5);C(50x6,5);G(50x6,5) A(L+80x6,5);B(L+80x6,5);C(L+50x6,5);G(L+80x6,5) ANO - stříbrný 42x16x18/8 kg modrá 42x16x18 /8 0 propiska kov WIRE 17,2 g A(UV2+80x6,5);B(UV2+80x6,5) 17,2 g 31824 metal ballpoint pen WIRE gold Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/31824-metal-ballpoint-pen-wire.html https://www.adorepen.eu/images/products/1211814-92_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1211814-92_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1211814-92_03.jpg 1211814-92 12 3 006 0 Stock >1000 2022-08-08 5000 8592367028695 19.90 24.08 140x10 mm hliník velkoobsahová VO T2+;L;UV A(50x6,5);B(50x6,5);C(50x6,5);G(50x6,5) A(L+80x6,5);B(L+80x6,5);C(L+50x6,5);G(L+80x6,5) ANO - stříbrný modrá 42x16x18 /8 0 propiska kov WIRE 17,2 g A(UV2+80x6,5);B(UV2+80x6,5) 17,2 g 28489 Metal ballpoint pen ZERA red Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28489-metal-ballpoint-pen-zera.html https://www.adorepen.eu/images/products/1217271-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1217271-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1217271-22_03.jpg 1217271-22 12 0 0 Stock >1 2022-09-10 5000 date not confirmed 10000 8592367028718 19.90 24.08 144x10 mm hliník X20 50/500 T2+;L;UV T2+ (max 2barvy) ANO - stříbrný A(50x 6,5);B(50x 6,5);C(50x 6,5);G(50x 6,5) A(L+80x 6,5);B(L+80x 6,5);C(L+50x 6,5);G(L+80x 6,5) modrá X-20 (106mm) 42×16×18 / 7kg 0 propiska kov ZERA 11,9 g A(UV2+80x 6,5);B(UV2+80x 6,5) 11,9 g 28490 Metal ballpoint pen ZERA blue Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28490-metal-ballpoint-pen-zera.html https://www.adorepen.eu/images/products/1217271-42_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1217271-42_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1217271-42_03.jpg 1217271-42 12 0 0 Stock >1 2022-09-10 10000 date not confirmed 10000 8592367028725 19.90 24.08 144x10 mm hliník X20 50/500 T2+;L;UV T2+ (max 2barvy) ANO - stříbrný A(50x 6,5);B(50x 6,5);C(50x 6,5);G(50x 6,5) A(L+80x 6,5);B(L+80x 6,5);C(L+50x 6,5);G(L+80x 6,5) modrá X-20 (106mm) 42×16×18 / 7kg 0 propiska kov ZERA 11,9 g A(UV2+80x 6,5);B(UV2+80x 6,5) 11,9 g 28491 Metal ballpoint pen ZERA green Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28491-metal-ballpoint-pen-zera.html https://www.adorepen.eu/images/products/1217271-52_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1217271-52_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1217271-52_03.jpg 1217271-52 12 8 582 0 Stock >1000 2022-09-10 5000 8592367028732 19.90 24.08 144x10 mm hliník X20 50/500 T2+;L;UV T2+ (max 2barvy) ANO - stříbrný A(50x 6,5);B(50x 6,5);C(50x 6,5);G(50x 6,5) A(L+80x 6,5);B(L+80x 6,5);C(L+50x 6,5);G(L+80x 6,5) modrá X-20 (106mm) 42×16×18 / 7kg 11,9 g 0 propiska kov ZERA 11,9 g A(UV2+80x 6,5);B(UV2+80x 6,5) 28492 Metal ballpoint pen ZERA black Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28492-metal-ballpoint-pen-zera.html https://www.adorepen.eu/images/products/1217271-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1217271-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1217271-80_03.jpg 1217271-80 12 829 0 Stock >100 2022-09-10 10000 8592367028787 19.90 24.08 144x10 mm hliník X20 50/500 T2+;L;UV T2+ (max 2barvy) ANO - stříbrný A(50x 6,5);B(50x 6,5);C(50x 6,5);G(50x 6,5) A(L+80x 6,5);B(L+80x 6,5);C(L+50x 6,5);G(L+80x 6,5) modrá X-20 (106mm) 42×16×18 / 7kg 0 propiska kov ZERA 11,9 g A(UV2+80x 6,5);B(UV2+80x 6,5) 11,9 g 28493 Metal ballpoint pen ZERA grey Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28493-metal-ballpoint-pen-zera.html https://www.adorepen.eu/images/products/1217271-85_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1217271-85_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1217271-85_03.jpg 1217271-85 12 113 0 Stock >100 2022-09-10 5000 date not confirmed 10000 8592367028756 19.90 24.08 144x10 mm hliník X20 50/500 T2+;L;UV T2+ (max 2barvy) ANO - stříbrný A(50x 6,5);B(50x 6,5);C(50x 6,5);G(50x 6,5) A(L+80x 6,5);B(L+80x 6,5);C(L+50x 6,5);G(L+80x 6,5) modrá X-20 (106mm) 42×16×18 / 7kg 0 propiska kov ZERA 11,9 g A(UV2+80x 6,5);B(UV2+80x 6,5) 11,9 g 28494 Metal ballpoint pen ZERA silver Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28494-metal-ballpoint-pen-zera.html https://www.adorepen.eu/images/products/1217271-91_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1217271-91_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1217271-91_03.jpg 1217271-91 12 9 349 0 Stock >1000 8592367028763 19.90 24.08 144x10 mm hliník X20 50/500 T2+;L;UV T2+ (max 2barvy) ANO - stříbrný A(50x 6,5);B(50x 6,5);C(50x 6,5);G(50x 6,5) A(L+80x 6,5);B(L+80x 6,5);C(L+50x 6,5);G(L+80x 6,5) modrá X-20 (106mm) 42×16×18 / 7kg 11,9 g 0 propiska kov ZERA 11,9 g A(UV2+80x 6,5);B(UV2+80x 6,5) 28495 Metal ballpoint pen ZERA gold Metal Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/metal-ballpoint-pens/28495-metal-ballpoint-pen-zera.html https://www.adorepen.eu/images/products/1217271-92_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1217271-92_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1217271-92_03.jpg 1217271-92 12 7 965 0 Stock >1000 8592367028770 19.90 24.08 144x10 mm hliník X20 50/500 T2+;L;UV T2+ (max 2barvy) ANO - stříbrný A(50x 6,5);B(50x 6,5);C(50x 6,5);G(50x 6,5) A(L+80x 6,5);B(L+80x 6,5);C(L+50x 6,5);G(L+80x 6,5) modrá X-20 (106mm) 42×16×18 / 7kg 11,9 g 0 propiska kov ZERA 11,9 g A(UV2+80x 6,5);B(UV2+80x 6,5) 70593 Recycled paper / straw ballpoint pen CARTI orange orange NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/70593-recycled-paper--straw-ballpoint-pen-carti-orange.html https://www.adorepen.eu/images/products/1117950-19_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1117950-19_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1117950-19_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1117950.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1117950_06.jpg 1117950-19 12 13 394 0 Stock >10000 8592367029265 6.80 8.23 papír 140x10 mm oranžová 7,5 g 47,5x31x20 / 10,5kg X-20 (106mm) VO T1;UV A(50x6);B(50x6);G(50x6);C(40x6);F(35x5) A(UV1+50x6);B(UV1+50x6);F(UV2+35x5) 48293 Eco Ballpoint pen CARTI red NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/48293-eco-ballpoint-pen-carti.html https://www.adorepen.eu/images/products/1117950-20_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1117950-20_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1117950-20_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1117950.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1117950_06.jpg 1117950-20 12 10 160 0 Stock >10000 8592367028015 6.80 8.23 140x10 mm T1 30x6 mm 50/1000 VO 47,5x31x20 / 10,5kg oranžová T1;UV A(50x6);B(50x6);G(50x6);C(40x6);F(35x5) X-20 (106mm) 50x6 mm papír A(UV1+50x6);B(UV1+50x6);F(UV2+35x5) 0 propiska papírová CARTI 7,5 g 7,5 g 48295 Eco Ballpoint pen CARTI blue NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/48295-eco-ballpoint-pen-carti.html https://www.adorepen.eu/images/products/1117950-40_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1117950-40_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1117950-40_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1117950.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1117950_06.jpg 1117950-40 12 21 630 0 Stock >10000 2022-07-22 10000 8592367028022 6.80 8.23 140x10 mm T1 30x6 mm 50/1000 VO 47,5x31x20 / 10,5kg oranžová T1;UV A(50x6);B(50x6);G(50x6);C(40x6);F(35x5) X-20 (106mm) 50x6 mm papír A(UV1+50x6);B(UV1+50x6);F(UV2+35x5) 0 propiska papírová CARTI 7,5 g 7,5 g 48297 Eco ballpoint pen CARTI light green NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/48297-eco-ballpoint-pen-carti.html https://www.adorepen.eu/images/products/1117950-58_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1117950-58_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1117950-58_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1117950.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1117950_06.jpg 1117950-58 12 7 198 0 Stock >1000 2022-07-22 10000 8592367028039 6.80 8.23 140x10 mm T1 30x6 mm 50/1000 VO 47,5x31x20 / 10,5kg oranžová T1;UV A(50x6);B(50x6);G(50x6);C(40x6);F(35x5) X-20 (106mm) 50x6 mm papír A(UV1+50x6);B(UV1+50x6);F(UV2+35x5) 0 propiska papírová CARTI 7,5 g 7,5 g 48299 Eco ballpoint pen CARTI natural NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/48299-eco-ballpoint-pen-carti.html https://www.adorepen.eu/images/products/1117950-69_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1117950-69_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1117950-69_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1117950.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1117950_06.jpg 1117950-69 12 0 0 Stock >1 2022-07-22 2000 8592367028046 6.80 8.23 140x10 mm T1 30x6 mm 50/1000 VO 47,5x31x20 / 10,5kg oranžová T1;UV A(50x6);B(50x6);G(50x6);C(40x6);F(35x5) X-20 (106mm) 50x6 mm papír A(UV1+50x6);B(UV1+50x6);F(UV2+35x5) 0 propiska papírová CARTI 7,5 g 7,5 g 70594 propiska papírová CARTI black NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/70594-propiska-papirova-carti.html https://www.adorepen.eu/images/products/1117950-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1117950-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1117950-80_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1117950.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1117950_06.jpg 1117950-80 12 14 499 0 Stock >10000 8592367029630 6.80 8.23 papír 140x10 mm oranžová 7,5 g 47,5x31x20 / 10,5kg X-20 (106mm) VO T1;UV A(50x6);B(50x6);G(50x6);C(40x6);F(35x5) A(UV1+50x6);B(UV1+50x6);F(UV2+35x5) 48301 Paper ballpoint pen VIRON METALIC orange NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/48301-paper-ballpoint-pen-viron-metalic.html https://www.adorepen.eu/images/products/1117956-18_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1117956-18_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1117956-18_03.jpg 1117956-18 12 19 218 0 Stock >10000 8592367026950 6.50 7.87 140x11 mm T1 30x6 mm 50/1000 VO 47,5x31x20 / 10,5kg oranžová T1;UV A(50x6);B(50x6);G(50x6);C(40x6);F(25x3) X-20 (106mm) 50x6 mm papír A(UV1+70x6);B(UV1+70x6) 0 propiska papírová VIRON METALIC 5,3 g 5,3 g 55001 Paper ballpoint pen VIRON METALIC red NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/55001-paper-ballpoint-pen-viron-metalic.html https://www.adorepen.eu/images/products/1117956-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1117956-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1117956-22_03.jpg 1117956-22 12 14 744 0 Stock >10000 2022-07-21 10000 8592367025687 6.50 7.87 T1 30x6 mm 140x11 mm 50/1000 VO 47,5x31x20 / 10,5kg oranžová T1;UV A(50x6);B(50x6);G(50x6);C(40x6);F(25x3) X-20 (106mm) 50x6 mm papír A(UV1+70x6);B(UV1+70x6) 0 propiska papírová VIRON METALIC 5,3 g 5,3 g 55002 Paper ballpoint pen VIRON METALIC blue NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/55002-paper-ballpoint-pen-viron-metalic.html https://www.adorepen.eu/images/products/1117956-44_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1117956-44_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1117956-44_03.jpg 1117956-44 12 42 215 0 Stock >10000 8592367025694 6.50 7.87 T1 30x6 mm 50/1000 VO 47,5x31x20 / 10,5kg oranžová T1;UV A(50x6);B(50x6);G(50x6);C(40x6);F(25x3) X-20 (106mm) 50x6 mm papír 140x11 mm A(UV1+70x6);B(UV1+70x6) 0 propiska papírová VIRON METALIC 5,3 g 5,3 g 48303 Paper ballpoint pen VIRON METALIC turquoise NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/48303-paper-ballpoint-pen-viron-metalic.html https://www.adorepen.eu/images/products/1117956-48_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1117956-48_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1117956-48_03.jpg 1117956-48 12 21 275 0 Stock >10000 8592367026967 6.50 7.87 140x11 mm T1 30x6 mm 50/1000 VO 47,5x31x20 / 10,5kg oranžová T1;UV A(50x6);B(50x6);G(50x6);C(40x6);F(25x3) X-20 (106mm) 50x6 mm papír A(UV1+70x6);B(UV1+70x6) 0 propiska papírová VIRON METALIC 5,3 g 5,3 g 55003 Paper ballpoint pen VIRON METALIC green NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/55003-paper-ballpoint-pen-viron-metalic.html https://www.adorepen.eu/images/products/1117956-54_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1117956-54_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1117956-54_03.jpg 1117956-54 12 22 775 0 Stock >10000 2022-07-21 10000 8592367025700 6.50 7.87 140x11 mm T1 30x6 mm 50/1000 VO 47,5x31x20 / 10,5kg oranžová T1;UV A(50x6);B(50x6);G(50x6);C(40x6);F(25x3) X-20 (106mm) 50x6 mm papír A(UV1+70x6);B(UV1+70x6) 0 propiska papírová VIRON METALIC 5,3 g 5,3 g 31323 Paper ballpoint pen VIRON METALIC black NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/31323-paper-ballpoint-pen-viron-metalic.html https://www.adorepen.eu/images/products/1117956-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1117956-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1117956-80_03.jpg 1117956-80 12 24 969 0 Stock >10000 2022-07-21 10000 8592367023621 6.50 7.87 140x11 mm T1 30x6 mm 50/1000 VO 47,5x31x20 / 10,5kg oranžová T1;UV A(50x6);B(50x6);G(50x6);C(40x6);F(25x3) X-20 (106mm) 50x6 mm papír A(UV1+70x6);B(UV1+70x6) 0 propiska papírová VIRON METALIC 5,3 g 5,3 g 31324 Paper ballpoint pen VIRON METALIC silver NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/31324-paper-ballpoint-pen-viron-metalic.html https://www.adorepen.eu/images/products/1117956-91_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1117956-91_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1117956-91_03.jpg 1117956-91 12 25 843 0 Stock >10000 2022-07-21 10000 8592367023638 6.50 7.87 140x11 mm T1 30x6 mm 50/1000 VO 47,5x31x20 / 10,5kg oranžová T1;UV A(50x6);B(50x6);G(50x6);C(40x6);F(25x3) X-20 (106mm) 50x6 mm papír A(UV1+70x6);B(UV1+70x6) 0 propiska papírová VIRON METALIC 5,3 g 5,3 g 70679 Paper ballpoint pen VIRON METALIC white white NATUR PRODUCTS https://www.adorepen.eu/cz/eshop/natur-products/70679-paper-ballpoint-pen-viron-metalic-white.html https://www.adorepen.eu/images/products/1117956-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1117956-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1117956-99_03.jpg 1117956-99 12 25 141 0 Stock >10000 8592367029272 6.50 7.87 papír 140x11 mm oranžová 5,3 g 47,5x31x20 / 10,5kg X-20 (106mm) VO T1;UV A(50x6);B(50x6);G(50x6);C(40x6);F(25x3) A(UV1+70x6);B(UV1+70x6) 70774 plastic ballpoint pen 2 in 1 BARNA blue Touch and Multifuntional Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/touch-multifuntional-pens/70774-plastic-ballpoint-pen-2-1-barna.html https://www.adorepen.eu/images/products/1720880-44_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1720880-44_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1720880-44_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1720880-44_04.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1720880-44_05.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1720880-44_06.jpg 1720880-44 12 5 720 0 Stock >1000 8592367025526 7.90 9.56 plast 140x12 mm oranžová 8,5 g 47x30x20 / 10kg X-20 (88mm) bez křidélek DUO T1 G(35x7);F(20x5) 19324 plastic ballpoint pen 2 in 1 BARNA white Touch and Multifuntional Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/touch-multifuntional-pens/19324-plastic-ballpoint-pen-2-1-barna.html https://www.adorepen.eu/images/products/1720880-99_01.jpg 1720880-99 12 6 450 0 Stock >1000 8592367007003 7.90 9.56 140x12 mm 20x5 mm 50/1000 X-20 (88mm) bez křidélek 35x7 mm plast T1 DUO 47x30x20 / 10kg oranžová T1 G(35x7);F(20x5) 8,5 g 0 propiska plast 2v1 BARNA 8,5 g 22597 Plastic Ballpoint pen SARNO 3 in 1 blue Touch and Multifuntional Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/touch-multifuntional-pens/22597-plastic-ballpoint-pen-sarno-3-1.html https://www.adorepen.eu/images/products/1718530-44_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1718530-44_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1718530-44_03.jpg 1718530-44 12 13 400 0 Stock >10000 8592367022785 15.90 19.24 50x6 mm plast 30x3 mm 50/1000 149x11 mm X-20 (88mm) bez křidélek T1 T1 A(45x6,5);B(45x6,5);G(45x6,5) 42x32x20 /9,5kg oranžová X20 0 propiska plast 3v1 SARNO 8,7 g 8,7 g 22599 Plastic Ballpoint pen SARNO 3 in 1 silver Touch and Multifuntional Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/touch-multifuntional-pens/22599-plastic-ballpoint-pen-sarno-3-1.html https://www.adorepen.eu/images/products/1718530-91_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1718530-91_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1718530-91_03.jpg 1718530-91 12 11 271 0 Stock >10000 8592367022792 15.90 19.24 50x6 mm plast 30x3 mm 50/1000 149x11 mm X-20 (88mm) bez křidélek T1 T1 A(45x6,5);B(45x6,5);G(45x6,5) 42x32x20 /9,5kg oranžová X20 0 propiska plast 3v1 SARNO 8,7 g 8,7 g 64356 Plastic ballpoint pen ARESTA yellow yellow Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/64356-plastic-ballpoint-pen-aresta-yellow.html https://www.adorepen.eu/images/products/1100685-10_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1100685-10_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1100685-10_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1100685.jpg 1100685-10 12 7 995 0 Stock >1000 2022-07-28 10000 8592367028916 13.50 16.34 A(40x6,8);B(40x6,8);C(45x6,8);D(45x6,8);E(45x6,8);G(40x6,8); F(P12+9x12); plast VO velkoobsahová 145x11 mm oranžová A(UV1+40x6,8);B(UV1+40x6,8);D(UV1+45x6,8);E(UV1+45x6,8); T1;E;UV 0 propiska plast ARESTA 11,2 g 48x32x22 / 10kg 11,2 g 64357 Plastic ballpoint pen ARESTA orange orange Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/64357-plastic-ballpoint-pen-aresta-orange.html https://www.adorepen.eu/images/products/1100685-19_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1100685-19_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1100685-19_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1100685.jpg 1100685-19 12 12 632 0 Stock >10000 8592367028923 13.50 16.34 A(40x6,8);B(40x6,8);C(45x6,8);D(45x6,8);E(45x6,8);G(40x6,8); F(P12+9x12); plast VO velkoobsahová 145x11 mm oranžová A(UV1+40x6,8);B(UV1+40x6,8);D(UV1+45x6,8);E(UV1+45x6,8); T1;E;UV 0 propiska plast ARESTA 11,2 g 48x32x22 / 10kg 11,2 g 64358 Plastic ballpoint pen ARESTA pink pink Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/64358-plastic-ballpoint-pen-aresta-pink.html https://www.adorepen.eu/images/products/1100685-34_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1100685-34_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1100685-34_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1100685.jpg 1100685-34 12 8 996 0 Stock >1000 2022-07-28 10000 8592367028930 13.50 16.34 A(40x6,8);B(40x6,8);C(45x6,8);D(45x6,8);E(45x6,8);G(40x6,8); F(P12+9x12); plast VO velkoobsahová 145x11 mm oranžová A(UV1+40x6,8);B(UV1+40x6,8);D(UV1+45x6,8);E(UV1+45x6,8); T1;E;UV 0 propiska plast ARESTA 11,2 g 48x32x22 / 10kg 11,2 g 64359 Plastic ballpoint pen ARESTA purple purple Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/64359-plastic-ballpoint-pen-aresta-purple.html https://www.adorepen.eu/images/products/1100685-35_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1100685-35_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1100685-35_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1100685.jpg 1100685-35 12 8 945 0 Stock >1000 8592367028947 13.50 16.34 A(40x6,8);B(40x6,8);C(45x6,8);D(45x6,8);E(45x6,8);G(40x6,8); F(P12+9x12); plast VO velkoobsahová 145x11 mm oranžová A(UV1+40x6,8);B(UV1+40x6,8);D(UV1+45x6,8);E(UV1+45x6,8); T1;E;UV 0 propiska plast ARESTA 11,2 g 48x32x22 / 10kg 11,2 g 64360 Plastic ballpoint pen ARESTA blue blue Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/64360-plastic-ballpoint-pen-aresta-blue.html https://www.adorepen.eu/images/products/1100685-42_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1100685-42_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1100685-42_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1100685.jpg 1100685-42 12 6 581 0 Stock >1000 2022-07-28 10000 8592367028954 13.50 16.34 A(40x6,8);B(40x6,8);C(45x6,8);D(45x6,8);E(45x6,8);G(40x6,8); F(P12+9x12); plast VO velkoobsahová 145x11 mm oranžová A(UV1+40x6,8);B(UV1+40x6,8);D(UV1+45x6,8);E(UV1+45x6,8); T1;E;UV 0 propiska plast ARESTA 11,2 g 48x32x22 / 10kg 11,2 g 64361 Plastic ballpoint pen ARESTA green green Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/64361-plastic-ballpoint-pen-aresta-green.html https://www.adorepen.eu/images/products/1100685-57_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1100685-57_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1100685-57_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1100685.jpg 1100685-57 12 15 004 0 Stock >10000 8592367028961 13.50 16.34 A(40x6,8);B(40x6,8);C(45x6,8);D(45x6,8);E(45x6,8);G(40x6,8); F(P12+9x12); plast VO velkoobsahová 145x11 mm oranžová A(UV1+40x6,8);B(UV1+40x6,8);D(UV1+45x6,8);E(UV1+45x6,8); T1;E;UV 0 propiska plast ARESTA 11,2 g 48x32x22 / 10kg 11,2 g 18143 plastic ballpoint pen BONA black Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18143-plastic-ballpoint-pen-bona.html https://www.adorepen.eu/images/products/1121605-80-03.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1121605-80_01.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1121605-80_02.jpg 1121605-80 12 7 958 0 Stock >1000 8592367018184 9.90 11.98 X-20 (106mm) 35x5 mm plast T1 146x10 mm 50/1000 X20 42x31x18 / 10kg oranžová T1;UV A(35x5);B(35x5);G(35x5);C(45x5);D(45x5);E(45x5) A(UV1+35x5);B(UV1+35x5);E(UV1+45x5);D(UV1+45x5) 0 propiska plast BONA 9,2 g 9,2 g 18142 plastic ballpoint pen BONA white Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18142-plastic-ballpoint-pen-bona.html https://www.adorepen.eu/images/products/1121605-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1121605-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1121605-99_03.jpg 1121605-99 12 10 952 0 Stock >10000 date not confirmed 15000 8592367018191 9.90 11.98 X-20 (106mm) 35x5 mm plast T1 146x10 mm 50/1000 X20 42x31x18 / 10kg oranžová T1;UV A(35x5);B(35x5);G(35x5);C(45x5);D(45x5);E(45x5) A(UV1+35x5);B(UV1+35x5);E(UV1+45x5);D(UV1+45x5) 9,2 g 0 propiska plast BONA 9,2 g 24858 plastic ballpoint pen BONA gold black Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/24858-plastic-ballpoint-pen-bona-gold.html https://www.adorepen.eu/images/products/1121606-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1121606-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1121606-80_03.jpg 1121606-80 12 4 901 0 Stock >1000 8592367023225 9.90 11.98 X-20 (106mm) 35x5 mm plast T1 X20 42x31x18 / 10kg oranžová T1;UV A(35x5);B(35x5);G(35x5);C(45x5);D(45x5);E(45x5) 146x10 mm 50/1000 A(UV1+35x5);B(UV1+35x5);E(UV1+45x5);D(UV1+45x5) 0 propiska plast BONA GOLD 9,2 g 9,2 g 24859 plastic ballpoint pen BONA gold white Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/24859-plastic-ballpoint-pen-bona-gold.html https://www.adorepen.eu/images/products/1121606-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1121606-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1121606-99_03.jpg 1121606-99 12 6 211 0 Stock >1000 8592367023232 9.90 11.98 X-20 (106mm) 35x5 mm plast T1 X20 42x31x18 / 10kg oranžová T1;UV A(35x5);B(35x5);G(35x5);C(45x5);D(45x5);E(45x5) 146x10 mm 50/1000 A(UV1+35x5);B(UV1+35x5);E(UV1+45x5);D(UV1+45x5) 0 propiska plast BONA GOLD 9,2 g 9,2 g 24833 Plastic ballpoint pen BRILA red Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/24833-plastic-ballpoint-pen-brila.html https://www.adorepen.eu/images/products/1186170-24_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1186170-24_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1186170-24_03.jpg 1186170-24 12 196 0 Stock >100 date not confirmed 20000 8592367023249 9.90 11.98 140x11 mm plast X20 X-20 (106mm) 50/1000 43x31x18 / 8,5 kg T1;UV A(35x6);B(35x6);G(35x6);C(40x6);D(40x6);E(40x6);F(30x4,5) T1 40x6 mm oranžová A(UV1+35x6);B(UV1+35x6);D(UV1+40x6);E(UV1+40x6) 0 propiska plast BRILA 7,3 g 7,3 g 24834 Plastic ballpoint pan BRILA pink Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/24834-plastic-ballpoint-pan-brila.html https://www.adorepen.eu/images/products/1186170-30_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1186170-30_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1186170-30_03.jpg 1186170-30 12 7 085 0 Stock >1000 date not confirmed 10000 8592367023256 9.90 11.98 140x11 mm plast X20 X-20 (106mm) 50/1000 43x31x18 / 8,5 kg T1;UV A(35x6);B(35x6);G(35x6);C(40x6);D(40x6);E(40x6);F(30x4,5) T1 40x6 mm oranžová A(UV1+35x6);B(UV1+35x6);D(UV1+40x6);E(UV1+40x6) 0 propiska plast BRILA 7,3 g 7,3 g 24835 Plastic ballpoint pan BRILA pink Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/24835-plastic-ballpoint-pan-brila.html https://www.adorepen.eu/images/products/1186170-34_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1186170-34_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1186170-34_03.jpg 1186170-34 12 4 402 0 Stock >1000 date not confirmed 10000 8592367023263 9.90 11.98 140x11 mm plast X20 X-20 (106mm) 50/1000 43x31x18 / 8,5 kg T1;UV A(35x6);B(35x6);G(35x6);C(40x6);D(40x6);E(40x6);F(30x4,5) T1 40x6 mm oranžová A(UV1+35x6);B(UV1+35x6);D(UV1+40x6);E(UV1+40x6) 0 propiska plast BRILA 7,3 g 7,3 g 24836 Plastic ballpoint pan BRILA blue Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/24836-plastic-ballpoint-pan-brila.html https://www.adorepen.eu/images/products/1186170-44_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1186170-44_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1186170-44_03.jpg 1186170-44 12 129 0 Stock >100 date not confirmed 25000 8592367023270 9.90 11.98 140x11 mm plast X20 X-20 (106mm) 50/1000 43x31x18 / 8,5 kg T1;UV A(35x6);B(35x6);G(35x6);C(40x6);D(40x6);E(40x6);F(30x4,5) T1 40x6 mm oranžová A(UV1+35x6);B(UV1+35x6);D(UV1+40x6);E(UV1+40x6) 0 propiska plast BRILA 7,3 g 7,3 g 24837 Plastic ballpoint pan BRILA turquoise Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/24837-plastic-ballpoint-pan-brila.html https://www.adorepen.eu/images/products/1186170-48_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1186170-48_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1186170-48_03.jpg 1186170-48 12 12 333 0 Stock >10000 date not confirmed 10000 8592367023287 9.90 11.98 140x11 mm plast X20 X-20 (106mm) 50/1000 43x31x18 / 8,5 kg T1;UV A(35x6);B(35x6);G(35x6);C(40x6);D(40x6);E(40x6);F(30x4,5) T1 40x6 mm oranžová A(UV1+35x6);B(UV1+35x6);D(UV1+40x6);E(UV1+40x6) 0 propiska plast BRILA 7,3 g 7,3 g 24838 Plastic ballpoint pan BRILA green Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/24838-plastic-ballpoint-pan-brila.html https://www.adorepen.eu/images/products/1186170-52_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1186170-52_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1186170-52_03.jpg 1186170-52 12 5 325 0 Stock >1000 date not confirmed 15000 8592367023294 9.90 11.98 140x11 mm plast X20 X-20 (106mm) 50/1000 43x31x18 / 8,5 kg T1;UV A(35x6);B(35x6);G(35x6);C(40x6);D(40x6);E(40x6);F(30x4,5) T1 40x6 mm oranžová A(UV1+35x6);B(UV1+35x6);D(UV1+40x6);E(UV1+40x6) 0 propiska plast BRILA 7,3 g 7,3 g 24839 Plastic ballpoint pan BRILA light green Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/24839-plastic-ballpoint-pan-brila.html https://www.adorepen.eu/images/products/1186170-58_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1186170-58_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1186170-58_03.jpg 1186170-58 12 15 530 0 Stock >10000 8592367023300 9.90 11.98 140x11 mm plast X20 X-20 (106mm) 50/1000 43x31x18 / 8,5 kg T1;UV A(35x6);B(35x6);G(35x6);C(40x6);D(40x6);E(40x6);F(30x4,5) T1 40x6 mm oranžová A(UV1+35x6);B(UV1+35x6);D(UV1+40x6);E(UV1+40x6) 0 propiska plast BRILA 7,3 g 7,3 g 24840 Plastic ballpoint pan BRILA grey Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/24840-plastic-ballpoint-pan-brila.html https://www.adorepen.eu/images/products/1186170-85_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1186170-85_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1186170-85_03.jpg 1186170-85 12 118 0 Stock >100 date not confirmed 20000 8592367023317 9.90 11.98 140x11 mm plast X20 X-20 (106mm) 50/1000 43x31x18 / 8,5 kg T1;UV A(35x6);B(35x6);G(35x6);C(40x6);D(40x6);E(40x6);F(30x4,5) T1 40x6 mm oranžová A(UV1+35x6);B(UV1+35x6);D(UV1+40x6);E(UV1+40x6) 0 propiska plast BRILA 7,3 g 7,3 g 24841 Plastick ballpoint pen BRILA silver Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/24841-plastick-ballpoint-pen-brila.html https://www.adorepen.eu/images/products/1186170-91_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1186170-91_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1186170-91_03.jpg 1186170-91 12 4 530 0 Stock >1000 date not confirmed 10000 8592367023324 9.90 11.98 140x11 mm plast X20 X-20 (106mm) 50/1000 43x31x18 / 8,5 kg T1;UV A(35x6);B(35x6);G(35x6);C(40x6);D(40x6);E(40x6);F(30x4,5) T1 40x6 mm oranžová A(UV1+35x6);B(UV1+35x6);D(UV1+40x6);E(UV1+40x6) 0 propiska plast BRILA 7,3 g 7,3 g 24842 Plastic ballpoint pan BRILA gold Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/24842-plastic-ballpoint-pan-brila.html https://www.adorepen.eu/images/products/1186170-92_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1186170-92_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1186170-92_03.jpg 1186170-92 12 27 848 0 Stock >10000 8592367023331 9.90 11.98 140x11 mm plast X20 X-20 (106mm) 50/1000 43x31x18 / 8,5 kg T1;UV A(35x6);B(35x6);G(35x6);C(40x6);D(40x6);E(40x6);F(30x4,5) T1 40x6 mm oranžová A(UV1+35x6);B(UV1+35x6);D(UV1+40x6);E(UV1+40x6) 0 propiska plast BRILA 7,3 g 7,3 g 64384 Plastic ballpoint pen CARRE yellow yellow Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/64384-plastic-ballpoint-pen-carre-yellow.html https://www.adorepen.eu/images/products/1111290-10_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1111290-10_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1111290-10_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1111290.jpg 1111290-10 12 16 398 0 Stock >10000 8592367029166 9.50 11.50 140x10 mm plast velkoobsahová VO oranžová T1;UV A(50x5,5);B(50x5,5);G(50x5,5);F(40x5); A(UV1+60x5,5);B(UV1+60x5,5);F(UV2+40x5); 0 propiska plast CARRE 9,9 g 9,9 g 64385 Plastic ballpoint pen CARRE orange orange Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/64385-plastic-ballpoint-pen-carre-orange.html https://www.adorepen.eu/images/products/1111290-17_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1111290-17_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1111290-17_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1111290.jpg 1111290-17 12 16 749 0 Stock >10000 8592367029173 9.50 11.50 140x10 mm plast velkoobsahová VO oranžová T1;UV A(50x5,5);B(50x5,5);G(50x5,5);F(40x5); A(UV1+60x5,5);B(UV1+60x5,5);F(UV2+40x5); 9,9 g 0 propiska plast CARRE 9,9 g 64386 Plastic ballpoint pen CARRE red red Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/64386-plastic-ballpoint-pen-carre-red.html https://www.adorepen.eu/images/products/1111290-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1111290-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1111290-22_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1111290.jpg 1111290-22 12 11 387 0 Stock >10000 8592367029180 9.50 11.50 140x10 mm plast velkoobsahová VO oranžová T1;UV A(50x5,5);B(50x5,5);G(50x5,5);F(40x5); A(UV1+60x5,5);B(UV1+60x5,5);F(UV2+40x5); 9,9 g 0 propiska plast CARRE 9,9 g 64387 Plastic ballpoint pen CARRE light blue ligth blue Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/64387-plastic-ballpoint-pen-carre-light-blue.html https://www.adorepen.eu/images/products/1111290-40_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1111290-40_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1111290-40_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1111290.jpg 1111290-40 12 22 701 0 Stock >10000 8592367029197 9.50 11.50 140x10 mm plast velkoobsahová VO oranžová T1;UV A(50x5,5);B(50x5,5);G(50x5,5);F(40x5); A(UV1+60x5,5);B(UV1+60x5,5);F(UV2+40x5); 0 propiska plast CARRE 9,9 g 9,9 g 64388 Plastic ballpoint pen CARRE blue blue Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/64388-plastic-ballpoint-pen-carre-blue.html https://www.adorepen.eu/images/products/1111290-44_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1111290-44_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1111290-44_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1111290.jpg 1111290-44 12 18 848 0 Stock >10000 8592367029203 9.50 11.50 140x10 mm plast velkoobsahová VO oranžová T1;UV A(50x5,5);B(50x5,5);G(50x5,5);F(40x5); A(UV1+60x5,5);B(UV1+60x5,5);F(UV2+40x5); 0 propiska plast CARRE 9,9 g 9,9 g 65314 Plastic ballpoint pen CARRE green Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/65314-plastic-ballpoint-pen-carre.html https://www.adorepen.eu/images/products/1111290-52_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1111290-52_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1111290-52_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1111290.jpg 1111290-52 12 16 892 0 Stock >10000 8592367029210 9.50 11.50 140x10 mm plast velkoobsahová VO oranžová T1;UV A(50x5,5);B(50x5,5);G(50x5,5);F(40x5); A(UV1+60x5,5);B(UV1+60x5,5);F(UV2+40x5); 9,9 g 64389 Plastic ballpoint pen CARRE light green light green Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/64389-plastic-ballpoint-pen-carre-light-green.html https://www.adorepen.eu/images/products/1111290-58_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1111290-58_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1111290-58_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1111290.jpg 1111290-58 12 5 874 0 Stock >1000 8592367029555 9.50 11.50 140x10 mm plast velkoobsahová VO oranžová T1;UV A(50x5,5);B(50x5,5);G(50x5,5);F(40x5); A(UV1+60x5,5);B(UV1+60x5,5);F(UV2+40x5); 0 propiska plast CARRE 9,9 g 9,9 g 64390 Plastic ballpoint pen CARRE grey grey Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/64390-plastic-ballpoint-pen-carre-grey.html https://www.adorepen.eu/images/products/1111290-88_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1111290-88_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1111290-88_03.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/groups/1111290.jpg 1111290-88 12 17 056 0 Stock >10000 8592367029227 9.50 11.50 140x10 mm plast velkoobsahová VO oranžová T1;UV A(50x5,5);B(50x5,5);G(50x5,5);F(40x5); A(UV1+60x5,5);B(UV1+60x5,5);F(UV2+40x5); propiska plast CARRE 9,9 g 0 9,9 g 18449 plastic ballpoint pen COLO red Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18449-plastic-ballpoint-pen-colo.html https://www.adorepen.eu/images/products/1180118-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1180118-22_03.jpg 1180118-22 12 3 488 0 Stock >1000 date not confirmed 10000 8592367021146 9.50 11.50 X20 53x31x20 / 11,5kg oranžová T1;E;UV G(50x6,5);C(15x5);F(20x6,5);F2(prum.13,5) 50x6,5 F2(colo14+prum.13,5) GABRIELIS 142x11 mm X-20 (106mm) plast T1 20x6,5 mm 50/1000 F(UV2+20x6,5);F2(UV2+prum.13,5) 0 propiska plast COLO 9,3 g 9,3 g 18448 plastic ballpoint pen COLO blue Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18448-plastic-ballpoint-pen-colo.html https://www.adorepen.eu/images/products/1180118-42_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1180118-42_03.jpg 1180118-42 12 2 743 0 Stock >1000 8592367021153 9.50 11.50 X20 53x31x20 / 11,5kg oranžová T1;E;UV G(50x6,5);C(15x5);F(20x6,5);F2(prum.13,5) 50x6,5 prum.13,5 F2(colo14+prum.13,5) GABRIELIS 142x11 mm X-20 (106mm) plast T1 20x6,5 mm 44x14 mm 50/1000 F(UV2+20x6,5);F2(UV2+prum.13,5) 0 propiska plast COLO 9,3 g 9,3 g 18447 plastic ballpoint pen COLO green Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18447-plastic-ballpoint-pen-colo.html https://www.adorepen.eu/images/products/1180118-52_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1180118-52_03.jpg 1180118-52 12 9 849 0 Stock >1000 8592367021160 9.50 11.50 X20 53x31x20 / 11,5kg oranžová T1;E;UV G(50x6,5);C(15x5);F(20x6,5);F2(prum.13,5) 50x6,5 prum.13,5 F2(colo14+prum.13,5) GABRIELIS 142x11 mm X-20 (106mm) plast T1 20x6,5 mm 44x14 mm 50/1000 F(UV2+20x6,5);F2(UV2+prum.13,5) 0 propiska plast COLO 9,3 g 9,3 g 18446 plastic ballpoint pen COLO white Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18446-plastic-ballpoint-pen-colo.html https://www.adorepen.eu/images/products/1180118-99_01.jpg 1180118-99 12 6 224 0 Stock >1000 8592367021177 9.50 11.50 X20 53x31x20 / 11,5kg oranžová T1;E;UV G(50x6,5);C(15x5);F(20x6,5);F2(prum.13,5) 50x6,5 prum.13,5 F2(colo14+prum.13,5) GABRIELIS 142x11 mm X-20 (106mm) plast T1 20x6,5 mm 44x14 mm 50/1000 F(UV2+20x6,5);F2(UV2+prum.13,5) 0 propiska plast COLO 9,3 g 9,3 g 31774 Plastic ballpoint pen COLO red Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/31774-plastic-ballpoint-pen-colo.html https://www.adorepen.eu/images/products/1180118-24_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1180118-24_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1180118-24_03.jpg 1180118-24 12 4 721 0 Stock >1000 8592367025885 9.50 11.50 X20 53x31x20 / 11,5kg oranžová T1;E;UV G(50x6,5);C(15x5);F(20x6,5);F2(prum.13,5) 50x6,5 prum.13,5 F2(colo14+prum.13,5) F(UV2+20x6,5);F2(UV2+prum.13,5) GABRIELIS 142x11 mm X-20 (106mm) plast T1 20x6,5 mm 44x14 mm 50/1000 9,3 g 0 propiska plast COLO plnobarevná 9,3 g 31775 EN Plastic ballpoint pen COLO blue Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/31775-en-plastic-ballpoint-pen-colo.html https://www.adorepen.eu/images/products/1180118-44_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1180118-44_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1180118-44_03.jpg 1180118-44 12 29 0 Stock >10 date not confirmed 10000 8592367025892 9.50 11.50 X20 53x31x20 / 11,5kg oranžová T1;E;UV G(50x6,5);C(15x5);F(20x6,5);F2(prum.13,5) 50x6,5 prum.13,5 F2(colo14+prum.13,5) F(UV2+20x6,5);F2(UV2+prum.13,5) GABRIELIS 142x11 mm X-20 (106mm) plast T1 20x6,5 mm 44x14 mm 50/1000 9,3 g 0 propiska plast COLO plnobarevná 9,3 g 31776 Plastic ballpoint pen COLO green Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/31776-plastic-ballpoint-pen-colo.html https://www.adorepen.eu/images/products/1180118-54_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1180118-54_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1180118-54_03.jpg 1180118-54 12 7 747 0 Stock >1000 8592367025908 9.50 11.50 X20 53x31x20 / 11,5kg oranžová T1;E;UV G(50x6,5);C(15x5);F(20x6,5);F2(prum.13,5) 50x6,5 prum.13,5 F2(colo14+prum.13,5) F(UV2+20x6,5);F2(UV2+prum.13,5) GABRIELIS 142x11 mm X-20 (106mm) plast T1 20x6,5 mm 44x14 mm 50/1000 9,3 g 0 propiska plast COLO plnobarevná 9,3 g 31777 Plastic ballpoint pen COLO black Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/31777-plastic-ballpoint-pen-colo.html https://www.adorepen.eu/images/products/1180118-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1180118-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1180118-80_03.jpg 1180118-80 12 5 686 0 Stock >1000 8592367025915 9.50 11.50 X20 53x31x20 / 11,5kg oranžová T1;E;UV G(50x6,5);C(15x5);F(20x6,5);F2(prum.13,5) 50x6,5 prum.13,5 F2(colo14+prum.13,5) F(UV2+20x6,5);F2(UV2+prum.13,5) GABRIELIS 142x11 mm X-20 (106mm) plast T1 20x6,5 mm 44x14 mm 50/1000 9,3 g 0 propiska plast COLO plnobarevná 9,3 g 18415 plastic ballpoint pen COLORI yellow Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18415-plastic-ballpoint-pen-colori.html https://www.adorepen.eu/images/products/1180119-12_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1180119-12_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1180119-12_03.jpg 1180119-12 12 0 0 Stock >1 8592367019938 8.90 10.77 oranžová T1;UV A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(15x5) X20 45x31x19 / 10kg 140x11 mm X20-106mm plast T1 50x6,5 mm 50/1000 A(UV1+50x6,5);B(UV1+50x6,5); 0 propiska plast COLORI 8,6 g 8,6 g 18443 plastic ballpoint pen COLORI pink Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18443-plastic-ballpoint-pen-colori.html https://www.adorepen.eu/images/products/1180119-34_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1180119-34_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1180119-34_03.jpg 1180119-34 12 8 0 Stock >1 8592367020002 8.90 10.77 A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(15x5) X20 45x31x19 / 10kg oranžová T1;UV 140x11 mm X20-106mm plast T1 50x6,5 mm 50/1000 8,6 g A(UV1+50x6,5);B(UV1+50x6,5); 0 propiska plast COLORI 8,6 g 18450 plastic ballpoint pen COLORI turquoise Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18450-plastic-ballpoint-pen-colori.html https://www.adorepen.eu/images/products/1180119-48_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1180119-48_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1180119-48_03.jpg 1180119-48 12 108 0 Stock >100 8592367020019 8.90 10.77 A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(15x5) X20 45x31x19 / 10kg oranžová T1;UV 140x11 mm X20-106mm plast T1 50x6,5 mm 50/1000 A(UV1+50x6,5);B(UV1+50x6,5); 0 propiska plast COLORI 8,6 g 8,6 g 18451 plastic ballpoint pen COLORI light green Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18451-plastic-ballpoint-pen-colori.html https://www.adorepen.eu/images/products/1180119-58_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1180119-58_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1180119-58_03.jpg 1180119-58 12 8 0 Stock >1 8592367020026 8.90 10.77 T1;UV A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(15x5) X20 45x31x19 / 10kg oranžová 140x11 mm X20-106mm plast T1 50x6,5 mm 50/1000 A(UV1+50x6,5);B(UV1+50x6,5); 0 propiska plast COLORI 8,6 g 8,6 g 18421 plastic ballpoint pen COLORI white Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18421-plastic-ballpoint-pen-colori.html https://www.adorepen.eu/images/products/1180119-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1180119-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1180119-99_03.jpg 1180119-99 12 0 0 Stock >1 8592367019983 8.90 10.77 oranžová T1;UV A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(15x5) X20 45x31x19 / 10kg 140x11 mm X20-106mm plast T1 50x6,5 mm 50/1000 A(UV1+50x6,5);B(UV1+50x6,5); 0 propiska plast COLORI 8,6 g 8,6 g 70531 propiska plast COLORI hrot 1mm yellow Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/70531-propiska-plast-colori-hrot-1mm.html https://www.adorepen.eu/images/products/1180129-12_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1180129-12_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1180129-12_03.jpg 1180129-12 12 11 089 0 Stock >10000 8.90 10.77 plast 140x11 mm oranžová 8,6 g 45x31x19 / 10kg X20-106mm X20 T1;UV A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(15x5) A(UV1+50x6,5);B(UV1+50x6,5); 70532 propiska plast COLORI hrot 1mm pink Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/70532-propiska-plast-colori-hrot-1mm.html https://www.adorepen.eu/images/products/1180129-34_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1180129-34_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1180129-34_03.jpg 1180129-34 12 4 394 0 Stock >1000 8.90 10.77 plast 140x11 mm oranžová 8,6 g 45x31x19 / 10kg X20-106mm X20 T1;UV A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(15x5) A(UV1+50x6,5);B(UV1+50x6,5); 70533 propiska plast COLORI hrot 1mm turquoise Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/70533-propiska-plast-colori-hrot-1mm.html https://www.adorepen.eu/images/products/1180129-48_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1180129-48_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1180129-48_03.jpg 1180129-48 12 12 202 0 Stock >10000 8.90 10.77 plast 140x11 mm oranžová 8,6 g 45x31x19 / 10kg X20-106mm X20 T1;UV A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(15x5) A(UV1+50x6,5);B(UV1+50x6,5); 70534 propiska plast COLORI hrot 1mm light green Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/70534-propiska-plast-colori-hrot-1mm.html https://www.adorepen.eu/images/products/1180129-58_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1180129-58_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1180129-58_03.jpg 1180129-58 12 5 506 0 Stock >1000 8.90 10.77 plast 140x11 mm oranžová 8,6 g 45x31x19 / 10kg X20-106mm X20 T1;UV A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(15x5) A(UV1+50x6,5);B(UV1+50x6,5); 70535 propiska plast COLORI hrot 1mm white Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/70535-propiska-plast-colori-hrot-1mm.html https://www.adorepen.eu/images/products/1180129-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1180129-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1180129-99_03.jpg 1180129-99 12 4 731 0 Stock >1000 8.90 10.77 plast 140x11 mm oranžová 8,6 g 45x31x19 / 10kg X20-106mm X20 T1;UV A(50x6,5);B(50x6,5);G(50x6,5);C(15x5) A(UV1+50x6,5);B(UV1+50x6,5); 28423 Plastic ballpoint pen DUSTRIA red Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/28423-plastic-ballpoint-pen-dustria.html https://www.adorepen.eu/images/products/1125500-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1125500-22_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1125500-22_03.jpg 1125500-22 12 6 740 0 Stock >1000 8592367027162 8.50 10.29 144x11 mm plast VO velkoobsahová 50/1000 oranžová T1;UV T1 A(40x 6,5);B(40x 6,5);C(50x 6,5);D(50x 6,5);E(50x 6,5);G(50x 6,5) 47×32×20 / 11kg A(UV1+40x 6,5);B(UV1+40x 6,5);D(UV1+50x 6,5);E(UV1+50x 6,5) 0 propiska plast DUSTRIA 9,4 g 9,4 g 28424 Plastic ballpoint pen DUSTRIA blue Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/28424-plastic-ballpoint-pen-dustria.html https://www.adorepen.eu/images/products/1125500-44_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1125500-44_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1125500-44_03.jpg 1125500-44 12 9 043 0 Stock >1000 8592367027179 8.50 10.29 144x11 mm plast VO velkoobsahová 50/1000 oranžová T1;UV T1 A(40x 6,5);B(40x 6,5);C(50x 6,5);D(50x 6,5);E(50x 6,5);G(50x 6,5) 47×32×20 / 11kg A(UV1+40x 6,5);B(UV1+40x 6,5);D(UV1+50x 6,5);E(UV1+50x 6,5) 0 propiska plast DUSTRIA 9,4 g 9,4 g 28425 Plastic ballpoint pen DUSTRIA green Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/28425-plastic-ballpoint-pen-dustria.html https://www.adorepen.eu/images/products/1125500-52_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1125500-52_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1125500-52_03.jpg 1125500-52 12 9 087 0 Stock >1000 8592367027186 8.50 10.29 144x11 mm plast VO velkoobsahová 50/1000 oranžová T1;UV T1 A(40x 6,5);B(40x 6,5);C(50x 6,5);D(50x 6,5);E(50x 6,5);G(50x 6,5) 47×32×20 / 11kg A(UV1+40x 6,5);B(UV1+40x 6,5);D(UV1+50x 6,5);E(UV1+50x 6,5) 0 propiska plast DUSTRIA 9,4 g 9,4 g 28426 Plastic ballpoint pen DUSTRIA black Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/28426-plastic-ballpoint-pen-dustria.html https://www.adorepen.eu/images/products/1125500-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1125500-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1125500-80_03.jpg 1125500-80 12 7 449 0 Stock >1000 8592367027193 8.50 10.29 144x11 mm plast VO velkoobsahová 50/1000 oranžová T1;UV T1 A(40x 6,5);B(40x 6,5);C(50x 6,5);D(50x 6,5);E(50x 6,5);G(50x 6,5) 47×32×20 / 11kg A(UV1+40x 6,5);B(UV1+40x 6,5);D(UV1+50x 6,5);E(UV1+50x 6,5) 0 propiska plast DUSTRIA 9,4 g 9,4 g 28421 Plastic ballpoint pen DUSTRIA grey Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/28421-plastic-ballpoint-pen-dustria.html https://www.adorepen.eu/images/products/1125500-85_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1125500-85_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1125500-85_03.jpg 1125500-85 12 9 031 0 Stock >1000 8592367027209 8.50 10.29 144x11 mm plast VO velkoobsahová 50/1000 oranžová T1;UV T1 A(40x 6,5);B(40x 6,5);C(50x 6,5);D(50x 6,5);E(50x 6,5);G(50x 6,5) 47×32×20 / 11kg A(UV1+40x 6,5);B(UV1+40x 6,5);D(UV1+50x 6,5);E(UV1+50x 6,5) 0 propiska plast DUSTRIA 9,4 g 9,4 g 28427 Plastic ballpoint pen DUSTRIA white Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/28427-plastic-ballpoint-pen-dustria.html https://www.adorepen.eu/images/products/1125500-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1125500-99_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1125500-99_03.jpg 1125500-99 12 16 680 0 Stock >10000 8592367027216 8.50 10.29 144x11 mm plast VO velkoobsahová 50/1000 oranžová T1;UV T1 A(40x 6,5);B(40x 6,5);C(50x 6,5);D(50x 6,5);E(50x 6,5);G(50x 6,5) 47×32×20 / 11kg A(UV1+40x 6,5);B(UV1+40x 6,5);D(UV1+50x 6,5);E(UV1+50x 6,5) 0 propiska plast DUSTRIA 9,4 g 9,4 g 18008 plastic ballpoint pen EASO DARK blue Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18008-plastic-ballpoint-pen-easo-dark.html https://www.adorepen.eu/images/products/1115365-44_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1115365-44_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1115365-44_03.jpg 1115365-44 12 0 0 Stock >1 2022-07-14 15000 2022-07-21 15000 8592367020323 4.90 5.93 X20-106mm 50x5 mm plast T1 140x10 mm 50/1000 T1;UV A(40×5);B(40×5);C(50x5);G(50x5);F(20x5) X20 43x32x18 / 8kg oranžová 20x5 mm 6,7 g 0 propiska plast EASO DARK 6,7 g 18007 plastic ballpoint pen EASO DARK black Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18007-plastic-ballpoint-pen-easo-dark.html https://www.adorepen.eu/images/products/1115365-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1115365-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1115365-80_03.jpg 1115365-80 12 0 0 Stock >1 2022-07-14 10000 8592367020330 4.90 5.93 X20-106mm 50x5 mm plast T1 140x10 mm 50/1000 T1;UV A(40×5);B(40×5);C(50x5);G(50x5);F(20x5) X20 43x32x18 / 8kg oranžová 20x5 mm 0 propiska plast EASO DARK 6,7 g 6,7 g 28447 Plastic ballpoint pen EASO DARK grey Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/28447-plastic-ballpoint-pen-easo-dark.html https://www.adorepen.eu/images/products/1115365-85_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1115365-85_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1115365-85_03.jpg 1115365-85 12 11 717 0 Stock >10000 8592367028008 4.90 5.93 X20-106mm 50x5 mm plast T1 T1;UV A(40×5);B(40×5);C(50x5);G(50x5);F(20x5) X20 43x32x18 / 8kg oranžová 140x10 mm 20x5 mm 50/1000 0 propiska plast EASO DARK 6,7 g 6,7 g 17934 plastic ballpoint pen EASO white Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17934-plastic-ballpoint-pen-easo.html https://www.adorepen.eu/images/products/1115365-99_02.jpg 1115365-99 12 3 621 0 Stock >1000 2022-07-14 10000 8592367016050 4.90 5.93 X20-106mm 50x5 mm plast T1 T1;UV A(40×5);B(40×5);C(50x5);G(50x5);F(20x5) X20 43x32x18 / 8kg oranžová 140x10 mm 20x5 mm 50/1000 0 propiska plast EASO DARK 6,7 g 6,7 g 18474 plastic ballpoint pen ERBA red Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18474-plastic-ballpoint-pen-erba.html https://www.adorepen.eu/images/products/1180117-22_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1180117-22_03.jpg 1180117-22 12 4 189 0 Stock >1000 8592367021108 9.50 11.50 X20 53x31x20 / 11,5kg oranžová T1;E;UV G(50x6,5);C(15x5);F(20x6,5);F2(13,5×15,5) 50x6,5 13,5×15,5 F2(erba14+13,5×15,5) plast T1 20x6,5 mm 44x14 mm 50/1000 GABRIELIS 142x11 mm X-20 (106mm) F(UV2+20x6,5);F2(UV2+13,5×15,5) 0 propiska plast ERBA 9,3 g 9,3 g 18473 plastic ballpoint pen ERBA blue Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18473-plastic-ballpoint-pen-erba.html https://www.adorepen.eu/images/products/1180117-42_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1180117-42_03.jpg 1180117-42 12 39 0 Stock >10 date not confirmed 10000 8592367021115 9.50 11.50 X20 53x31x20 / 11,5kg oranžová T1;E;UV G(50x6,5);C(15x5);F(20x6,5);F2(13,5×15,5) 50x6,5 13,5×15,5 F2(erba14+13,5×15,5) GABRIELIS 142x11 mm X-20 (106mm) plast T1 20x6,5 mm 44x14 mm 50/1000 F(UV2+20x6,5);F2(UV2+13,5×15,5) 0 propiska plast ERBA 9,3 g 9,3 g 18472 plastic ballpoint pen ERBA green Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18472-plastic-ballpoint-pen-erba.html https://www.adorepen.eu/images/products/1180117-52_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1180117-52_03.jpg 1180117-52 12 2 907 0 Stock >1000 date not confirmed 10000 8592367021122 9.50 11.50 X20 53x31x20 / 11,5kg oranžová T1;E;UV G(50x6,5);C(15x5);F(20x6,5);F2(13,5×15,5) 50x6,5 13,5×15,5 F2(erba14+13,5×15,5) 44x14 mm 50/1000 GABRIELIS 142x11 mm X-20 (106mm) plast T1 20x6,5 mm F(UV2+20x6,5);F2(UV2+13,5×15,5) 0 propiska plast ERBA 9,3 g 9,3 g 18461 plastic ballpoint pen ERBA white Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/18461-plastic-ballpoint-pen-erba.html https://www.adorepen.eu/images/products/1180117-99_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1180117-99_03.jpg 1180117-99 12 6 497 0 Stock >1000 8592367021139 9.50 11.50 X20 53x31x20 / 11,5kg oranžová T1;E;UV G(50x6,5);C(15x5);F(20x6,5);F2(13,5×15,5) 50x6,5 13,5×15,5 F2(erba14+13,5×15,5) GABRIELIS 142x11 mm X-20 (106mm) plast T1 20x6,5 mm 44x14 mm 50/1000 F(UV2+20x6,5);F2(UV2+13,5×15,5) 0 propiska plast ERBA 9,3 g 9,3 g 31770 Plastic ballpoint pen ERBA red Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/31770-plastic-ballpoint-pen-erba.html https://www.adorepen.eu/images/products/1180117-24_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1180117-24_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1180117-24_03.jpg 1180117-24 12 4 943 0 Stock >1000 8592367025847 9.50 11.50 X20 53x31x20 / 11,5kg oranžová T1;E;UV G(50x6,5);C(15x5);F(20x6,5);F2(13,5×15,5) 50x6,5 13,5×15,5 F2(erba14+13,5×15,5) F(UV2+20x6,5);F2(UV2+13,5×15,5) GABRIELIS 142x11 mm X-20 (106mm) plast T1 20x6,5 mm 44x14 mm 50/1000 0 propiska plast ERBA plnobarevná 9,3 g 9,3 g 31771 Plastic ballpoint pen ERBA blue Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/31771-plastic-ballpoint-pen-erba.html https://www.adorepen.eu/images/products/1180117-44_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1180117-44_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1180117-44_03.jpg 1180117-44 12 4 372 0 Stock >1000 8592367025854 9.50 11.50 X20 53x31x20 / 11,5kg oranžová T1;E;UV G(50x6,5);C(15x5);F(20x6,5);F2(13,5×15,5) 50x6,5 13,5×15,5 F2(erba14+13,5×15,5) F(UV2+20x6,5);F2(UV2+13,5×15,5) GABRIELIS 142x11 mm X-20 (106mm) plast T1 20x6,5 mm 44x14 mm 50/1000 9,3 g 0 propiska plast ERBA plnobarevná 9,3 g 31772 Plastic ballpoint pen ERBA green Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/31772-plastic-ballpoint-pen-erba.html https://www.adorepen.eu/images/products/1180117-54_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1180117-54_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1180117-54_03.jpg 1180117-54 12 6 742 0 Stock >1000 8592367025861 9.50 11.50 X20 53x31x20 / 11,5kg oranžová T1;E;UV G(50x6,5);C(15x5);F(20x6,5);F2(13,5×15,5) 50x6,5 13,5×15,5 F2(erba14+13,5×15,5) F(UV2+20x6,5);F2(UV2+13,5×15,5) GABRIELIS 142x11 mm X-20 (106mm) plast T1 20x6,5 mm 44x14 mm 50/1000 9,3 g 0 propiska plast ERBA plnobarevná 9,3 g 31773 Plastic ballpoint pen ERBA black Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/31773-plastic-ballpoint-pen-erba.html https://www.adorepen.eu/images/products/1180117-80_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1180117-80_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1180117-80_03.jpg 1180117-80 12 8 049 0 Stock >1000 8592367025878 9.50 11.50 X20 53x31x20 / 11,5kg oranžová T1;E;UV G(50x6,5);C(15x5);F(20x6,5);F2(13,5×15,5) 50x6,5 13,5×15,5 F2(erba14+13,5×15,5) F(UV2+20x6,5);F2(UV2+13,5×15,5) GABRIELIS 142x11 mm X-20 (106mm) plast T1 20x6,5 mm 44x14 mm 50/1000 0 propiska plast ERBA plnobarevná 9,3 g 9,3 g 17950 plastic ballpoint pen FIROL yellow Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17950-plastic-ballpoint-pen-firol.html https://www.adorepen.eu/images/products/1110800-12_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1110800-12_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1110800-12_03.jpg 1110800-12 12 8 317 0 Stock >1000 8592367017941 10.50 12.71 38x6,5 mm plast T1 148x11 mm 50/1000 VO 43x31x18 / 10kg oranžová T1;UV A(38x6,5);B(38x6,5);G(38x6,5);C(35x6,5);D(35x6,5);E(35x6,5);F(30x3) velkoobsahová 8,7 g 0 propiska plast FIROL 8,7 g A(UV1+38x6,5);B(UV1+38x6,5);D(UV1+35x6,5);E(UV1+35x6,5) 17951 plastic ballpoint pen FIROL orange Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17951-plastic-ballpoint-pen-firol.html https://www.adorepen.eu/images/products/1110800-19_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1110800-19_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1110800-19_03.jpg 1110800-19 12 10 208 0 Stock >10000 8592367017958 10.50 12.71 velkoobsahová 38x6,5 mm plast T1 148x11 mm 50/1000 VO 43x31x18 / 10kg oranžová T1;UV A(38x6,5);B(38x6,5);G(38x6,5);C(35x6,5);D(35x6,5);E(35x6,5);F(30x3) 0 propiska plast FIROL 8,7 g A(UV1+38x6,5);B(UV1+38x6,5);D(UV1+35x6,5);E(UV1+35x6,5) 8,7 g 17960 plastic ballpoint pen FIROL red Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17960-plastic-ballpoint-pen-firol.html https://www.adorepen.eu/images/products/1110800-24_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1110800-24_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1110800-24_03.jpg 1110800-24 12 5 931 0 Stock >1000 8592367017965 10.50 12.71 velkoobsahová 38x6,5 mm plast T1 148x11 mm 50/1000 VO 43x31x18 / 10kg oranžová T1;UV A(38x6,5);B(38x6,5);G(38x6,5);C(35x6,5);D(35x6,5);E(35x6,5);F(30x3) 0 propiska plast FIROL 8,7 g A(UV1+38x6,5);B(UV1+38x6,5);D(UV1+35x6,5);E(UV1+35x6,5) 8,7 g 17961 plastic ballpoint pen FIROL pink Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17961-plastic-ballpoint-pen-firol.html https://www.adorepen.eu/images/products/1110800-32_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1110800-32_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1110800-32_03.jpg 1110800-32 12 19 804 0 Stock >10000 8592367017972 10.50 12.71 velkoobsahová 38x6,5 mm plast T1 148x11 mm 50/1000 VO 43x31x18 / 10kg oranžová T1;UV A(38x6,5);B(38x6,5);G(38x6,5);C(35x6,5);D(35x6,5);E(35x6,5);F(30x3) 0 propiska plast FIROL 8,7 g A(UV1+38x6,5);B(UV1+38x6,5);D(UV1+35x6,5);E(UV1+35x6,5) 8,7 g 17963 plastic ballpoint pen FIROL pink Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17963-plastic-ballpoint-pen-firol.html https://www.adorepen.eu/images/products/1110800-34_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1110800-34_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1110800-34_03.jpg 1110800-34 12 10 135 0 Stock >10000 8592367017989 10.50 12.71 velkoobsahová 38x6,5 mm plast T1 148x11 mm 50/1000 VO 43x31x18 / 10kg oranžová T1;UV A(38x6,5);B(38x6,5);G(38x6,5);C(35x6,5);D(35x6,5);E(35x6,5);F(30x3) 0 propiska plast FIROL 8,7 g A(UV1+38x6,5);B(UV1+38x6,5);D(UV1+35x6,5);E(UV1+35x6,5) 8,7 g 17962 plastic ballpoint pen FIROL purple Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17962-plastic-ballpoint-pen-firol.html https://www.adorepen.eu/images/products/1110800-35_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1110800-35_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1110800-35_03.jpg 1110800-35 12 11 506 0 Stock >10000 8592367017996 10.50 12.71 velkoobsahová 38x6,5 mm plast T1 148x11 mm 50/1000 VO 43x31x18 / 10kg oranžová T1;UV A(38x6,5);B(38x6,5);G(38x6,5);C(35x6,5);D(35x6,5);E(35x6,5);F(30x3) 0 propiska plast FIROL 8,7 g A(UV1+38x6,5);B(UV1+38x6,5);D(UV1+35x6,5);E(UV1+35x6,5) 8,7 g 17964 plastic ballpoint pen FIROL blue Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17964-plastic-ballpoint-pen-firol.html https://www.adorepen.eu/images/products/1110800-44_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1110800-44_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1110800-44_03.jpg 1110800-44 12 14 427 0 Stock >10000 8592367018009 10.50 12.71 velkoobsahová 38x6,5 mm plast T1 148x11 mm 50/1000 VO 43x31x18 / 10kg oranžová T1;UV A(38x6,5);B(38x6,5);G(38x6,5);C(35x6,5);D(35x6,5);E(35x6,5);F(30x3) 0 propiska plast FIROL 8,7 g A(UV1+38x6,5);B(UV1+38x6,5);D(UV1+35x6,5);E(UV1+35x6,5) 8,7 g 17965 plastic ballpoint pen FIROL turquoise Plastic Ballpoint Pens https://www.adorepen.eu/cz/eshop/plastic-ballpoint-pens/17965-plastic-ballpoint-pen-firol.html https://www.adorepen.eu/images/products/1110800-48_01.jpg https://www.adorepen.eu/images/products/1110800-48_02.jpghttps://www.adorepen.eu/images/products/1110800-48_03.jpg 1110800-48 12 4 779 0 Stock >1000 8592367018016 10.50 12.71 velkoobsahová 38x6,5 mm plast T1 148x11 mm 50/1000 VO 43x31x18 / 10kg oranžová T1;UV A(38x6,5);B(38x6,5);G(38x6,5);C(35x6,5);D(35x6,5);E(35x6,5);F(30x3) 0 propiska plast FIROL 8,7 g A(UV1+38x6,5);B(UV1+38x6,5);D(UV1+35x6,5);E(UV1+35x6,5) 8,7 g 17959 plastic ballpoint pen FIROL